Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådyra, små og kjappe,- men treffer vi? Oppsummering av 1409 førsteskudd mot rådyr En jegerundersøkelse i regi av NJFF, finansiert av Miljødirektoratet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådyra, små og kjappe,- men treffer vi? Oppsummering av 1409 førsteskudd mot rådyr En jegerundersøkelse i regi av NJFF, finansiert av Miljødirektoratet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådyra, små og kjappe,- men treffer vi? Oppsummering av 1409 førsteskudd mot rådyr En jegerundersøkelse i regi av NJFF, finansiert av Miljødirektoratet NJFF 20151

2 Ramme for undersøkelsen Datainnsamling fra rådyrjakta 2011, 2012, 2013 og 2014 1409 førsteskudd mot rådyr Rådyrjegere i 55 kommuner har delt sine erfaringer med oss. NJFF 20152

3 Rådyrjakt,- en egen spesialitet 85 % av dyra ble påskutt under jakt spesielt rettet mot rådyr. En mindre del av jegerne i undersøkelsen (rådyrspesialistene) står bak en stor del av fellingene. –Skytterne er gjennomsnittlig 46 år –De har 23 års erfaring med hjorteviltjakt – De har felt i gjennomsnitt 32 hjortevilt de siste 5 år (Elgjegere oppga 11 felte hjortevilt) NJFF 20153

4 Hvorfor jakter de rådyr? De aller fleste oppgir «spenningen» som det viktigste ved rådyrjakta. –Deretter kommer «naturopplevelsen» og «ro og fred» –De som jaktet med hund, oppgav «hundearbeidet» som det viktigste. –Bare 1 % mente «jaktutbyttet» var det viktigste. NJFF 20154

5 Den triveligste jaktformen.. Jakt med hund oppgis som triveligst Deretter kommer snik/postjakt aleine på innmark eller i utmark NJFF 20155

6 Når på døgnet jaktes det? 12 % i grålysningen………. 7 % ikke dødelige skudd 67 % på dag………………10 % ikke dødelige skudd 20 % i skumringa………… 6 % ikke dødelige skudd 1 % på natt……………… 0 % ikke dødelige skudd NJFF 20156

7 Bukkejaktperioden og etterpå 25 % av rådyra skutt i bukkejaktperioden 5,7 % bom,- og skadeskyting Rådyrjakt etter 25. september 10.8 % bom,- og skadeskyting Bukk skutt etter 25 september 9 % bom,- og skadeskyting NJFF 20157

8 Innmark eller utmark 45 % skutt på innmark (i hovedsak enslig snik/postjakt) 5,9 % bom,- og skadeskyting 8,9 % av dyra påskutt i fart 55 % skutt i utmark (i hovedsak drivjakt med eller uten hund) 11,3 % bom,- og skadeskyting 30,2 % av dyra påskutt i fart NJFF 20158

9 Er posten tilrettelagt? Bare 1/3 av postene er tilrettelagt med rydding, tårn, stige eller lignende. NJFF 20159

10 Kjønn og alder på rådyra NJFF 201510

11 Resultatet av førsteskuddet for rifle og hagleskyttere NJFF 201511 Det er særlig andel skadeskudd som øker for hagleskyttere. Gir haglspredningen vesentlig større skadeskytingsrisiko?

12 Viktig med oppfølgingsskudd Ved 129 av skuddtilfellene ble det brukt oppfølgingsskudd. –Oppfølgingsskudd brukes i hovedsak der førsteskuddet er et bom- eller skadeskudd –67 % av dyra (87 dyr) som fikk oppfølgingsskudd ble drept av dette. NJFF 201512

13 Ettersøk 5,7 % av førsteskuddene ender med ettersøk –Gjelder: 3,4 % av rifleskutte dyr 7,6 % av hagleskutte dyr NJFF 201513

14 Resultatet av ettersøket (64 dyr) NJFF 201514

15 Resultat av ettersøket NJFF 201515 Bomskutte dyr, hagleskutte dyr og skudd mot dyr som løper gir lengre og vanskeligere ettersøk

16 Hvilken jaktform gir flest bom,- og skadeskudd? JaktformBom,- og skadeskudd i prosent Andel dyr i fart Innmark snik/postjakt aleine4,4 %5,2 % Utmark snik/postjakt aleine5,6 %11,2 % Hund sammen med andre19,1 %43,8 % Post på drivjakt13,6 %47,3 % NJFF 201516 Drivjakt med eller uten hund øker risikoen for bom- og skadeskyting

17 Skudd mot dyr i fart i Bedre jakt undersøkelser GikkLøp Elg33.8%16.7% Hjort13.8%3.7% Villrein20.2%1.5% Rådyr13 %8 % NJFF 201517

18 Dyrets fart og antall bom- og skadeskudd. ElgHjortVillreinRådyr Sto6.8%4.6%4.8%5.7 % Gikk9.5%10.8%5.6%16,5 % Løp17.1%27.1%22.2%29,9 % NJFF 201518

19 Hvem skyter på rådyr i fart? Riflejegere: 10 % av rådyra gikk 1 % av rådyra løp Haglejegere: 26 % av rådyra gikk 34 % av rådyra løp NJFF 201519

20 Rifle og hagle på dyr i fart Rifleskyttere –17,1 % bom/skade på dyr som går –35,7 % bom/skade på dyr som løper Hagleskyttere –15,9 % bom/skade på dyr som går –29,2 % bom/skade på dyr som løper NJFF 201520

21 Rådyr i fart Jaktformen setter fart på dyra. Dyr i bevegelse skytes i hovedsak i utmark. Rifleskyttere skyter mye sjeldnere mot rådyr i fart. Hagleskyttere har nesten like mange bom,- og skadeskudd på dyr i fart som rifleskyttere. NJFF 201521

22 Skuddplassering i hjortevilt Begge lunger må gjennomskytes. Skyt i det sentrale lungeområdet. Bak i lungelappen er det lite blod. Hvor stort er lungeområdet på et voksent rådyr eller et kje? NJFF 201522

23 Lungeområdet på et rådyrkje i oktober NJFF 201523 Fra overkant av ryggsøylen til bunnen i brystkorga er det 10 cm.

24 Hvor stort er lungeområdet NJFF 201524 Lungeområdet på et voksent rådyr tilsvarer ca 8 ½ eller bedre på en hundremeterskive. Tilsvarende for kje er 9 ½. Hvor mange av øvelsesskuddene dine er bedre enn 8 ½ ?

25 Rådyret er et lite mål Gjennomsnittlig skuddavstand med rifle er 79 meter. 25 % av skuddene er på over100 m Sirklene fra hundremeterskiva tilsvarer ca. vanskelighetsgraden ved skudd på voksent rådyr på over 150 meter. NJFF 201525

26 12% av rifleskuddene traff i hode, nakke eller rygg. NJFF 201526 Nakke,- og ryggsøylen på et rådyr er 2-3 cm brei. Det tilsvarer innertieren på en hundremeterskive.

27 Rådyrets vinkel i skuddøyeblikket Skudd med rifleSkudd med hagle NJFF 201527 Rifle brukes oftere mot dyr på tvers. Rifle mot dyr i skrå vinkler, dobler antall bom- og skadeskudd. Ved bruk av hagle er forskjellen mindre.

28 Rådyr i skrå vinkler 14 % av rådyra sto ikke med breisida til da de ble skutt på. NJFF 201528

29 Skudd mot rådyr som vinkler 45 grader. NJFF 201529 Skuddavstand 100 meter. Skiva var i full rådyrstørrelse og bredden på kassen var ca 25 cm. Skytterne visste at dyret sto i 45 graders vinkel. Blå prikk er kule inn, rød er kule ut.

30 Hagle: Skuddavstand og skuddresultat NJFF 201530 Gjennomsnittlig skuddavstand: 18 meter. 25 % av skuddene var skutt på lengre avstand enn 20 meter. Korte hold øker risikoen for at dyra oppdager deg og bråkaster i skuddøyeblikket. På «lange» hold stilles det høye krav også til patronens egenskaper.

31 Haglstørrelse og skuddresultat Grove hagl: Nr 1 og grovere. Fine hagl: nr 2 og mindre NJFF 201531

32 Testskyting med BB mot rådyrfigur NJFF 201532 Skuddet sitter litt høyt men viser at BB har tilstrekkelig dekning.

33 Hjelper erfaring med felling av rådyr? Vi sammenligner to grupper rifle- og hagleskyttere: De med under 10 og de med over 30 fellinger av hjortevilt siste 5 år. –Både rifle og hagleskyttere med færrest fellinger har omtrent dobbelt så mange bom- og skadeskudd. –Hagleskyttere med mange felte rådyr i jaktkarrieren totalt har vesentlig færre bom- og skadeskudd. NJFF 201533

34 Liggende og sittende med anlegg er best NJFF 2015 Skyting uten anlegg skjer med kortere skuddavstand men oftere mot dyr i fart. I andre skytestillinger brukes ofte skytestokk eller tofot. Skyting fra liggende gir svært lave bom- og skadeskytingstall Se rapport 34

35 Forsøk på en oppsummering Drivjakt med/uten hund gir mange skudd mot dyr i fart. På drivjakt brukes oftere hagle. Det skytes da oftere mot dyr i fart. Skudd mot dyr i ro og på tvers skjer oftere med anlegg og tofot. Det gir lave bom- og skadeskytingstall. NJFF 201535

36 NJFF 2015 Skitt jakt! Spørsmål eller kommentarer til rapporten? Kontakt prosjektleder Tore Andestad tore@andestad.notore@andestad.no mobil 95203742 36


Laste ned ppt "Rådyra, små og kjappe,- men treffer vi? Oppsummering av 1409 førsteskudd mot rådyr En jegerundersøkelse i regi av NJFF, finansiert av Miljødirektoratet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google