Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stall Warning Prosess. Kjepphest «Kjepphest, leketøy i form av en kjepp med hode, til å «ri» omkring på. I overført betydning brukes ordet om en oppfatning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stall Warning Prosess. Kjepphest «Kjepphest, leketøy i form av en kjepp med hode, til å «ri» omkring på. I overført betydning brukes ordet om en oppfatning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stall Warning Prosess

2 Kjepphest

3 «Kjepphest, leketøy i form av en kjepp med hode, til å «ri» omkring på. I overført betydning brukes ordet om en oppfatning eller idé som man er opptatt av og stadig snakker om.» Store norske leksikon:

4

5 Kjepphest

6 Sikkerhet Legge inn gode marginer Gode holdninger Planlegge – Ingen impulsive handlinger – Sjekke vær – Dagsform – Fuel – Flyets tilstand - DI – etc.etc.etc

7 Sikkerhet Alle disse tingene har påvirkningskraft på. De kan vi til stor grad bestemme selv. De er konkrete

8 Hvorfor skjer ulykkene? Teknisk årsaker Vær Mennskelig svikt – Human Factors

9 Hvorfor skjer ulykkene? Vi har jo mange hjelpemidler Instrumenter – Høydemåler – Fartsmåler – Radio – Transponder – Kompass – Fallskjerm? – etc.etc.etc. – til og med «Auto Landing System»!

10 Hvorfor skjer ulykkene? Vi har jo lært oss å fly, så det kan vi? Vi har bra holdninger? Vi legger inn gode marginer? Vi sjekker vær og teknisk stand?

11 Hvorfor skjer ulykkene? Ettersom teknikken blir bedre og bedre, er hendelser basert på tekniske feil færre og færre. De aller fleste hendelser skjer i lav høyde. De aller fleste ulykker skjer i forbindelse med takeoff og landing De aller fleste hendelser kan klassifiseres under begrepet «Loss of Control»

12 Årsaker 2014: 23 Hendelser – 13 Take off Landing 57% – 8 Teknisk 34% – 2 Andre årsaker 9% 2015:45 Hendelser! – 23 Take off Landing 54% – 13 Teknisk 30% – 7 Andre årsaker 16%

13 Hendelser take off - landing Mangelfull trening Loggbok: 1 tur – 1 landing T&G på nærmeste tilgjengelige flyplass

14 Ulykker med fatal utgang Siden 2010 har vi mistet 8 personer – 6 piloter og 2 passasjerer (1 brudgom) – Kamerater, ektemenn, samboere, fedre, sønner osv Alle i ulykker som skyldes tap av kontroll med brutalt møte med bakken som resultat. 6 av de omkommne høyst sannsynlig som et resultat av stall/flikk/spinn Kunne disse tapene vært unngått? Hva kan vi gjøre for å unngå slike ulykker i framtiden?

15 Hvordan skal man unngå spinnulykker? Legge inn gode marginer. Fokusere på god teoretisk kunnskap om aerodynamik. Trene på sakteflygning. Rompefølelse? Ryggmargsrefleks? Nei, dessverre – det er ikke noe en gjennomsnittlig mikroflyger kan påberope seg!

16 Stall Warning – Steile Varsling Dr. Leonard Greene oppfant et stall warning system mot slutten av andre verdenskrig

17 Stall Warning Etter at Stall Warning ble mandatory i GA, sank stall induserte ulykker drastisk. Men Eksperimental eller amatørbygde fly har ikke sett den samme nedgangen i stall ulykker. Tvert i mot: Stall-spin ulykker er overlegent den største årsak til dødsfall i E-AB. E-AB har absolutt ingen krav til stall warning, hverken naturlig buffeting, eller annen varsling.

18 Hva forårsaker en stall? Inngangen til en stall mest sannsynlig på grunn av en hastighetsreduksjon. For å kompensere for en reduksjon i lufthastigheten – vi vet jo at løftet endres med kvadratet av hastigheten, hever piloten nesen på flyet for på den måten å kompensere for tap av løft. Det resulterer i økende angrepsvinkel, og dersom flyet når kritisk angrepsvinkel (ofte rundt 16 grader) med lite eller ikke noe løft, vil flyet stalle. Vingedropp i stallen (flikk) er inngang til spinn, og uten tilstrekkelig høyde, er sannsynligheten for en fatal ulykke stor.

19 Hva forårsaker en stall? For høy angrepsvinkel. Punktum. Stallhastighet er kun et mål på når stall inntreffer ved en bestemt konfigurasjon. Stallhastigheten påvirkes av: – G -lastfaktor – Bank – Turbulens – Øket vekt

20 Hvordan fungerer Stall Warning Et enkelt og effektivt system som gir piloter advarsel i tide til å unngå stall. Mange forskjellige systemer. Alle har det til felles at de skal gi piloten et tydelig forvarsel i tide om at en stall er forestående, og gir piloten muligheter til å ta sine forhåndsregler slik at han/hun unngår stall. Signalet kan gis med lyd eller lys eller lyd og lys eller vibrasjon i stikke.

21 Medlemsundersøkelse NLF Mikroflyseksjonen Q6 Tror du økt fokus på kritiske momenter (sakteflygning, stall i takeoff/landing, avbrutt takeoff/landing etc) i opplæring vil medvirke til å senke ulykkesraten blant mikroflygere? Besvart: 401 Hoppet over: 1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% SvarvalgSvar Ja, det tror jeg91,27%366 Nei, det tror jeg ikke4,99%20 Vet ikke3,74%15 Totalt401

22 Medlemsundersøkelse NLF Mikroflyseksjonen Q7 Tror du bruk av steilevarsling med lydsignal i headset eller cockpit vil kunne medvirke til å senke antallet steilerelaterte ulykker med mikrofly? Besvart: 401 Hoppet over: 1 Nei, det tror jeg ikke Vet ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% SvarvalgSvar Ja, det tror jeg70,57%283 Nei, det tror jeg ikke15,21%61 Vet ikke14,21%57 Totalt401 Ja, det tror jeg

23 Medlemsundersøkelse NLF Mikroflyseksjonen Q8 Tror du bruk av steilevarsling med lydsignal i headset eller cockpit vil kunne medvirke til unnga fatale ulykker med mikrofly? Besvart: 401 Hoppet over: 1 Ja, det tror jeg Nei, det tror jeg ikke SvarvalgSvar Ja, det tror jeg66,83%268 Nei, det tror jeg ikke16,71%67 Vet ikke16,46%66 Totalt401

24 Hamarulykken 14 Juli 2015 4. Anbefalinger 4.4 Vurdere å påby alle norskregistrerte mikrofly å installere steilevarsel med lydsignal. Ansvar: NLF / Mikroflyseksjonen

25 Luftfartstilsynet Luftfartstilsynet har bedt om en redegjørelse for hvordan vi håndterer anbefalingene fra GK i Mikroflyseksjonen NLF. Nodeland og hans menn – og kvinner, forventer at vi seriøst vurderer disse anbefalingene.

26 0 Visjon NLF langtidsplan 01 Sikkerhet. Mål: Ingen alvorlig skadde eller omkomne som følge av utøvelse av våre luftsportsaktiviteter.

27 0 Visjon Virkemidler: Økt fokus og krav til opplæring/erfaring – Instruktører – Elever Innfasing av stall warning i alle norske mikrofly

28 Spørsmålet må ikke være OM det skal innføres påbud om stall warning, men Når? Hvordan? Eventuelle dispensasjonsmuligheter – LSA – Ikke anbefalt av produsent – Alder – Etc.

29 Konklusjon Hvis vi tror at ved innføring av påbud om stall warning i Norske mikrofly kan medvirke til å redde ett menneskeliv de neste 10 årene, må NLF gjennom Mikroflyseksjonen være sitt ansvar bevisst. Vi må vise gjennom handling at vi tar dette ansvaret gjennom å iverksette tiltak nå! Handlekraft er det ene ordet som gjør en organisasjon god! (Lee Lacocca)

30 Vedtak Alle fabrikknye 3-akse fly som har en importgodkjenning etter 01.05.2016 skal være utstyrt med stall warning fra produsent som gir akustisk signal. Dispensasjon kan søkes. Seksjonen arbeider videre med utfordringene knyttet til installasjon av SW på eksisterende og bruktimporterte 3-akse fly. Det opprettes en arbeidsgruppe, som legger fram et forslag til styret senest 01.06.2016.

31

32 En billig livsforsikring Har 2 ganger på 350t hatt bruk for den…..

33 Stall 1 på Kløv Sky Arrow 2 ombord Opptatt med banetilstand Lenge siden jeg hadde flydd flytypen Eier satt i baksetet Stallet ut 2 m over banen Masse bryderi og 8000 kr..

34 Sky Arrow med slagside

35 Stall 2 på Gjerstad Zenair 601 2 om bord Tok av i motbakke Lite snølag på bakken Tok av for tidlig med liten hastighet Flikk på høyre ving Ingenting lystret Sideror og så til værs igjen Billig lærepenge……

36 Kunne fort ha endt slik

37 Vidunderet

38 Utpakket

39 Under montering

40 2800 kr ferdig levert Mysen

41 Montering 3 timer Hvorav 1,5 er sosialt samvær Grilling Enkelt og trekke ledning 5 små hull 9 volts rv batteri God lyd i cockpit

42 Testflight

43 Resultater og kalibrering Vekt på flyet 270 KG + 44 KG FUEL 404/ 409 KG Flap up: Sw gir signal på 78 km stall 59 km Flap 1: Sw gir signal på 75 km stall 59 km Flap 2: Sw gir signal på 70 km stall 55 km PHB sier stall på 65 km uten flaps 450 kg Stall på 60 km med flap 2

44 Oppsummering


Laste ned ppt "Stall Warning Prosess. Kjepphest «Kjepphest, leketøy i form av en kjepp med hode, til å «ri» omkring på. I overført betydning brukes ordet om en oppfatning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google