Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nyansattundervisning Migrasjonshelse/Tolketjenesten Tolkesentralen Karin E. Andersgaard

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nyansattundervisning Migrasjonshelse/Tolketjenesten Tolkesentralen Karin E. Andersgaard"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nyansattundervisning Migrasjonshelse/Tolketjenesten Tolkesentralen Karin E. Andersgaard (erikka@ous-hf.no )erikka@ous-hf.no

2 Menneskelig nær – faglig sterk Likeverdige helsetjenester – å bli møtt ut fra egne forutsetninger

3 Menneskelig nær – faglig sterk Tolketjenester på Ahusveven

4 Menneskelig nær – faglig sterk Tolketjenester på Ahus Tolkesentralen er en intern enhet i Oslo universitetssykehus Hovedleverandør av tolketjenester til Akershus universitetssykehus, Oslo Universitetssykehus og Sunnaas Sykehus. Etablert på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF Målet er å sikre kvalitet og kompetanse i tolketjenestene ved de tre helseforetakene Ved akutte behov for tolk utenfor åpningstidene til Tolkesentralen, vennligst kontakt Salita tolke- og translatørtjeneste AS (frem til 9. juli 2016).

5 Menneskelig nær – faglig sterk Hvorfor bruke kvalifisert tolk? Sikre pasientens medbestemmelsesrett En del av tilbudet om likeverdig helsetjeneste Kvalitet, trygghet og respekt Reduserer antall liggedøgn/re-innleggelser Unngå feildiagnostisering Unngå fordyrende og unødvendig behandling

6 Menneskelig nær – faglig sterk Kan pårørende og ansatte tolke? Pårørende og venner og ansatte med flerspråklig kompetanse skal ikke tolke. Uklare roller (mor/lege, lege/tolk) Mistillit Fare for feil i kommunikasjonen

7 Menneskelig nær – faglig sterk Kan pårørende og ansatte tolke? Belastning for pårørende Belastning for pasienten

8 Menneskelig nær – faglig sterk e-læringsprogrammene Kommunikasjon via tolk i helsetjenesten Utviklet av Ahus i samarbeid med HiO Målgruppe: alt helsepersonell som har pasientkontakt, og som har bruk for tolk i jobben. Målsetting: å styrke deltakernes bevissthet om hvordan språkbarrierer påvirker deres profesjonalitet.

9 Menneskelig nær – faglig sterk Kommunikasjon via tolk i helsetjenesten


Laste ned ppt "Nyansattundervisning Migrasjonshelse/Tolketjenesten Tolkesentralen Karin E. Andersgaard"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google