Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Privatskolesamling 19. mai 2008 Utdanningsetatens kurs og konferansesenter- Helsfyr.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Privatskolesamling 19. mai 2008 Utdanningsetatens kurs og konferansesenter- Helsfyr."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Privatskolesamling 19. mai 2008 Utdanningsetatens kurs og konferansesenter- Helsfyr

3 Utdanningsdirektoratet ønsker å gi skolene en forenklet og samordnet rapportering til Utdanningsdirektoratet. Resultatet av denne rapporteringen skal blant annet danne et sikkert grunnlag for at skolene skal få beregnet det tilskudd de har krav på i henhold til gjeldende regelverk Vi arbeider ut i fra følgende målsettinger:

4 Vårt mål er: Å lage en innsamlingsportal hvor skolene samtidig med annen rapportering kan hente ut ferdige skjema for innrapportering av elevtall og prognoser. Utfordringer vi ser i dag: Kvalitet/Nøyaktighet i skolens rapportering Tilpasninger av portalen til regelverket Flere ”felt” må legges inn i rapporteringen Krav til attestasjon både fra skole og revisor Elevtelling pr. 1.4.08 var delvis tilrettelagt for gjennomføring via innsamlingsportalen.

5 Erfaring fra rapportering pr. 1.4.08. Tall basert på private videregående skoler i Norge, totalt 79 skoler Rapportert p å manuelt skjema Rapportert p å skjema fra innsamlingsportalen Kunne brukt skjema fra portalen 7678

6 Alle skoler vil gis nøyaktig gjennomgang og sammenligning av tall i innsamlingsportalen mot manuell innrapportering Avvik som skyldes portalen vil avdekkes og korrigeres til neste innsamling. Erfaring og tilbakemelding fra skolene? Tettere oppfølging fra Udir ved neste rapportering 1.10.08?


Laste ned ppt "Privatskolesamling 19. mai 2008 Utdanningsetatens kurs og konferansesenter- Helsfyr."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google