Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt fra klinikk for psykisk helsevern for barn og unge Oktober – seminar om psykisk helse for barn og unge Solstrand 28.10.09 Avdelingssjef Liv Åse Dybdal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt fra klinikk for psykisk helsevern for barn og unge Oktober – seminar om psykisk helse for barn og unge Solstrand 28.10.09 Avdelingssjef Liv Åse Dybdal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nytt fra klinikk for psykisk helsevern for barn og unge Oktober – seminar om psykisk helse for barn og unge Solstrand 28.10.09 Avdelingssjef Liv Åse Dybdal Klinikk psykisk helsevern for barn og unge

2 Oktober – seminar om psykisk helse for barn og unge Solstrand 28.10.09 Avdelingssjef Liv Åse Dybdal Klinikkdirektør Tor Visnes Avdeling for poliklinikkar Avdelingssjef - Liv Åse Dybdal BUP Sentrum Konst. Seksjonsleiar – Silje Vigsnes BUP Åsane Seksjonsleiar – Bjørn Brunborg BUP Nordhordland Seksjonsleiar – Magne Furevik BUP Fana Seksjonsleiar – Charles Lindberg BUP Fjell Seksjonsleiar - Ingeborg Molstad Avdeling for felles faglege tenester Ass. klinikkdirektør - Bente Monstad Seksjon Autisme Seksjonsleiar - Tove Tvedt Pedersen Seksjon Nevro Seksjonsleiar – Bente Ubostad Konsultasjonsteamet Avdeling for sjukehustenester Avdelingssjef – Siri Larsen Ambulante tenester Seksjonsleiar - Ragnhild Inderhaug Post 1 Seksjonsleiar - Jarle Helgesen Post 2 Seksjonsleiar - Astrid Bjorøy Post 3 Seksjonsleiar – Sture Larsen Post 4 Seksjonsleiar – Sture Larsen Administrative tenester Ass. klinikkdirektør - Bente Monstad Klinikkoverlege Ingvar Bjelland

3 Klinikk psykisk helsevern for barn og unge Oktober – seminar om psykisk helse for barn og unge Solstrand 28.10.09 Avdelingssjef Liv Åse Dybdal Klinikkdirektør Tor Visnes Avdeling for poliklinikkar Avdelingssjef - Liv Åse Dybdal BUP Sentrum Konst. Seksjonsleiar – Silje Vigsnes BUP Åsane Seksjonsleiar – Bjørn Brunborg BUP Nordhordland Seksjonsleiar – Magne Furevik BUP Fana Seksjonsleiar – Charles Lindberg BUP Fjell Seksjonsleiar - Ingeborg Molstad Ambulante tjenester Seksjonsleiar Ragnhild Inderhaug Spesialpoliklinikk Seksjonsleiar Bente Ubostad Avdeling for sjukehustenester Avdelingssjef – Siri Larsen Post 1 Seksjonsleiar - Jarle Helgesen Post 2 Seksjonsleiar - Astrid Bjorøy Post 3 Seksjonsleiar – Sture Larsen Konsultasjonstjenesten Seksjonsleiar Hilde Osen Administrative tenester Ass. klinikkdirektør - Bente Monstad Klinikkoverlege Ingvar Bjelland Fra 01.01.10 ny organisering

4 ”Tidligere hjelp til barn og unge med psykiske lidelser og/eller rusproblem” Vurderings- og behandlingsgarantier –Ot.prp.nr.53 (2006-2007) - ny lov vedtatt og innført med virkning fra 1.september 2008 –Spesialisthelsetjenesten skal vurdere henvisningen av barn/unge (opp til 23 år) innen 10 virkedager –Barn/unge (opp til 23 år) med rett til prioritert hjelp skal ikke vente lenger enn 65 virkedager før oppstart av behandling. Fristen skal også fastsettes på grunnlag av en konkret og individuell vurdering av pasientens tilstand – kan vurderes å ha behov for raskere hjelp- Klinikk psykisk helsevern for barn og unge Avdelingssjef Liv Åse Dybdal Oktober – seminar om psykisk helse for barn og unge Solstrand 28.10.09

5 Produktivitet og effektivisering av tidsbruk i poliklinikk Myndighetene har gitt psykisk helsevern for barn og unge følgende oppdrag: –gi et behandlingstilbud til 5% av barnebefolkningen –innfri ventetidsgarantien Dette skal vi gjøre innenfor følgende ramme: –bemanningsnorm på 1 stilling pr 700 barn. Krever en tydelig gjennomstrømming av pasienter. –Viktig å foreta riktige prioriteringer –Viktig å skrive ut når det er tilrådelig. Sterkt fokus på ressursutnyttelse/effektivitet Avhengig av tett samarbeid med kommunale tjenester. Klinikk psykisk helsevern for barn og unge Avdelingssjef Liv Åse Dybdal Oktober – seminar om psykisk helse for barn og unge Solstrand 28.10.09

6 Prioritering innen psykisk helsevern for barn og unge Helsedirektoratet har sammen med helseforetakene utarbeidet prioriteringsveiledere innen ulike fagområder. Innen fagområdet psykisk helsevern for barn og unge ble veilederen klar i april 09. Klinikk psykisk helsevern for barn og unge Avdelingssjef Liv Åse Dybdal Oktober – seminar om psykisk helse for barn og unge Solstrand 28.10.09

7 Vurdering av rettighetsstatus og frist for helsehjelp Vurderingen skal gjøres primært knyttet til forhold ved barnet/ungdommen selv. –Symptomer –Funksjonstap Symptombildet hos barn og unge er ofte sammensatt og krever en reflektert klinisk vurdering. –Vurderingene blir gjort i tverrfaglige team og spesialister (barne- og ungdomspsykiater eller psykologspesialist) er alltid involvert. Klinikk psykisk helsevern for barn og unge Avdelingssjef Liv Åse Dybdal Oktober – seminar om psykisk helse for barn og unge Solstrand 28.10.09

8 Utviklingen i avdeling poliklinikk Januar - 08 –425 pasienter på venteliste –gjennomsnittlig ventetid for rettighetspasienter 60 dager September - 09 –218 pasienter på venteliste –gjennomsnittlig ventetid for rettighetspasienter 45 dager I denne perioden hadde vi også en klar økning i antall henvisninger Klinikk psykisk helsevern for barn og unge Oktober – seminar om psykisk helse for barn og unge Solstrand 28.10.09 Avdelingssjef Liv Åse Dybdal

9 Klinikk psykisk helsevern for barn og unge Oktober – seminar om psykisk helse for barn og unge Solstrand 28.10.09

10 Vi har det siste året hatt kontakt med 3200 pasienter Vi har hatt 37 000 konsultasjoner Dekningsgraden er i dag 4,4% Når det gjelder polikliniske stillinger er vi nesten i mål mangler ca 10 Helse Bergen ligger på 76 % av landsgjennomsnittet – forklarer hvorfor vi ikke er i mål med dekningsgrad en stor utfordring for oss Klinikk psykisk helsevern for barn og unge Avdelingssjef Liv Åse Dybdal Oktober – seminar om psykisk helse for barn og unge Solstrand 28.10.09

11 BUP Fjell Kortest ventetid Høyeste dekningsgrad Størst andel av barnebefolkningen nyhenvist i 09 Klinikk psykisk helsevern for barn og unge Oktober – seminar om psykisk helse for barn og unge Solstrand 28.10.09 Avdelingssjef Liv Åse Dybdal

12 Satsingsområder i avdeling poliklinikk i 2010 Samarbeid med kommunene –samhandlingskompetanse –tverrfaglighet –SAMKOM Pasientstrøm internt i klinikken –gi pasienter, foresatte og samarbeidspartnere en bedre opplevelse av at vi er en klinikk –unngå dobbeltarbeid –unngå intern ventetid Klinikk psykisk helsevern for barn og unge Oktober – seminar om psykisk helse for barn og unge Solstrand 28.10.09 Avdelingssjef Liv Åse Dybdal

13 Fremtid Tverrfaglige team –Kunnskapen har økt – økt kompleksitet –Den enkelte fagperson kan ikke inneha all kompetanse –Avhengig av å være en del av et tverrfaglig team –Avhengig av kompetanse fra leger psykologer pedagoger sosionomer Klinikk psykisk helsevern for barn og unge Oktober – seminar om psykisk helse for barn og unge Solstrand 28.10.09 Avdelingssjef Liv Åse Dybdal


Laste ned ppt "Nytt fra klinikk for psykisk helsevern for barn og unge Oktober – seminar om psykisk helse for barn og unge Solstrand 28.10.09 Avdelingssjef Liv Åse Dybdal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google