Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådmann – 19.12.2010 Økonomiske rammebetingelser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådmann – 19.12.2010 Økonomiske rammebetingelser."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådmann – 19.12.2010 Økonomiske rammebetingelser

2 Rådmann – 19.12.2010 Kommuneøkonomi Hvor stort er netto driftsresultat? Hva betyr det at budsjettet er i balanse? «Førstehjelp for lokalpolitkere» Ole Petter Pedersen «…hvis administrasjonen klarer å forklare om rammen blir større eller mindre på en god måte».

3 Rådmann – 19.12.2010 Hva ligger i kommunens inntekter? Skatt Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning «Andre elementer» Finansinntekter 77,0 mill. 73,6 mill. 22,0 mill. 13,3 mill. 4,0 mill. 190 mill.«Sum frie midler»

4 Rådmann – 19.12.2010 Hva ligger i kommunens inntekter? Skatt: Kommunen vedtar beregning av forskuddsskatt, 11,3 prosent på inntektsskatt og 0,7 prosent på formueskatt. Lands- gjennomsnitt Eks. = 100 Da mottar vi i tilfelle 60% av dette i skatteutjevning = 4,8 100% er landsgjennomsnitt Sigdal = 92 8 under landsgj.snitt Skatteutjevning

5 Rådmann – 19.12.2010 Hva ligger i kommunens inntekter? Utgiftsutjevning Omfattende utregninger i statsbudsjettet som skal utjevne forskjeller mellom kommuner som av ulike grunner er mer kostnadskrevende å drifte enn andre kommuner som har typiske kostnadsfordeler. 29 ulike kriterier og vekter hvor alle kommuner blir sammenlignet med snitt og får beregnet +/- kompensasjon tilpasset sitt kostnadsnivå. Noen kommuner ender med å få tillegg på rammetilskuddet, mens andre får trekk i rammetilskudd

6 Rådmann – 19.12.2010 Utgiftsutjevning, 29 ulike faktorer, synkende rekkef. fortsetter....

7 Rådmann – 19.12.2010 Utgiftsutjevning, forts.

8 Rådmann – 19.12.2010 Utgiftsutjevning, forts.

9 Rådmann – 19.12.2010 1.Hvor stort er netto, korrigert driftsresultat? 2.Hva betyr det at budsjettet er i balanse?

10 Rådmann – 19.12.2010 Januar November Februar Oktober Mars Juni August Juli September Desember April Mai Regnskaps- avlegging (adm.arbeid) Regn.- avl. forts Kommunest. 1.kvartals- rapport behandles Årsmelding til kommune- styret Halv- årsrapport Halvårsrapp. behandles i kommunest. 3.kvartals- rapport Kommunestyre Rådmannens forslag til budsj. 3.kvartals- rapp.beh. Budsjettsak 1.Kvartals- rapport Kommunest.


Laste ned ppt "Rådmann – 19.12.2010 Økonomiske rammebetingelser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google