Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nærings- og fiskeridepartementet Norsk mal: Startside Alternativ 1 Nærings- og fiskeridepartementet Seniorrådgiver Jan Henrik Skogen NHOs Anskaffelseskonferanse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nærings- og fiskeridepartementet Norsk mal: Startside Alternativ 1 Nærings- og fiskeridepartementet Seniorrådgiver Jan Henrik Skogen NHOs Anskaffelseskonferanse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nærings- og fiskeridepartementet Norsk mal: Startside Alternativ 1 Nærings- og fiskeridepartementet Seniorrådgiver Jan Henrik Skogen NHOs Anskaffelseskonferanse 2016 Oslo, 11. mai 2016 Hva er innovasjonspartnerskap?

2 Nærings- og fiskeridepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Hva er innovasjonspartnerskap? Helt ny anskaffelsesprosedyre –Innføres gjennom det nye EU-direktivet om offentlige anskaffelser Innovasjonspartnerskapet kan omfatte både –Utviklingen av et nytt produkt og –Anskaffelsen av det utviklede produktet Formålet er økt innovasjon gjennom offentlige anskaffelser 11. mai 2016Hva er innovasjonspartnerskap?

3 Nærings- og fiskeridepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 2 vertikale bilder Bakgrunn Stadig økende fokus på innovasjon i EU –Særlig siden den økonomiske krisen i 2008 Europa 2020-strategien –Forskning og innovasjon som drivkrefter for intelligent, bæredyktig og inklusiv vekst –Målsetning: 3 % av EU's BNP skal investeres i FoU Strategisk bruk av offentlige anskaffelser til å fremme innovasjon –Oppnå bedre bruk av offentlige midler –Oppnå bredere økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige fordeler 11. mai 2016Hva er innovasjonspartnerskap?

4 Nærings- og fiskeridepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Separate prosesser Behov for innovativ løsning Utvikling av innovativ løsning Anskaffelse av innovativ løsning Pre-kommersielt innkjøp Konkurranse i.h.t. lov og forskrift FoU-kontraktKjøpskontrakt 11. mai 2016Hva er innovasjonspartnerskap?

5 Nærings- og fiskeridepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Innovasjonspartnerskap Behov for innovativ løsning Utvikling av innovativ løsning Anskaffelse av innovativ løsning Konkurranse om innovasjonspartnerskap Én kontrakt 11. mai 2016Hva er innovasjonspartnerskap?

6 Nærings- og fiskeridepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Behov for innovativ løsning Utvikling av innovativ løsning Anskaffelse av innovativ løsning Konkurranse om innovasjonspartnerskap Én kontrakt = Innovasjonspartnerskap = Separate prosedyrer Pre-kommersielt innkjøp Konkurranse i.h.t. lov og forskrift FoU-kontraktKjøpskontrakt 11. mai 2016Hva er innovasjonspartnerskap?

7 Nærings- og fiskeridepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Når kan innovasjonspartnerskap brukes? Dersom oppdragsgiver har et behov for en vare, en tjeneste eller et bygg- og anleggsarbeid som ikke finnes tilgjengelig på markedet Reell innovasjon – ingen eksisterende løsninger Begrepet innovasjon må tolkes i lys av definisjonen i direktivet for offentlige anskaffelser 11. mai 2016Hva er innovasjonspartnerskap?

8 Nærings- og fiskeridepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Planleggingsfasen Kompleks anskaffelsesprosedyre som krever grundige forberedelser –Anbefalt å gjennomføre forberedende markedsundersøkelser Skal beskrive behovet for den innovative ytelsen med tilstrekkelig klarhet i konkurransegrunnlaget Mulig å inngå partnerskap med én partner eller flere partnere som gjennomfører separate forsknings- og utviklingsoppdrag 11. mai 2016Hva er innovasjonspartnerskap?

9 Nærings- og fiskeridepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Planleggingsfasen Immaterielle rettigheter: –Oppdragsgiver pålagt å beskrive hvilke ordninger som gjelder for de immaterielle rettighetene i konkurransegrunnlaget Kvalifikasjonskrav: –Oppdragsgiver skal særlig stille krav til leverandørens kvalifikasjoner innen forskning og utvikling, inkludert utvikling og gjennomføring av innovative løsninger 11. mai 2016Hva er innovasjonspartnerskap?

10 Nærings- og fiskeridepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Planleggingsfasen Planlegge gjennomføringen av partnerskapet: –Strukturere partnerskapet i faser som følger trinnene i forsknings- og innovasjonsprosessen –Sørge for at strukturen og omfanget av partnerskapet står i forhold til investeringene og graden av innovasjon –Sette delmål og ytelseskrav for forsknings- og innovasjonsprosessen 11. mai 2016Hva er innovasjonspartnerskap?

11 Nærings- og fiskeridepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Kilde: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com(2007)0799_/COM_COM(2007)0799_da.pdfhttp://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com(2007)0799_/COM_COM(2007)0799_da.pdf 11. mai 2016Hva er innovasjonspartnerskap?

12 Nærings- og fiskeridepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Gjennomføring av konkurransen To-trinns prosess med forhandlinger –Alle interesserte leverandører kan delta i konkurransen Tilsvarende regler som ved konkurranse med forhandling med noen unntak –Ikke anledning til å tildele kontrakt uten å gjennomføre forhandlinger –Kun anledning til å tildele kontrakt på grunnlag av tildelingskriteriet beste forhold mellom pris/kostnad og kvalitet Mulig å forhandle om alle sider ved tilbudet –Med unntak av minimumskrav og tildelingskriteriene 11. mai 2016Hva er innovasjonspartnerskap?

13 Nærings- og fiskeridepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Gjennomføring av partnerskapet Oppdragsgiver kan etter hvert trinn i prosessen avslutte partnerskapet eller redusere antallet partnere basert på avtalte ytelsesmål Oppdragsgiver pålagt å betale vederlag i passende avdrag Oppdragsgiver kan anskaffe de utviklede ytelsene, dersom –De oppfyller de avtalte ytelsesmålene, og –Ikke overstiger de angitte maksimumskostnadene 11. mai 2016Hva er innovasjonspartnerskap?

14 Nærings- og fiskeridepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Prosess Kilde: https://www.innovation-procurement.org/fileadmin/editor-content/Guides/PPI-Platform_Guide_new-final_download.pdfhttps://www.innovation-procurement.org/fileadmin/editor-content/Guides/PPI-Platform_Guide_new-final_download.pdf 11. mai 2016Hva er innovasjonspartnerskap?

15 Nærings- og fiskeridepartementet Norsk mal: Sluttside Alternativ 1 Nærings- og fiskeridepartementet Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Nærings- og fiskeridepartementet Norsk mal: Startside Alternativ 1 Nærings- og fiskeridepartementet Seniorrådgiver Jan Henrik Skogen NHOs Anskaffelseskonferanse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google