Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innskolingsdagen – 5. juni 2015 Velkommen til foreldremøte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innskolingsdagen – 5. juni 2015 Velkommen til foreldremøte."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Innskolingsdagen – 5. juni 2015 Velkommen til foreldremøte

3 Av- og påstigning Skolebakken Gapahuken Akebakken Litt lokalgeografi x x x

4 Blå Fløy 1.klasse 2.klasse SFO Grønn fløy 3.klasse 4.Klasse Rød fløy 5.klasse 6.klasse 7.klasse Garderober og gymsal

5 Visjon Plakat 1 Forventninger til ansatte Plakat 2 Forventninger til foreldre Plakat 3 Forventinger til elevene slagord + logo

6 En skole i endring Vi forbedrer og fornyer for å gi ferdigheter for framtida.

7 OPPDRAGET Grunnleggende ferdigheter De ulike fagene Faglig Holdninger og verdier Sosial kompetanse Danning

8 Å skape en ny holdning til læring sammen Visjon: Lærelyst, nysgjerrighet, utholdenhet Å lære er å forske Å forske er å prøve og feile Å forske er å stille spørsmål Å lære er hardt arbeid Ros barnet når det strever! ”Du kan lære hva som helst”

9 Hvordan følges elevene sosialt? Daglig i timer og friminutt (observasjoner) Gjennom tilb.meldinger fra eleven selv, foresatte eller andre Foreldresamtaler Miljøkartleggingen - enkel spørreundersøkelse hver vår Klassetrivsel.no NB: Viktig at dere som foreldre tar kontakt med skolen dersom dere er bekymret

10 Hvordan følges elevene faglig? Det daglige, skole- og leksearbeid er viktigst… Vurdering for læring (VFL) Ulike kartlegginger/ prøver/ observasjoner: Nasjonale kartlegginger i lesing, trinn 1, 2 og 3 Nasjonale kartlegginger i regning, trinn 1, 2 og 3 Najonal kartlegging i engelsk på trinn 3 Nasjonale prøver på 5. trinn (lesing, regning og engelsk) SOL (systematisk oppfølging av lesing – alle trinn) En rekke andre mindre tester og kartlegginger underveis… NB: Viktig at dere som foreldre tar kontakt med skolen dersom dere er bekymret

11 Samarbeid hjem -skole

12 Hjemmesiden www.minskole.no/baerland Klassesider med nyheter, ukeplaner mm skoleruta søknad om fri + mye mer Anbefaler alle om å abonnere på nyheter (vent til høsten…) – husk å bekrefte abonnement via e-post.

13 SFO (skolefritidsordningen) 28 av 42 elever er påmeldt SFO 15 elever er påmeldt til oppstart på SFO før 19/8 Tidspunkt for dag og klokkeslett (deles ut i dag) De resterende 13 stk oppfordres om å bli igjen litt på SFO etter 1. skoledag…. (etter kl 10:30)

14 Rutiner på SFO SFO er i samme fløy som første klasse 1-4 klasse fordelt på A-klasser og B-klasser A = indianer, B=cowboy Månedsplan sendes hjem pr e-post Valgfrie aktiviteter f.eks: SFO koret, fredagsgrupper, ballbingen, fri lek Kontroll: elevene registreres når de kommer til SFO, og ellers utover dagen ute og inne

15 Rutiner for foreldrene Morgen SFO: følge barnet inn (valgfritt) Beskjeder til SFO: sms, telefon, sentralbord Hente på ettermiddagen hente inne på SFO gi beskjed til en ansatt Hvis andre enn foreldre skal hente må vi få beskjed

16 Første skoledag Onsdag 19. august Fremmøte i amfiet kl. 08.25 ”Opprop” + klassebilde Første skoledag for 1. klasse varer frem til kl. 10:30 Trenger ikke matpakke Foreldre kan bli med… SFO tilbud fra 10:30

17 Til utdeling/ innlevering Infoskriv til nye elever SOL – systematisk observasjon av lesing Registreringsskjema (en del har ikke levert…) Deles ut til elevene i dag: ”Bamsebok” Blyant og visk


Laste ned ppt "Innskolingsdagen – 5. juni 2015 Velkommen til foreldremøte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google