Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO En oppsummering av brukerbygging Student-IT for høsten 2002 Universitetet i Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO En oppsummering av brukerbygging Student-IT for høsten 2002 Universitetet i Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO En oppsummering av brukerbygging Student-IT for høsten 2002 Universitetet i Oslo

2 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Hva har vi gjordt? USIT har efter en tids diskusjon besluttet å endre en del av rutinene rundt brukeradministrasjon knyttet til studentbrukere: Kravet som obligatorisk basiskurs bortfaller Alle studenter skal ha brukernavn Alle aktive studenter skal ha konto

3 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Brukernavn vs. konto Brukernavn/Brukerid –Små bokstaver, tall mm. Max 8 tegn –Passord –Ingen tjenester (eller svært redusert mengde tjenester). Konto –Home-directory –Mail-adresse –Web-område –Innlogging på maskiner og servere –Oppringt –mm.

4 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Alle studenter skal ha brukernavn Med brukernavn her så menes IKKE ’unix- brukernavn’ Brukernavn sendes ut i forbindelse med tilbud om studieplass ved UiO. Dvs: –Ligger i FS med tilbud om studieplass ved UiO –Er registrert på et EVU-kurs som starter senest om 14 dager. Brukernavn beholdes så lenge man har et opptak til et studieprogram ved UiO.

5 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Alle aktive studenter skal ha konto Med aktiv student menes: –Semesterregistrert seg og melde seg til eksamen i et emne som kan inngå i et studieprogram man har et opptak til som ikke er 'PRIVATIST'. –Være registrert til et EVU-kurs som starter senst om 14 dager. Kontoen beholdes så leng man er aktiv student. EVU-studenter er aktive inntil 14 dager efter at deres kurs ble avsluttet. Når en student ikke er aktiv skal kontoen sperres, og denne skal slettes senest 6 måneder efter (om ikke status har endret seg).

6 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Forberedende (Ex.Phil/Ex.Fac) De som følger et fagstudium samtidig registreres under dette faget De studenter som er opptatt til et fagstudium regnes som studerende innen dette under deres studium av Ex.Phil/Ex.Fac Hva så med de som ikke har noe opptak til noe fagstudium? Disse må få tilgang til laveregradsstuer på hele campus.

7 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Hva betyr dette for USIT Vi må bygge 8 448 brukere (5 934 på laveregrad og 2 514 på høyeregrad) det begynner ca 6 000 studenter på høsten og 2 500 på våren utsendelse av brukernavn til drøyt 14 000 personer om det skal gjennomføres i forbindelse med semesterstart høsten 2002. L-grad: TF ---> 65 H-grad: TF ---> 102 L-grad: JF ---> 726 H-grad: JF ---> 625 L-grad: MF ---> 9 H-grad: MF ---> 150 L-grad: HF ---> 2 222 H-grad: HF ---> 614 L-grad: MN ---> 404 H-grad: MN ---> 96 L-grad: OF ---> 0 H-grad: OF ---> 7 L-grad: SV ---> 1 754 H-grad: SV ---> 350 L-grad: UV ---> 447 H-grad: UV ---> 552 L-grad: Ex.P ---> 178 L-grad: 31 ---> 2 H-grad: 31 ---> 10 L-grad: div ---> 127 H-grad: div ---> 8

8 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Hva betyr dette for LITA Tildels kraftig økning i antallet brukere som skal støttes (varierer fra fakultet til fakultet) Redusert administrasjon knyttet til utdeling av brukernavn og passord. Stor sansynlighet for midlertidig økning i antall studenter som ikke husker brukernavn/passord.

9 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Så hva har vi egentlig gjordt? Bygging av brukere for aktive studenter: –Bygget 8 944, brev ut i slutten av juni –Per i dag ca 200 brev i retur til USIT Fra 14. august til 16. september: –13 027 brukere, brev sendt fortløpende fra ca 20. august –Per i dag har drøyt 600 brev kommet i retur.

10 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Vi har i dag: Fakultet : Ansatte : Ansatt/student : Student : Eksterne/Andre : Total TF : 44 : 29 : 564 : 104 : 741 JUS : 240 : 191 : 4885 : 351 : 5667 Med : 1125 : 211 : 2484 : 2300 : 6120 HF : 702 : 358 : 8790 : 821 : 10671 MN : 1007 : 606 : 5772 : 2202 : 9587 Odont : 366 : 73 : 415 : 283 : 1137 SV : 416 : 261 : 7604 : 582 : 8863 UV : 296 : 117 : 3740 : 425 : 4578 UKM : 105 : 9 : 3 : 24 : 141 UNM : 141 : 13 : 24 : 81 : 259 UiO sentralt : 901 : 201 : 1406 : 1293 : 3801 Andre : 42 : 7 : 109 : 493 : 651 Total : 5385 : 2076 : 35796 : 8959 : 52216

11 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Problemer Vi var forsinket med bygging og utsendelse –Flere kurs ble bygget utenom efter som start var så tidlig i august at brev ikke var sendt ut. Vi har hatt noe for stor tiltro til adresseinformasjonen i FS. –Studenter med kun opptak har ikke semesteradressen registrert efter som dette er noe studenten selv registrerer i forbindelse med semesterregistrering. En del studenter har gamle brukere de ikke er kjent med, og får derfor ikke brev.

12 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Problemer (ii) Enkelte prosesser rundt FS og opptak tar veldig lang tid, og det er ikke alltid det er samsvar mellom studierett og studieønsker til en student. ExPhil er et eget studieprogram, og det hører hjemme ved HF. En del studenter har kun opptak til ExPhil (607 stykker per 15. september) og har med andre ord ikke noe annet sted å gå. Brevproduksjonen har vært tidkrevende, med noe feilkjøringer som har forsinket prosessen. En kjøring 23. august har hatt feil slik at i underkant av 200 ikke fikk brev utskrevet.

13 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Problemer (iii) Selv om brevet til de som har fått reservert bruker sier at de skal skifte passord, så er ikke dette mulig før konto bli bygget... Viktig informasjon ser ut til ikke ha kommet frem: ”Hva gjør en når en ikke har fått brev?”

14 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Tidsløp Når studierett er gitt. –Påfølgende natt genereres en reservert bruker –Brev skrives og falses påfølgende dag –Går med budavdelingen fra USIT ca kl 1200 samme dag om mulig. Når semesterregistrering er gjordt. –Brukerkonto bygges påfølgende natt. –Hvis ingen reservert konto, så bygges med nytt navn og brev sendes ut jmf. punktet over.

15 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Hva om student ikke har fått brev? Sjekk om vedkommende har brukernavn –’user fnr’ –Hvis brukerkonto, sett passord og gi studenten denne. Sjekk om studierett Sjekk om semesterregistrert –’user studinfo’ eller med FS-klienten –Hvis ikke, send studenten til studieveileder/studiekonsulent. Hvis usikker, ring oss (52750), mail oss studit-core@usit.uio.no.


Laste ned ppt "© SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO En oppsummering av brukerbygging Student-IT for høsten 2002 Universitetet i Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google