Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gruppeveiledning Eksamensforberedelse for studenter som deltar i prosjektet Veiledning i akademisk skriving.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gruppeveiledning Eksamensforberedelse for studenter som deltar i prosjektet Veiledning i akademisk skriving."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gruppeveiledning Eksamensforberedelse for studenter som deltar i prosjektet Veiledning i akademisk skriving

2 Huskeliste til eksamen Skrivesaker og legitimasjon Spørsmål om oppgaven rettes til faglærer på trøsterunden Trekk under eksamen blir regnet som et forsøk. Du kan ikke forlate eksamenslokalet før tidligst 30 minutter etter eksamensstart Trekk under eksamen pga sykdom har egne regler Kommunikasjon med andre studenter under eksamen oppfattes som fusk, og er ikke tillatt

3 Bruk av ordbok Fremmedspråklige studenter som trenger ordbok på eksamen, kan søke om dette. Frist for å levere ordbok med skjemaet på er 3 dager før eksamensdato. http://www.uv.uio.no/studier/admin/eksamen/ordbok-pa- eksamen.html http://www.uv.uio.no/studier/admin/eksamen/ordbok-pa- eksamen.html

4 Hvordan skrive en god oppgave?

5 Les oppgaven nøye: strek under viktige ord. Finn ut hva oppgaven spør etter Pass på at du skriver om det oppgaven spør etter - ikke alt mulig annet (selv om du kan mye) Ha en ydmyk innfallsvinkel – ikke uttal deg bastant

6 Lag en disposisjon En strukturert liste over innholdet og de poengene du ønsker å belyse i oppgaven Vil hjelpe deg til å holde den røde tråden gjennom oppgaven Strukturen til en akademisk tekst danner rammene for disposisjonen

7 Rød tråd Innledning Begrunnelse Presentasjon av problemstilling Begrepsavklaring Avgrensning. Gangen i oppgaven. Hoveddel Problemstillingen belyses Teori drøftes Avslutning Med utg.p i problemstilling Oppsummer Besvar problemstillingen Problemstilling

8 Innledning Oppgavetolkning Begrepsavklaring (definisjoner) Problemstillinger som tar utgangspunkt i oppgaveteksten Avgrensning Presenter hvordan du vil legge opp oppgaven

9 Hoveddelen –Redegjørelse av teori –Drøfting av teori –Konsist og nyansert språk –Ikke bruk jeg mener, min mening, jeg tror osv. –Husk: Du skal presentere fagstoff som bidrar til å svare på det oppgaven spør om!

10 Avslutning Oppsummering Besvar problemstillingen: Hva har du kommet frem til i teksten din? Ikke kom med noe nytt

11 Etterarbeid Har du svart på problemstillingen/ det oppgaven spør etter? Er alt det du har med relevant? Er det samsvar mellom innledning og avslutning?

12 Eksamensoppgave høst 2010 Kandidaten skal besvare TRE oppgaver, ÈN innen hver kategori. I vurderingen teller alle besvarelsene likt. Kategori A ENTEN Oppgave A-1: Gjør kort rede for kognitiv konstruktivistisk læringsteori og sosiokulturell læringsteori. Drøft kort hvordan disse teoriene kan bidra til forbedring av elevenes læring på skolen. ELLER Oppgave A-2: Gjør kort rede for barns sosiale utvikling i lys av ulike utviklingsteorier. Drøft kort betydningen av lek, samarbeid, samvirke og samspill for barnas språklige utvikling i barnehage og skole. Kategori B ENTEN Oppgave B-1: Gjør kort rede for skoleeiernes ansvar i gjennomføringen av læreplanen Kunnskapsløftet (LK06/LK06S). Drøft kort hvordan skolene kan dra nytte av Ralh Tylers "mål-middel-tenkning", John Deweys "progressive pedagogiske ideer" og Jerome Bruners ideer om "viktigheten av lærestoffets struktur" for tilrettelegging for tilpasset opplæring. ELLER Oppgave B-2: Gjør kort reder for prinsippet om tilpasset opplæring. Drøft kort minst tre pedagogiske prinsipper /opplæringsprinsipper og /eller arbeidsmåter/metoder som lærere kan bruke for å styrke elevenes læring og utvikling på skolen.

13 Eksamensoppgave høst 2010 Kategori C ENTEN Oppgave C-1: Gjør kort rede for sosialiseringsbegrepet. Drøft sammenhengen mellom skolekarriere og sosial og /eller kulturell bakgrunn. ELLER Oppgave C-2: Gjør rede for enhetsskolepolitikken i Norge. Drøft ulike konsekvenser av denne politikken

14 Oppgave 1 Lag en innledning til denne oppgaven: Gi en kort redegjørelse for behavioristisk, kognitiv og sosiokulturell læringsteori, og drøft deretter hvordan disse teoriene kan bidra til tilrettelegging for inkludering og individuell tilpasning.

15 Oppgave 2 Sitt i gruppe og lag disposisjoner til disse oppgavene: Drøft barns utvikling av kommunikative ferdigheter i et transaksjonsperspektiv, og gjør rede for hvordan man kan styrke barns språkutvikling i førskolealder. Gjør kort rede for kognitiv konstruktivistisk læringsteori og sosiokulturell læringsteori. Drøft kort hvordan disse teoriene kan bidra til forbedring av elevenes læring på skolen.

16 Oppgave 3 Skriv en avslutning til oppgavene dere har disponert


Laste ned ppt "Gruppeveiledning Eksamensforberedelse for studenter som deltar i prosjektet Veiledning i akademisk skriving."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google