Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Teknologidagene, 7 oktober 2014, Trondheim Vivian Caragounis (NVE), projektledare Felthåndbok Felthåndbok til bruk ved skred- og flomhendelser et prosjekt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Teknologidagene, 7 oktober 2014, Trondheim Vivian Caragounis (NVE), projektledare Felthåndbok Felthåndbok til bruk ved skred- og flomhendelser et prosjekt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Teknologidagene, 7 oktober 2014, Trondheim Vivian Caragounis (NVE), projektledare Felthåndbok Felthåndbok til bruk ved skred- og flomhendelser et prosjekt innenfor NIFS Delprosjekt 7: Skred- og flomsikring

2 All clip art brukt med tillatelse av Microsoft. Brukt med tillatelse av Microsoft. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (jfr. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap), 2011-2014

3 Foto: Per Petersson, Vägverket (beskuren) All clip art brukt med tillatelse av Microsoft.

4 Foto: Per Petersson, Vägverket All clip art brukt med tillatelse av Microsoft.

5 Bratt flom! ?!? ?!! Vurdering: Hva har skjedd? Hva kan skje? Ansvar & roller RisikoUtstyrStrakstiltakKommunikasjonRapportering ? Foto: Per Petersson, Vägverket All clip art brukt med tillatelse av Microsoft. Foto: Vebjørn Opdahl, NVE

6  Gi støtte i beslutningsprosesser i krisesituasjoner  Skape enhetlig arbeidsflyt mellom myndigheterMÅL  Prosedyrer, instrukser, sjekklister, maler: Aktiviteter Vurderingspunkt Akutt sikringstiltak (strakstiltak) Utstyr Ansvar og roller Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Kommunikasjon Rapportering  HendelsesbeskrivelseINNHOLD Feltbasert fagpersonell fra Statens vegvesen, Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energidirektorat og ev. konsulenterMÅLGRUPPE

7 STRUKTUR steinskred steinsprang isras snøskred sørpeskred jordskred flomskred bratte flommer leirskred kvikkleireskred flom isganger Foto: Harald Norem, SVV Foto: Bente Svendsen, SVV Foto: Mads Johnsen, NVE Foto: Joar Skauge, NVE Foto: NVE Foto: Andrea Taurisano, NVE Foto: Odd Are Jensen, NVE Foto: Odd-Arne Mikkelsen, NVE Foto: Njål Farestveit, SVV Foto: Odd-Arne Mikkelsen, NVE Foto: Joar Skauge, NVE

8 INTRODUKSJON JURIDISK ANSVAR & ROLLER Informasjon fra innringer VEDLEGG xC: Risikoanalyse av scenarier VEDLEGG xB: SJA befaring/ sikringstiltak (faror) VEDLEGG xA: Hendelsesbeskrivelse VEDLEGG 7: Utstyr Forberedende aktiviteter PÅ SKADEPLASS Datainnsamling (etteranalyse, rapportering) Rådgivning Sikringstiltak (SJA) Avsluttende rådgivning Vurdering (varsel tegn, utløsningsmekanisme) Befaring (SJA) Scenarioutvikling/risikoanalyse VEDLEGG 8: Risikomatrise Type ulykke x Utstyr KOMMUNIKASJON FØR AVREISE Anteckningssidor? Loggmall? VEDLEGG 9: Operativa frågor

9

10 S1S2S3S4S5 K1 K2 K3 K5

11 2015 første kvartal Foto: Vivian Caragounis, NVE

12 NIFS I STORT DP 1 Terminologi DP 2 Roller & ansvar DP 3 Datatilgjengelighet DP 4 Varslingsmetoder DP 6 Kvikkleire Felthåndbok DP 5 Flomtiltak NADAG

13 Kommentarer / idéer? vica@nve.no


Laste ned ppt "Teknologidagene, 7 oktober 2014, Trondheim Vivian Caragounis (NVE), projektledare Felthåndbok Felthåndbok til bruk ved skred- og flomhendelser et prosjekt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google