Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tariffrevisjonen 2014 - Utfordringer Direktør Pål Skarsbak, Virke.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tariffrevisjonen 2014 - Utfordringer Direktør Pål Skarsbak, Virke."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tariffrevisjonen 2014 - Utfordringer Direktør Pål Skarsbak, Virke

2 Forutsetninger for oppgjøret – økonomiske og andre forhold 2

3 3 En fantastisk periode vi nordmenn har bak oss Kilder: Holden III, TBU, SSB BNP pr innbygger relativt til OECDIndustriarbeiderlønn relativt til handelspartnere

4 Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi Holden III - hovedkonklusjoner Det inntektspolitiske samarbeidet har bidratt til en god utvikling i Norge. Utvalget slutter opp om frontfagsmodellen Det høye kostnadsnivået reflekterer høy produktivitet og store bytteforholdsgevinster, men er en utfordring for konkurranseutsatte virksomheter Nedtrappingen av petroleumsvirksomheten vil kunne utfordre stabiliteten i norsk økonomi Arbeidsinnvandring skaper nye utfordringer for lønnsdannelsen Lønnsdannelsen må bidra til økt produktivitet i alle sektorer

5 Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi Det høye kostnadsnivået reflekterer høy produktivitet og store bytteforholdsgevinster Innebærer en utfordring for k-sektor Andre områder utsettes for økende konkurranse For å redusere risikoen for en sterk nedbygging av k-sektor, bør ikke den kostnadsmessige konkurranseevnen svekkes ytterligere På lengre sikt er det trolig nødvendig med en forbedring, særlig dersom oljeprisen skulle falle markert Moderat lønnsvekst vil bidra til bedre konkurranseevne både direkte, og indirekte gjennom lavere rente og svakere kronekurs. Det vil gi tryggere grunnlag for høy sysselsetting og lav arbeidsledighet framover. Holden III - kostnadsnivå en utfordring

6 Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi Produktivitet og lønnskostnader A.Utvikling i produktivitet og reallønninger i fastlandsøkonomien. Indeks 1990 = 100 B. BNP per innbygger i Norge relativt til OECD. Kjøpekraftspariteter

7 7 Utfordringer - sparing bremser veksten

8 8 Utfordringer - stabilt i volum, taper i verdi

9 Virkes tariffpolitikk Frontfagsmodellen Tarifftillegg og tariffavgift Samarbeid Generelle prinsipper for sentrale og lokale oppgjør Lønnssystemer og ansiennitet Fravikelighet og behovet for tilpasning Arbeidstid Kompetanse Forenkling Tariffavtaler contra lovtekst Pensjon

10 Utfordringene - Virke Lønnsveksten generelt og handel spesielt Pensjon – forholdet mellom offentlig og privat Konkurrerende avtaler – mellom fagforeninger og mellom arbeidsgiverforeninger Arbeidstid Forholdet mellom lov og tariffavtale 10

11 Årslønnsvekst i noen store områder 11 ÅrIndustri i altArbeidere i industrien Virke i varehandel FinansStatKommune 20064,33,64,25,64,53,9 20075,35,55,05,25,14,8 20086,15,74,49,26,7 20094,23,91,80,44,44,6 20104,13,6 5,94,53,7 20114,64,43,64,94,24,3 20124,24,13,33,04,1 20134,03,54,06,7-3,5

12 Hvorfor nei til pensjon? Utsatt lønn? Et personalpolitisk virkemiddel og en kostnad som arbeidsgiver vil ha kontroll på. Hvorfor beholde styringsrett? «Innelåsning» – «umulig» å endre/få noe ut av en tariffavtale Korrigere kostnader Fremtidige forpliktelser Uforutsigbare kostnader Økt levealder Lavrenteregime Høy lønnsvekst Harmonisering av tjenestepensjonsordninger i offentlig og privat sektor Konkurransen mot uorganiserte virksomheter 12

13 Konkurrerende avtaler Reiselivsavtalene Butikkoverenskomsten – Landsoverenskomstene og funksjonæravtalene Må harmoniseres, men hvordan? Grossistoverenskomstene Må harmoniseres, men hvordan? 13


Laste ned ppt "Tariffrevisjonen 2014 - Utfordringer Direktør Pål Skarsbak, Virke."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google