Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HORDALANDSMODELLEN PERSONALPOLITISK UTFORDRING HVORDAN STYRKE DET FLERKULTURELLE MANGFOLD,ØKE INTEGRERINGEN OG MOTVIRKE FREMMEDFRYKT I HORDALAND FYLKESKOMMUNE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HORDALANDSMODELLEN PERSONALPOLITISK UTFORDRING HVORDAN STYRKE DET FLERKULTURELLE MANGFOLD,ØKE INTEGRERINGEN OG MOTVIRKE FREMMEDFRYKT I HORDALAND FYLKESKOMMUNE."— Utskrift av presentasjonen:

1 HORDALANDSMODELLEN PERSONALPOLITISK UTFORDRING HVORDAN STYRKE DET FLERKULTURELLE MANGFOLD,ØKE INTEGRERINGEN OG MOTVIRKE FREMMEDFRYKT I HORDALAND FYLKESKOMMUNE SOM ARBEIDSPLASS? Kompetanseheving i ”tverrkulturell forståing ” - Hordalandsmodellen

2 HORDALANDSMODELLEN FLERKULTURELL HOVEDUTFORDRING FLERKULTURELLE UTFORDRINGER VED ØKT ARBEIDSINNVANDRING BRUKERNE/MÅLGRUPPENE “KOLLEGER PÅ ARBEIDSPLASSEN” HVORDAN VIL JEG MESTRE MIN KOLLEGER MED FLERKULTURELL BAKGRUNN: INTEGRERING VERSUS ASSIMILERING Kompetanseheving i ”tverrkulturell forståing ” - Hordalandsmodellen

3 HORDALANDSMODELLEN FLERKULTURELL HOVEDUTFORDRING HVORDAN ØKE BEVISSTHET OVER EGNE VERDIER/KULTUROPPFATNING: HVA SIER MIN RYGGMARGSREFLEKS? Kompetanseheving i ”tverrkulturell forståing ” - Hordalandsmodellen

4 HORDALANDSMODELLEN FLERKULTURELL HOVEDUTFORDRING ER DET FORSKJELL MELLOM HØGSKOLEUTD. CONTRA UFAGLÆRTE GRUPPER? ER DET FORSKJELL MELLOM GENERASJONE? ER RYGGMARGSREFLEKSEN ULIK? Kompetanseheving i ”tverrkulturell forståing ” - Hordalandsmodellen

5 HORDALANDSMODELLEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE VIL GJENNOMFØRE HOLDNINGSSKAPENDE OG KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR Å UTVIKLE ET FELLES VERDIGRUNN- LAG SOM SKAL SKAPE EN BEDRIFTS- KULTUR HVOR INNVANDRERE ER SETT PÅ SOM EN RESSURS I ARBEIDSLIVET SOM KAN BIDRA TIL UTVIKLING OG VERDISKAPING Kompetanseheving i ”tverrkulturell forståing ” - Hordalandsmodellen

6 HORDALANDSMODELLEN FLERKULTURELL HOVEDUTFORDRING HVORDAN LYKKES SOM KOMMUNAL TJENESTYTER MED Å TAKLE DET FLERKULTURELLE MANGFOLD I OFFENTLIG SEKTOR? HVORDAN UNNGÅ SEGREGERING CONTRA INTEGRERING? Kompetanseheving i ”tverrkulturell forståing ” - Hordalandsmodellen

7 HORDALANDSMODELLEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE VIL GJENNOMFØRE HOLDNINGSSKAPENDE OG KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR Å UTVIKLE ET FELLES VERDIGRUNN- LAG SOM SKAL SKAPE EN BEDRIFTS- KULTUR HVOR INNVANDRERE ER SETT PÅ SOM EN RESSURS I ARBEIDSLIVET SOM KAN BIDRA TIL UTVIKLING OG VERDISKAPING Kompetanseheving i ”tverrkulturell forståing ” - Hordalandsmodellen

8 HORDALANDSMODELLEN IVARETAR DISSE MÅLSETTINGENE UTVIKLER TVERSEKTORIELLE SAMARBEIDSFORMER SETTER FOKUS PÅ ØKT FLERKULTURELL FORSTÅELSE SETTER FOKUS PÅ BRUKERPERSPEKTIVET Kompetanseheving i ”tverrkulturell forståing ” - Hordalandsmodellen

9 HORDALANDSMODELLEN IVARETAR DISSE MÅLSETTINGENE UTVIKLER TVERSEKTORIELLE SAMARBEIDSFORMER SETTER FOKUS PÅ ØKT FLERKULTURELL FORSTÅELSE SETTER FOKUS PÅ BRUKERPERSPEKTIVET Kompetanseheving i ”tverrkulturell forståing ” - Hordalandsmodellen

10 HORDALANDSMODELLEN Kompetanseheving i ”tverrkulturell forståing ” – Hordalandsmodellen Samarbeid mellom Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, Utlendingsdirektoratet, KS-Hordaland, Fagforbundet-Hordaland og Kommunal Kompetanse region Vest Prosjektstart 01. 01. 2001 Prosjektslutt 31. 12. 2004

11 HORDALANDSMODELLEN Organisering/finansiering Administrativt  Hordaland fylkeskommune Styringsgruppe  på tvers av forvaltningsnivå Referansegruppe  involverte sektorar UDI-midlar VOX/KUP-midlar KS-OuD- midlar Kompetanseheving i ”tverrkulturell forståing ” - Hordalandsmodellen

12 HORDALANDSMODELLEN Målsetting Utvikle modellar og verktøy for kompetansebygging, spreiing og forankring innan fagområdet ”Tverrkulturell forståing” Dokumentasjon av metodeutvikling, erfaringar og resultat slik at modellen har overføringsverdi Kompetanseheving i ”tverrkulturell forståing ” - Hordalandsmodellen

13 HORDALANDSMODELLEN Målgruppe Kommunalt og fylkeskommunalt tilsette i Bergensregionen 2003-2004  kommunar i region Vest Kompetanseheving i ”tverrkulturell forståing ” - Hordalandsmodellen

14 HORDALANDSMODELLEN Metodisk oppbygging  2 dagars basiskurs  oppfølgjande temadag  Skriftleg evaluering  styre innhald – forankring  Små grupper  dialog – nettverksbygging  Felles fagleg ståstad  tema knytt til arbeidskvardag  Kartlegging  fagvinkling - forankring Kompetanseheving i ”tverrkulturell forståing ” - Hordalandsmodellen

15 HORDALANDSMODELLEN Kompetanseheving i ”tverrkulturell forståing ” - Hordalandsmodellen Resultat – kva har vi gjort til nå?  Utvikla og utprøvd kursmodul ”Tverrkulturell forståing”  18 basiskurs  kompetanseheving, spreiing og forankring  ”Norge som innvandringsland” UiB, 15 + 15 studiepoeng  Formidling og marknadsføring  ”Vestlandet – eit fleirkulturelt samfunn!” – årleg konferanse  Handbok – dokumentasjon og erfaringsformidling: ”Med kurs for tverrkulturell kompetanse”

16 HORDALANDSMODELLEN Evaluering Betre tenesteyting Betre arbeidsmiljø Auka oppleving av meistring Meir systematisk kompetanseutvikling og – utveksling Etablering av nettverk og samarbeid Kompetanseheving i ”tverrkulturell forståing ” - Hordalandsmodellen

17 HORDALANDSMODELLEN Nytt Prosjekt -----  ”Med kurs for tverrkulturell praksis” VOX/KUP støtta prosjekt 2004-2005 Utvide nettverk av forelesarar Etablere fastare ramme rundt vidare drift – Institusjonalisere Formidling/spreiing til andre fylkeskommunar, kommunar og offentlege verksemder Kompetanseheving i ”tverrkulturell forståing ” - Hordalandsmodellen


Laste ned ppt "HORDALANDSMODELLEN PERSONALPOLITISK UTFORDRING HVORDAN STYRKE DET FLERKULTURELLE MANGFOLD,ØKE INTEGRERINGEN OG MOTVIRKE FREMMEDFRYKT I HORDALAND FYLKESKOMMUNE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google