Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gode opplevelser for den enkelte Samspill på tvers av generasjoner Rekruttering til eldreomsorgen Mulighet til frivillig deltakelse Livsglede for alle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gode opplevelser for den enkelte Samspill på tvers av generasjoner Rekruttering til eldreomsorgen Mulighet til frivillig deltakelse Livsglede for alle."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gode opplevelser for den enkelte Samspill på tvers av generasjoner Rekruttering til eldreomsorgen Mulighet til frivillig deltakelse Livsglede for alle Eldre

2 Lokalforeningene våre

3 Organisert innsats Det er så mange friske ressurser! Barnehagebarn Elever Studenter Konfirmanter? Ungdom via idrett? Ansatte i næringslivet? SAMSPILL OG LAGSPILL! BYGGE PÅ EKSISTERENDE ORDNINGER! VINN – VINN HVA HAR DERE ALLEREDE?

4 Livsgledebarnehage ”Det er tydelig av bildene og av måten han forteller om besøkene på selv, at han koser seg der. Vi ser også at dette er et opplegg som gir glede både for de eldre og for barna som er med. Pappaen til Jakob

5 Videregående skole ”Jeg har fått bedre selvtillit og tro på at jeg kan bety noe. Jeg får så mye gode tilbakemeldinger på det jeg gjør” Elev VG1 ”Livsglede handler veldig ofte om å få åpnet dørene og involvere så mange som mulig” Borghild Hildrum, LFE

6 Livsgledeskole Valgfaget ”Innsats for andre” ”Jeg synes det var mest interessant å være på besøk hos de eldre, fordi da følte jeg selv jeg gjorde en innsats for noen andre. Jeg kunne jo hjelpe med de minste ting som gav stor glede og takknemlighet. Dette fikk meg til å smile og gjøre min dag bedre” Elev, valgfaget ”innsats for andre”, Grimstad ungdomsskole

7 Studenter ”Et utrolig viktig tema. Dette går rett inn i min egen motivasjon for å bli sykepleier, og hvem jeg ønsker å være i forhold til de eldre jeg møter når jeg er ferdig utdannet.” Aleksandra, 1.års sykepleierstudent, HIBV- Drammen

8 Eldrebølgen

9

10 De ni kriteriene Virksomheten skal legge til rette for: samarbeid med skoler, barnehager og andre organisasjoner at beboer kommer ut i frisk luft minst en gang hver uke at beboer har kontakt med dyr at beboeren får opprettholde sine hobbyer og fritidssysler sang, musikk og kultur i hverdagen å skape en hyggelig ramme rundt måltidet å trekke årstidene inn som en naturlig del av sykehjemmets hverdag god kontakt med pårørende at alle ansatte på sykehjemmet skal vite om sertifiseringsordningen, og hva det innebærer

11 Livsgledesirkelen

12 Konseptet Forankring Livsgledekonsulent Kickoff Livsgledegruppe og livsgledeansvarlig Jobbe med kriteriene Nettverkssamlinger-geografisk Sertifisering og resertifisering Utfasing av LFE og bærekraft i kommunen Ikke et prosjekt, men varig endring og utvikling

13 Livsgledesykehjem i en større sammenheng Verdighetsgarantien Kvalitetsforskriften NOU 2011:10 Innovasjon i omsorg (Hagenrapporten) Meld. St. 29 Morgendagens omsorg Folkehelsemeldingen Trygghetsstandard

14 Holdninger

15 Status Livsgledesykehjem  2015: 26 sertifiserte sykehjem, 57 i prosess totalt (fordelt på 17 kommuner)  2016: 13 nye kommuner, 20 nye sykehjem i totalt 8 fylker  Tidligere forankring hos Fylkesmannen 2016 (tilskudd)  Følger utrullingsplan, mål om 500 sykehjem i 2020. 15,8 % av målet nådd pr jan 2016.

16 Effekter og erfaringer Ansatte: –Arbeidsglede –Individet –Kompetanseheving –Holdningsendring og stolthet –Tillitsskapende tiltak –Samarbeid Beboere: –Mer tilfredse –Bedre ernærte pasienter!

17 Livsglede for hjemmeboende

18


Laste ned ppt "Gode opplevelser for den enkelte Samspill på tvers av generasjoner Rekruttering til eldreomsorgen Mulighet til frivillig deltakelse Livsglede for alle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google