Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DigiEx – digital eksamen på BI Presentasjon Nasjonalt erfaringsseminar: digital eksamen 9. september 2015 Marianne Schei Direktør Digital studentforvaltning,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DigiEx – digital eksamen på BI Presentasjon Nasjonalt erfaringsseminar: digital eksamen 9. september 2015 Marianne Schei Direktør Digital studentforvaltning,"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 DigiEx – digital eksamen på BI Presentasjon Nasjonalt erfaringsseminar: digital eksamen 9. september 2015 Marianne Schei Direktør Digital studentforvaltning, Handelshøyskolen BI

3 Agenda Bakgrunn for prosjektet Prosjektforløp Førende valg Visning av løsningen

4 Nøkkeltall om BI 20.000 studenter 13 bachelorstudier heltid, 6 MSc, Bachelor of Management, Master of Management, MBA & PhD 800 fast ansatte + timeforelesere 9 institutter 4 campuser + studenter i Kina 55.000 eksamener / karakter pr. halvår hvorav 75-80% skoleeksamener Største skoleeksamen: 5000 kandidater på 4 campuser + ca 35 eksterne eksamenssteder i inn- og utland. Sentralisert eksamensplanlegging og organisering

5 Bakgrunn for prosjektet Effektivisering og digitalisering av eksamen Prosesstøtteverktøy Mål: Heldigitalisert eksamensprosess Delt i underprosessene FØR – UNDER – ETTER Påvirket prosjektmandatet og analyse i forprosjektet Mål: Digital produksjon, utlevering, gjennomføring/besvarelse, innlevering og sensurering Økt kvalitet og effektivitet i alle ledd i prosessen helt frem til avgitt klagesensur Fordel for alle «brukere» i eksamensprosessen; faglig, student, administrasjonen

6 X Si farvel til

7 Og velkommen til

8 Prosjektforløp Høsten 2011 (3 mnd) – Forprosjekt Våren 2012 (3 mnd) – Analyse og design August 2012 – Prosjektstart versjon 1 (1/2 år) Om å spise elefanter Grunnmur + alle delprosesser

9 Enkel oppgavemodul Besvare hjemmeeksamen individuell Sensur og samsensur Basis- funksjonalitet DigiEx – versjon 1 3 individuelle hjemmeeksamener. 20-30 studenter pr. eksamen Gjennomgående heldigitalisert eksamen Oppgave laget i DigiEx. Studentene leverte i DigiEx. Sensor sensurerer og samsensurerer i DigiEx. Pilotert vår ‘13

10 Prosjektforløp Høsten 2011 (3 mnd) – forprosjekt Våren 2012 (3 mnd) – Analyse og design August 2012 – Prosjektstart versjon 1 (1/2 år) Grunnmur + alle delprosesser Om å spise elefanter April 2013 – Start versjon 2 (1 år) Gradvis utrulling; pilot > deploy Release hvert semester

11 I.2 del 1 / pilot høst ‘13 I.2 del 2 / pilot vår ‘14 Oppgave og sensurveiledning Gruppe - studentstyrt Sensur - adm, excel, notere Sensuravtale Karakter- begrunnelse Gruppe – BI styrt Automatisk publisering av oppgaver Basis- funksjonalitet DigiEx – versjon 2 Gruppe hjemmeeksamen Skyløsning

12 Prosjektforløp Høsten 2011 (3 mnd) – forprosjekt Våren 2012 (3 mnd) – Analyse og design August 2012 – Prosjektstart versjon 1 (1/2 år) Grunnmur + alle delprosesser Om å spise elefanter April 2013 – Start versjon 2 (1 år) Gradvis utrulling; pilot > deploy Release hvert semester April 2014 – Start versjon 3 (2,5 år) Fokus på implementering Justert produktkø Brukerinnspill inn i produktkøen

13 Arbeidskrav Mappeeksamen Brukerinnspill Skoleeksamen Multiple choice Tilsynssensor Flersensor Klagesensur Prosesseksamen DigiEx – versjon 3 Tekstlikhet Prosess- forbedringer Testverktøy

14 Førende valg Separat / frittstående applikasjon Henter data fra Banner (masterdata) og transport tilbake Eksterne applikasjoner for tekstlikhet, eksamensformer (mc, kortsvarsoppgaver mm.) Krav til brukervennlighet, oppetid, stabilitet, sikkerhet, ytelse etc Gradvis implementering Påkobling av administrative og faglige brukergrupper Gradvis inkludere flere eksamensformer -> assessment center Prosesser endrer seg som følge av digitalisering -> nye behov for utvikling Digital eksamensløsning medfører nye mulige eksamensformer Om å sette stikkontakt på tradisjonell eksamen Systemet må være fleksibelt for å møte fremtidige krav

15 Status implementering

16 Erfaringer med implementering Gradvis implementering Å pilotere i drift Å produksjonssette når løsningen ikke er ferdigutviklet Etablering av linjefunksjonalitet Brukersupport; faglige og administrative Teknisk backing for funksjonelle hendelser Beredskap hvis/når systemet går ned Endring av ansvar, arbeidsformer og rutiner i linjen Mulighet for modning og å innta innspill fra brukere i produktkøen / brukerforum

17 Visning Gjennomføring av eksamen Gjennomføring av sensur og samsensur


Laste ned ppt "DigiEx – digital eksamen på BI Presentasjon Nasjonalt erfaringsseminar: digital eksamen 9. september 2015 Marianne Schei Direktør Digital studentforvaltning,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google