Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva sier samelovens språkregler Konferanse om bruk av diakritiske tegn i offentlig forvaltning - 14. mars 2005 v/ Per Edvard Klemetsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva sier samelovens språkregler Konferanse om bruk av diakritiske tegn i offentlig forvaltning - 14. mars 2005 v/ Per Edvard Klemetsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva sier samelovens språkregler Konferanse om bruk av diakritiske tegn i offentlig forvaltning - 14. mars 2005 v/ Per Edvard Klemetsen

2 24. september 2016 / Informasjonssystem / Side 2 Hvor gjelder loven? Forvaltningsområdet for samisk språk 6 kommuner (5 i Finnmark /1 i Troms) 2 fylkeskommuner offentlige organer

3 24. september 2016 / Informasjonssystem / Side 3 Hva innebærer språkreglene? Sameloven (Lov av 12. juni 1987 om Sametinget og andre samiske rettsforhold) har 4 kapitler: –Kapittel 1. Allmenne bestemmelser –Kapittel 2. Sametinget –Kapittel 3. Samisk språk –Kapittel 4. Overgangsregler og ikrafttredelse

4 24. september 2016 / Informasjonssystem / Side 4 § 1-5 Samisk språk Samisk og norsk er likeverdige språk. De skal være likestilte språk etter bestemmelse i kapittel 3

5 24. september 2016 / Informasjonssystem / Side 5 Kap. 1 Allmenne bestemmelser § 1-1. Lovens formål –Lovens formål er å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe Norge kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.

6 24. september 2016 / Informasjonssystem / Side 6 § 3-3 Rett til svar på samisk Den som henvender seg på samisk til et lokalt offentlig organ i forvaltningsområdet, har rett til svar på samisk. Den som henvender seg skriftlig på samisk til et regionalt offentlig organ i forvaltningsområdet, har rett til skriftlige svar på samisk.

7 24. september 2016 / Informasjonssystem / Side 7 §3-11 Klageadgang Den som saken gjelder, kan klage til det organet som er nærmest overordnet det organet klagen angår. Fylkesmannen er klageinstans når klagen angår kommunale eller fylkeskommunale organ Også landsdekkende samiske organisasjoner og samiske offentlige organer har klagerett. Det gjelder også i saker hvor ingen enkeltpersoner er berørt.

8 24. september 2016 / Informasjonssystem / Side 8 Forskrift §1: Tilsyn Kulturdepartementet fører tilsyn med gjennomføringen av reglene i samelovens kapittel 3 og denne forskriften. Alle offentlige organ som omfattes samelovens kapittel 3 og denne forskriften, plikter å sørge for at reglene blir fulgt. Hvert organ har ansvaret for at det innen rimelig tid har kompetent samisk språklig personell.

9 24. september 2016 / Informasjonssystem / Side 9 Lov om stadnamn (fra 1991) Når skrivemåten av eit stadnamn er fastsett etter denne lova og ført inn i stadnamnregisteret, skal skrivemåten brukast av alle offentlege organ, selskap som det offentlege eig fullt ut, og stiftingar som er oppretta av det offentlege. Andre skal bruke skrivemåten når dei gjer enkeltvedtak eller gir forskrift. Det same gjeld for skriving av namn i godkjenningspliktige lærebøker og i læremiddel utgitt med statsstøtte. §3 Bruk av stadnamn

10 24. september 2016 / Informasjonssystem / Side 10 Lov om stadnamn Samiske og finske stadnamn som blir nytta blant folk på staden, skal til vanleg brukast av det offentlege på kart, skilt, i register m.m., saman med eventuell norsk namneform. §3 Bruk av stadnamn – forts.

11 24. september 2016 / Informasjonssystem / Side 11 Lov om personnavn (navneloven) fra 2003 Rett til bruk av samiske navn => behov for samisk tegnsett

12 24. september 2016 / Informasjonssystem / Side 12 Forventninger Oppfylle samelovens språkregler og andre internasjonale konvensjoner Registrere samiske navn, stedsnavn m.m. hos offentlige myndigheter Informasjon på samisk på internett Tilrettelegge for skriftlig kommunikasjon på samisk; skjemaer m.m.


Laste ned ppt "Hva sier samelovens språkregler Konferanse om bruk av diakritiske tegn i offentlig forvaltning - 14. mars 2005 v/ Per Edvard Klemetsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google