Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

-Ein tydeleg medspelar MERKANTIL SAMLING 08.03.16.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "-Ein tydeleg medspelar MERKANTIL SAMLING 08.03.16."— Utskrift av presentasjonen:

1 -Ein tydeleg medspelar MERKANTIL SAMLING 08.03.16

2 YMSE LØNN Husk all lønn på renholdere skal på kontoart 10751 Må opprette kontokoder i Extens Kontokoden er bygd opp slik: To første siffer er skolekoden, tre neste er tre siste siffer i tjenesten. Når dere sender inn melding om nye kontokoder legg inn hele kontostrengen uten mellomrom. SLIK: 19101RENH Lønn renholder 1075122100195101

3 NY REISEFORSIKRING Hvis bestilte reiser ikke er foretatt på grunn av f.eks sykdom skal det meldes som en forsikringssak. Se intranettet http://mrfylke.no/Intranett/Arbeidsgivar- HR/Pensjon- Forsikring/Personforsikringar2/Tenestereise http://mrfylke.no/Intranett/Arbeidsgivar- HR/Pensjon- Forsikring/Personforsikringar2/Tenestereise

4

5 YMSE LØNN Ingen endringer i reiseregulativet pr 01.01.16. Endring i skattereglene slik at på km godtgjørelse er kr 3,80 skattefritt. 0,30 er skattepliktig på vanlig bil mens 0,40 er skattepliktig for de som bruker el-bil. Husk at på reiser under 15 km er det ikke krav på kost. Den som skriver regning må velge fanen ikke diett.

6 YMSE LØNN Husk: Hvis dere trekker i kommunal stilling for å gi lærerlønn – viktig å bruke riktig LT art. Dvs tenk på om trekket/lønna påvirker pensjon. Ordinær timelønn (vanlig og undervisning) påvirker begge pensjon. Overtid påvirker ikke pensjon.

7 Husk å sjekke maksdato – send melding til oss 3 måneder før for å søke midlertidig uførepensjon. Send melding om stopp i lønn ved nådd maksdato

8 Ikke anledning til å opprette egne funksjonstillegg ute på skolene. Hvis ekstra arbeid utover fast stilling skal det leveres overtidsliste og det betales ut overtid. Alle lønnsendringer på fast ansatte skjer sentralt i forhandlingsutvalget, med unntak av statusendringer på ped.pers.

9 YMSE LØNN Reiseregningsmodulen For den som har rollen attesterer og tilviser: Det er nå mulig å endre på konteringen Det er også mulig å endre på organisasjonsenhet Mulig å korrigere til utlegg utenlands. VIKTIG: Pass på at alle reiseutlegg er dokumentert. Navnet på regningsutsteder skal vises i tillegg til detaljene på hva regningen gjelder med mva.

10 Når det gjelder hotell: Husk å føre på totalbeløpet i beløpsfeltet og mat i feltet herav frokost. Skal være utskrift av hotellkvitteringen – ikke utskrift av betalingen med bankkort.

11 Lenke til reiseregningsmodulen: https://signin.visma.net Ny fane som heter REDIGERINGSPROGRAMMET.

12

13 Kan endre utgiftstype + sette hake ved utenlandsreiser

14 Spørsmål vedr reiseregningsmodulen? Avklaringer i reiseregulativet? FRISTER: – Lønnsbilag og manuelle bilag er fortsatt den 20. måneden før – IST/EXTENS: Overføringer skjer hver søndag. Siste søndag i måneden er med på neste lønn + hvis vi sender ut egen melding om en ekstra overføring

15 Elektroniske reiseregninger: Alle regninger som er ferdig tilvist og er uten feil pr den 1. i måneden blir med på neste lønn.

16 NY LØNN VED STATUSENDRING Tillegg gitt ved lokale forhandlinger skal flyte oppå ny garantilønn. Tillegget finner dere ved å se på feltet LF grunnlønn bla med i pr dato til dere har dato for siste lokale forhandlinger. Siste nå er pr 01.07.2014.

17 Det er kommet inn følgende ønsker om tema: Gjennomgang av lønnssystemet både i Extens og i HRM. Vis modulen for søknad om permisjon og ferie Reiseregninger Eventuelt?????????


Laste ned ppt "-Ein tydeleg medspelar MERKANTIL SAMLING 08.03.16."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google