Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hverdagsmestring 25.05.20161ergoterapeut Bodil Karlsaune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hverdagsmestring 25.05.20161ergoterapeut Bodil Karlsaune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hverdagsmestring 25.05.20161ergoterapeut Bodil Karlsaune

2 25.05.2016Ergoterapeut Bodil Karlsaune2 " Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag" Kåre Hagen (Arendalkonferansen 2011)

3 Hverdagsmestring er et forebyggende og rehabiliterende tankesett som styrer hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering er en arbeidsform N.E. Næss, T.Laberg, M.Haneborg, R. Granbo, L.Færevaag, H. Butli: Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering 2012 25.05.2016Ergoterapeut Bodil Karlsaune3

4 Elementer i hverdagsrehabilitering 1.Hverdagsmestring Hva er viktige aktiviteter i livet ditt nå? Mestring av hverdagen i eget hjem 2.Forebygging Forebygge nye eller ytterligere funksjonsfall Tidlig innsats 3.Rehabilitering Tidsavgrensede og planlagte prosesser med mål Tverrfaglig samarbeid 25.05.2016 Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering (Ness mfl) 2012 4

5 Hverdagsmestring ”Et forebyggende og rehabiliterende tankesett som vektlegger den enkeltes mestring i hverdagen uansett funksjonsnivå. Brukerstyring og vektlegging av den enkeltes ressurser og deltakelse står sentralt». Tankesettet er ikke unikt for hverdagsrehabilitering og er aktuell tenkning innen en rekke andre arbeidsområder og relevant for andre brukergrupper enn sårbare eldre. Begrepet brukes tverrfaglig og kan sikkert ha ulike tolkninger. (Nils Erik Ness i Hverdagsmestring s 32 -37 i Ergoterapeuten 1-2016) 25.05.2016Ergoterapeut Bodil Karlsaune5

6 25.05.2016 ergot. Bodil Karlsaune Illustrasjon s.16 i rapport Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering (Ness m.fl. )2012 6

7 25.05.2016 ergot Bodil Karlsaune Illustrasjon s.20 i rapport Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering (Ness m.fl) 2012 7

8 Akutt funksjonssvikt (olympiasyndromet) Vanlige tegn på akutt sykdom hos gamle, uansett hvilket organsystem som primært er rammet Delirium Falltendens Redusert mobilitet Urininkontinens Dehydrering 25.05.2016Ergoterapeut Bodil Karlsaune8

9 25.05.2016 ergot. Bodil Karlsaune file:///C:/Documents%20and%20Settings/ ts/Mine%20dokumenter/BODILS%20JOBB DOK/SUS-brosjyre,%20fall%20(1).pdf 9

10 LITTERATUR Ness NE, Laberg T, Haneborg M, Granbo R, Færevaag L,Butli H. Prosjektgruppe ”Hverdagsrehabilitering i Norge” (2012): Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering Felles rapport Ness NE Hverdagsmestring Ergoterapeuten #1-2016 Butli H, Sand S Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering i Trondheim kommune – det nytter (2014 )YouTube www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/no/I+trygge+hender/Innsatsområder/f orebygging-av-fall-i-helseinstitusjoner Wyller TB Geriatri. En medisinsk lærebok (2015) Helsedirektoratet. Fallforebygging i kommunen. Kunnskap og anbefalinger IS- 2114 Rapport (2014) Barth T. Motiverende Intervju. Undervisning i Sandefjord 6., 7.og 28.jan 2016 Utviklingssenter i Buskerud, Vestfold og Telemark.Fallforebygging i sykehjem og hjemmetjeneste. Sluttrapport. Et samarbeidsprosjekt i Buskerud, Vestfold og Telemark (2016) file:///C:/Documents%20and%20Settings/ts/Mine%20dokumenter/BODILS %20JOBBDOK/SUS-brosjyre,%20fall%20(1).pdf file:///C:/Documents%20and%20Settings/ts/Mine%20dokumenter/BODILS %20JOBBDOK/SUS-brosjyre,%20fall%20(1).pdf 25.05.2016ergoterapeut Bodil Karlsaune10


Laste ned ppt "Hverdagsmestring 25.05.20161ergoterapeut Bodil Karlsaune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google