Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dialogkonferanse Helsevikarer. Dialogkonferanse Konkurransen som kommer Rammer for dagen og dialogen Presentere våre behov, diskutere utfordringer og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dialogkonferanse Helsevikarer. Dialogkonferanse Konkurransen som kommer Rammer for dagen og dialogen Presentere våre behov, diskutere utfordringer og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dialogkonferanse Helsevikarer

2 Dialogkonferanse Konkurransen som kommer Rammer for dagen og dialogen Presentere våre behov, diskutere utfordringer og muligheter. Referat Innspill i etterkant (1 uke etter referat) 1 til 1 samtaler

3 Sykehjem Det er 17 sykehjem i Stavanger kommune. (10 kommunale sykehjem, 6 sykehjem som er drevet av ideelle organisasjoner og 1 sykehjem som er drevet av Aleris.) Skal alle disse være med?

4 Hjemmebaserte tjenester De hjemmebaserte tjenestene er delt inn i seks virksomheter basert på geografi: Eiganes hjemmebaserte tjenester Hillevåg hjemmebaserte tjenester Hinna hjemmebaserte tjenester Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte tjenester Madla og Tjensvoll hjemmebaserte tjenester Tasta hjemmebaserte tjenester

5 Bruk av vikarer i Stavanger. Når bruker vi vikarer? Hvordan tas vikaren i mot? Finnes det et felles opplegg/standard for dette?

6 Hvorfor opplæringsvakt? Hva gjennomgås i løpet av opplæringsvakt? Stavanger kommunes krav og rutiner. Medikamentkurs? Opplæringsvakter :

7 Språk-krav Eksempler på språkutfordringer i denne kontraktsperiode Språkkrav i Stavanger kommune

8 Personal Lønn Ansiennitetsberegning og dokumentasjon

9 I 2012 ble det inngått kontrakt med 5 leverandører. I dag 3 kontrakter, hvorav bare 2 som leverer. Stabilitet og leveringsevne og –villighet er viktig for kommunen. Balanserte kontrakter.

10 Seriøse leverandører? Eksempler på funn. Ikke innmeldt og innbetalt OTP pensjon til vikarer etter regelverk for OTP I midten av februar fremdeles ikke kjørt lønns- og trekkoppgaver og sendt til ansatte. Ikke utbetalt helligdagsgodtgjørelse for jule- og nyttårshelgen Ikke signerte arbeidsavtaler. Forsinket lønnsutbetaling pga. manglende likviditet. Manglende innlevering av regnskap til Brønnøysundregisteret Ifølge Brønnøysundregisteret fratrådte styreleder uten valg av ny styreleder Restanser på skatt og mva Ikke ført avviksrapporter ved utførelse av doble vakter. Ikke sendt avviksrapporter til oppdragsgiver Feil fakturabeløp/satser i ca 20 % av fakturaene Fakturert betydelig antall timer hvor det ikke har vært utført vikartjenester Manglende dokumentasjon på vikarene (dvs ikke attester osv) Utfordring: For stort tidsforbruk i Stavanger kommune i forhold til oppfølging av helsevikarområdet. Dagens leverandører som faktisk leverer har ikke hatt avvik. Også hos disse er gjennomført flere stedlige kontroller. Det vil bli vektlagt egne erfaringer i ny konkurranse.

11 I 2013 og 2014 kjøpte SK vikartjenester for ca. kr. 36 mill. For 2015 ser dette ut til å bli redusert med ca. 10 mill. kr. dvs. til ca. kr. 26 mill. Ca. 77 % sykepleiere og 23 % hjelpepleiere/helsefagarbeidere. Hva skal inngå i avtalen? Sykepleiere, helsefagarbeidere/hjelpepleiere Fordeling på ulike kategorier vikarer – deles opp? Behov: Omsetning på avtalen

12 Dialog

13 Boligstandard Hva bør være naturlige krav?

14 Hvilke krav bør Stavanger kommune stille for å unngå useriøse leverandører?

15 Hvordan redusere antall brudd på Arbeidsmiljøloven i forhold til arbeidstid?

16 Bestillingssystem for vikarbestillinger. Dagens ordning Kan dette gjennomføres på andre måter?

17 Tidsfrister for å skaffe vikarer: Hva ser bransjen som naturlig tidsfrist for å skaffe vikarer? Hva ser bransjen som naturlig tidsfrist for å skaffe vikarer til sommer og langhelger?

18 Bransjestandard fra NHO: Hvordan fungerer bransjestandarden – «Revidert Arbeidsgiver» Har bransjestandarden konsekvenser for denne avtalen?

19 Alternative prismodeller Har bransjen eksempler på gode modeller for prisberegning i avtalene? I dag har Stavanger kommune brukt timelønn tariff + påslagsfaktor.

20 Artikkelnummer på faktura Artikkelnummer knyttet til ansiennitetskala 0 år2 år4 år6 år8 år10 år16 år 717400Sykepleier376 300383 700387 800391 600407 200429 900461 300 Pr time XX Pr time XX Pr time XX Pr time XX Pr time XX Pr time XX Pr time XX Forutsetter autorisasjon. I påvente av autorisasjon brukes stillingskode 771103 Student sykepleier. Særaldersgrense 65 år. Sykepleier, arbeidstid 35,5 t pr uke

21 Bruk av underleverandører eller selvstendig næringsdrivende?

22 Utfordringer knyttet til språk? I dag er det hovedsakelig rekruttert vikarer fra Sverige og Danmark. Vil vi møte på ny type utfordringer hvis det må rekrutteres betydelig mer fra andre land?

23 Hva bør vi tenke på? Noe vi bør gjøre annerledes?

24


Laste ned ppt "Dialogkonferanse Helsevikarer. Dialogkonferanse Konkurransen som kommer Rammer for dagen og dialogen Presentere våre behov, diskutere utfordringer og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google