Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Bjørn Erik Olsen Medarbeiderplattform. Lederplattform og medarbeiderplattform Verdigrunnlaget i Nordland fylkeskommune –Åpenhet, tillit og lojalitet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Bjørn Erik Olsen Medarbeiderplattform. Lederplattform og medarbeiderplattform Verdigrunnlaget i Nordland fylkeskommune –Åpenhet, tillit og lojalitet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Bjørn Erik Olsen Medarbeiderplattform

2 Lederplattform og medarbeiderplattform Verdigrunnlaget i Nordland fylkeskommune –Åpenhet, tillit og lojalitet Forventninger til kunnskaper, ferdigheter og holdninger i medarbeiderrollen og lederrollen Skape gode diskusjoner og refleksjoner i et kollegium om: –hvordan vi skal ha det med hverandre, –hva er godt arbeidsmiljø og hvordan samarbeide –godt forventninger til deltakelse i fagutvikling og organisasjonsutvikling –skape rolleforståelse: medarbeider - leder

3 Innhold - medarbeiderplattform I Nordland fylkeskommune skal arbeidsmiljøet preges av profesjonalitet og et positivt menneskesyn, og holdninger som er fri for diskriminering. Handlinger skal samsvare med etiske retningslinjer og lovgivning. Medarbeiderskap handler om hvordan vi forholder oss til arbeidsoppgavene, til arbeidskollegaene og til arbeidsgiveren. Medarbeiderne skal bidra til at Nordland fylkeskommune sitt samfunnsoppdrag blir ivaretatt på best mulig måte. Hver medarbeider har betydning for arbeidsmiljøet, og er med å prege egen og kollegaenes arbeidsdag.

4 Samarbeid og organisasjonsoppbygging Hver medarbeider er en viktig aktør for at Nordland fylkeskommune skal utføre sitt samfunnsoppdrag. Medarbeiderne skal bidra til at egen organisasjon følger med, og utvikler seg "i takt med tiden".

5 Læringsprosesser Nordland fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon som setter krav til høy faglighet og interesse for fagutvikling hos sine medarbeidere. Det forventes at medarbeiderne deler sin kompetanse (kunnskap og erfaring) med sine kollegaer.

6 Utvikling og endring Alle medarbeidere i fylkeskommunen skal bidra konstruktivt i utviklingsarbeid. Medarbeider må forholde seg lojalt til endringsprosesser og beslutninger. Det er viktig å bruke de gjeldende medbestemmelsesorganer- og prosesser for å fremme synspunkter.

7 Kunnskaper – hva medarbeider skal vite, kjenne til, forstå individuell og kollektiv læring kompetansedeling indre og ytre motivasjon vurdere eget arbeid og faglige resultater relevant lov- og avtaleverk normer og spilleregler i arbeidslivet visjon og verdigrunnlag medarbeiders betydning for arbeids- og læringsmiljø kommunikasjon og samhandling på arbeidsplassen beslutningsprosesser og medbestemmelse

8 Ferdigheter – hva medarbeider skal kunne gjøre, mestre bidra til å sette mål og plan for arbeidet kvalitetsutvikling på eget fagområde evaluere/vurdere egne resultater bruke relevante verktøy bidra til å bygge felleskap og relasjoner bidra til å utvikle en helsefremmende arbeidsplass bidra konstruktivt i endringsprosesser bidra til å utvikle et godt medarbeiderskap kommunisere konstruktivt med kollegaer og leder bidra til et godt arbeids- og læringsmiljø

9 Holdninger – hva medarbeider skal stå for, identifisere seg med, forplikte seg til, signalisere medarbeiderskapet skal bygge på folkeskikk og respekt være reflektert, ikke skråsikker eller arrogant etisk bevissthet gi og ha tillit og utvise respekt ha interesse og empati for andre mennesker ha respekt for valg som blir gjort vise forpliktelse, lojalitet og ansvarlighet være åpen for samarbeid vise endringsvilje og fleksibilitet anvende kunnskap kritisk


Laste ned ppt "Foto: Bjørn Erik Olsen Medarbeiderplattform. Lederplattform og medarbeiderplattform Verdigrunnlaget i Nordland fylkeskommune –Åpenhet, tillit og lojalitet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google