Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsmiljøkurs 9.mai -2016 1.Arbeidsmiljøloven 2.Arbeidsmiljø – hva er vi snakker om? 3.HMS-aktørene 4.Medarbeiderskap - medvirkning 5.Møteplasser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsmiljøkurs 9.mai -2016 1.Arbeidsmiljøloven 2.Arbeidsmiljø – hva er vi snakker om? 3.HMS-aktørene 4.Medarbeiderskap - medvirkning 5.Møteplasser."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Arbeidsmiljøkurs 9.mai -2016 1.Arbeidsmiljøloven 2.Arbeidsmiljø – hva er vi snakker om? 3.HMS-aktørene 4.Medarbeiderskap - medvirkning 5.Møteplasser

3 Arbeidsgivers styringsrett Styringsretten er arbeidsgivers rett til å lede, fordele og kontrollere arbeidet, samt retten til å inngå arbeidsavtaler og bringe dem til opphør. I utgangspunktet total, men begrenset av: Generell saklighet Tariff- avtale Lov Individuell avtale

4 1- Arbeidsmiljøloven  Formål og generelle bestemmelser (kap 1)  Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter (kap 2)  Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet (kap 3)  Krav til arbeidsmiljø (kap 4)  Registrerings- og meldeplikt (kap 5)  Verneombud og AMU (kap 6 og 7)  Informasjon og drøfting (kap 8)  Kontrolltiltak (kap 9)

5 1 - Arbeidsmiljøloven  Arbeidstid (kap 10)  Arbeid av barn og ungdom (kap 11)  Rett til permisjon (kap 12)  Vern mot diskriminering (kap 13)  Ansettelse (kap 14)  Opphør av arbeidsforhold (kap 15)  Virksomhetsoverdragelse (kap 16)  Tvister om arbeidsforhold (kap 17)  Tilsynet med loven (kap 18)  Straff (kap 19)

6 2 - Arbeidsmiljø – hva er det vi snakker om?  Organisatorisk arbeidsmiljø Personlig utvikling, informasjon, opplæring, selvbestemmelse og innflytelse, medvirkning ved omstilling og endring. Arbeidsavtaler, planlegging og ledelse, tilrettelegging ved redusert arbeidsevne – kontrolltiltak.  Fysisk arbeidsmiljø Luftkvalitet, lys, støy, strålig, maskiner,utstyr, støy, gass, hjelpemidler Ergonomisk arbeidsmiljø - uheldige belastninger, arbeidsstillinger, tungt og ensformig arbeid, variasjon  Psykososialt arbeidsmiljø Sosial kontakt, trakassering, utilbørlig oppførsel, vold og trusler  Kjemisk arbeidsmiljø Substitutt, intern rutine for å sikre opplæring og hindre ulykker og sykdomsfare.

7 3 - HMS-aktørene HMS-AKTØRArbeidsmiljøloven Arbeidsgiver§1-8, §§2-1 og 2-2, § 19-1 Arbeidsleder§1-8, § 2-3 og § 19-2 Arbeidstaker§1-8, § 2-3 og § 19-2 VerneombudKapittel 6 HovedverneombudKapittel 6 ArbeidsmiljøutvalgKapittel 7 Tillitsvalgt§§ 4-2, 4-6 og kap. 8,9,12,14,15,16 HMS-koordinatorByggherreforskriften BHT§ 3-3

8 3 -Arbeidsgiver  Behov og belastning  Trygghet  Spillerom  Økonomi  Tillit  Informasjon  Autoritet  Fornøyde arbeidstakere  Gode mellomledere  Tydelige meldinger  Modige og redelige arbeidstakere Ansvar for Organisering Drift HMS Medvirkning Ledelse Teknologi Kontrakter og avtaler Lønnsystem Arbeidstidsordinger Kultur og omsorg Personlig atferd

9 3 - Arbeidstaker  Ansvaret for  Lojalitet  Medvirkning  Kultur  Personlig atferd  Behov / belastning  Luft, lys, ergonomi,  Trygghet, kontakt, innflytelse, sett og se, forstått og forstå, respektert, informert, kontroll, utfordringer, støtte

10 3 - Verneombudet  Ansvar for  Ivareta arbeidstakernes sikkerhet  Sette seg inn i HMS- systemet og regler  Personlig atferd  Medvirkning  Fri og uavhengig rolle  Retten til å stanse farlig arbeid  Behov / belastning  Respekt for rollen  Tatt med på råd  Nødvendig tid til å utøve arbeidet på en forsvarlig måte.

11 Fem egenskaper for et godt verneombud 1.God opplæring 2.Evne til kommunikasjon 3.Tålmodighet ved endringer 4.Ta initiativ 5.Unngå å bli tatt som gissel

12 3 - Hovedverneombudet  Ansvar for  Koordinere verneombudsarbeidet  Delta ved tilsynsbesøk  Medvirke ved endringer og omorganisering  Representant i AMU- og IA-utvalget

13 3 - BHT  Ansvaret for kunnskap og analyser  Objektiv part  Kurs og informasjon  Analyser av risikoforhold i arbeidet  Forebygge arbeidsrelaterte helseskader og sykdom  Dokumentasjon

14 3 - Arbeidsmiljøutvalg  ”Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. Ansvaret for å oppnå egen målsetting i HMS- arbeidet”  AMU skal koordinere, etterspørre og følge med på hms- aktivitene  Alle kan melde saker inn for behandling i utvalget

15 4 - Krav til medvirkning  ” Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal holdes løpende informert om systemer som nyttes ved planlegging og gjennomføring av arbeidet. De skal gis nødvendig opplæring for å sette seg inn i systemene, og de skal medvirke ved utformingen av dem.”

16 4 - Medvirkning  Hvem skal medvirke ?  Hva er medvirkning ?  Hvordan skal de medvirke ?  Hvorfor er det så viktig?  Hvor skal det skje?

17 Takk for meg  Ingrid Lium  Fysioterapeut og verneingeniør  T 95 16 59 91  ingrid@bht.no  www.bht.no www.bht.no  T 62 48 48 50  firmapost@bht.no


Laste ned ppt "Arbeidsmiljøkurs 9.mai -2016 1.Arbeidsmiljøloven 2.Arbeidsmiljø – hva er vi snakker om? 3.HMS-aktørene 4.Medarbeiderskap - medvirkning 5.Møteplasser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google