Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AREAL OG BUSS – en byvisjon Adm. plangruppe oppnevnt i 1997 - Kristiansand kommune - Vest-Agder fylkeskommune - Statens vegvesen Vest-Agder Rapport.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AREAL OG BUSS – en byvisjon Adm. plangruppe oppnevnt i 1997 - Kristiansand kommune - Vest-Agder fylkeskommune - Statens vegvesen Vest-Agder Rapport."— Utskrift av presentasjonen:

1

2

3 AREAL OG BUSS – en byvisjon Adm. plangruppe oppnevnt i 1997 - Kristiansand kommune - Vest-Agder fylkeskommune - Statens vegvesen Vest-Agder Rapport framlagt mai 1999 Visjonen: Utvikle en by av høy kvalitet som effektivt lar seg betjene med moderne kollektivtransport. Virkemidler: Fastlegge hovedtrasé for bussen og sikre god framkommelighet. Utvikle et attraktivt bussystem med høy frekvens og god regularitet. Bevisst utvikle sentrale arealer langs hovedtraséen.

4 En byvisjon med tre elementer

5 Fra trafikkmaskin til møtested

6 Vige – et potensiale

7 Bussmetro – fra visjon til virkelighet Adm. plangruppe oppnevnt våren 2000 Mandat: Planlegge og realisere Bussmetro Aktører: Kristiansand kommune Vest-Agder fylkeskommune Statens vegvesen Vest-Agder Vest-Agder Kollektivtrafikk BUSSEN Trafikkselskap AS

8 Hovedelementer Framkommelighet Holdeplasser Tilgjengelighet Rutesystem Hovedtrasé Design Informasjonssystem Markedsføring Finansiering

9 INVESTERINGER Anleggskostnader til igangsetting 18. august 2003 - Rv 456 Trekanten, inkl. gangbru og g/s-veg 8,8 mill. kr - E18 Rona, holdeplasser inkl. undergang 4,4 mill. kr - E39/E18/Rv 456. Mellomliggende holdeplasser 7,3 mill. kr - Sanntids Informasjons System 9,3 mill. kr - Holdeplasser i Kvadraturen 2,2 mill. kr - Design/profilering - vegvesenets andel 0,4 mill. kr - Reserve/usikkerhet 0,6 mill. kr ------------------------------------------------------------------------------------------ Totale antatte anleggskostnader33,0 mill. kr

10 INVESTERINGER Finansieringsplan: - Statens vegvesen, ordinære statsmidler 4,0 mill. kr - Statens vegvesen, ekstraordinære kollektivmidler 7,0 mill. kr - Øremerkede midler – bompenger 16,0 mill. kr - Vest-Agder fylkeskommune 5,0 mill. kr - Kristiansand kommune 1,0 mill. kr ------------------------------------------------------------------------------------------ Total finansieringsplan 33,0 mill. kr

11 FørEtter

12 Holdeplassmal

13 Rutesystem

14 Design Illustrasjoner med skisse til: Informant Linjekart Holdeplasskart

15 Design

16 Design – dagens buss med komplett design

17 Design

18 Sanntids Informasjonssystem Lyst ut på anbud i 2002, ble trukket tilbake p.g.a. manglende avklaring om finansiering Lyst ut på nytt i bearbeidet form på nyåret 2003 Q-Free gikk seirende ut av konkurransen Totalt var det 6 anbydere

19 Fra beslutning til realisering Byggherre: Statens vegvesen Vest-Agder Eier: Vest-Agder Kollektivtrafikk Teknisk ansvarlig drift: Statens vegvesen Vest-Agder Ansvarlig for leveranse av data til sanntid: BUSSEN Trafikkselskap AS

20 Kommunikasjonssystem Høyttalere Destinasjon Holdeplass Trafikk prioritering Bus computer Sentral server

21 SIS – omfang GPS basert 30 busser - Utvendig destinasjonsangivelse - Innvendig opplysning om neste holdeplass på display og høyttaler 29 holdeplasser - Angivelse av tidspunkt for de neste 2-3 ankommende busser - Høyttaleropprop for blinde og svaksynte 4 store tavler på knutepunkt Styring av trafikklys

22 Stor informasjonstavle

23 metro

24

25

26 www.bussmetro.no


Laste ned ppt "AREAL OG BUSS – en byvisjon Adm. plangruppe oppnevnt i 1997 - Kristiansand kommune - Vest-Agder fylkeskommune - Statens vegvesen Vest-Agder Rapport."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google