Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ambisjoner og arbeidsmåter 24. september2013.   Uformell samtale og samhandling  Formell samtale og samhandling  Faglitteratur  Forelesninger  Skriving.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ambisjoner og arbeidsmåter 24. september2013.   Uformell samtale og samhandling  Formell samtale og samhandling  Faglitteratur  Forelesninger  Skriving."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ambisjoner og arbeidsmåter 24. september2013

2   Uformell samtale og samhandling  Formell samtale og samhandling  Faglitteratur  Forelesninger  Skriving  Profesjonelle og personlige erfaringer Vi bruker alle ressursene, men det vil variere individuelt hvor «næringsrike» de enkelte ressursene er. Det er ikke slik at den ene ressursen gir det samme som en av de andre (f.eks. er det ikke slik at forelesninger dekker pensum) Læringsressurser

3   Måten vi lærer på varierer individuelt. Vi har ulike læringsstiler. Disse forskjellene har både psykologiske og kulturelle sider.  Måten å lære på varierer også med alderen. Læringsstiler

4   VO-kult konsentrerer seg om forandringer i folks forhold til læring og kunnskap som kan relateres til sosiale og kulturelle forskjeller – og endringer.  VO-kult konsentrerer seg om forandringer i folks forhold til læring og kunnskap som kan relateres til alder og overganger mellom livsfaser.  Ofte henger dette sammen – transformasjoner som har med alder å gjøre og transformasjoner som har med kultur å gjøre. Transformasjoner som gjelder alder og kultur

5   Det er studentens evne til å ivareta egne læringsprosesser som er nøkkelspørsmålet (ikke lærerens evne til å undervise.)  Lærerens evne til å lede fruktbare pedagogiske prosesser er betinga av studentens eierskap til læringsprosessene. Må det være en større grad av autonomi i den voksnes læring enn i barns læring? Læringsprosesser vs. pedagogiske prosesser

6   Den lærende som imitator (tilegner seg know-how ved å innøve eksemplarisk atferd)  Den lærende tilegner seg påstandskunnskap (kunnskap sees som fakta, regler, prinsipper som skal læres og huskes, og deretter brukes)  Den lærende er en tenker (konstruerer selv en modell av virkeligheten)  Den lærende er kyndig (mestrer kunnskap på egne premisser ) Fire modeller av bevisstheten til den lærende (J. Bruner)

7  Den lærende på to akser (J. Bruner)  Eksternalistisk - internalistisk Eksternalistisk: opptatt av det læreren kan gjøre for eleven utenfra for å fremme læring (omfatter mye av den tradisjonelle pedagogiske psykologien) Internalistisk: Fokuserer på hva den lærende kan gjøre, og hva vedkommende tenker at han gjør og vil gjøre.  Objektivistisk - intersubjektiv Objektivistisk: Pedagogen ser på eleven slik en ornitolog studerer en fugl Intersubjektiv: Pedagogen ser på eleven som en medarbeider som kan diskutere og forstå læringsprosessene slik læreren selv kan. Tendensen, og særlig når det gjelder voksnes læring: mer vekt på den internalistiske og intersubjektive forståelsen av den lærende.

8   Jerome Bruner: Utdanningskultur og læring (muligens legge ut kap 1 og 2 på Fronter). Bøker


Laste ned ppt "Ambisjoner og arbeidsmåter 24. september2013.   Uformell samtale og samhandling  Formell samtale og samhandling  Faglitteratur  Forelesninger  Skriving."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google