Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORMÅL/MÅL Sogn regionråd Barnehagane skal bli lærande barnehagar Alle tilsette skal merke utv.arbeidet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORMÅL/MÅL Sogn regionråd Barnehagane skal bli lærande barnehagar Alle tilsette skal merke utv.arbeidet."— Utskrift av presentasjonen:

1 FORMÅL/MÅL Sogn regionråd Barnehagane skal bli lærande barnehagar Alle tilsette skal merke utv.arbeidet

2 Sogn regionråd «Blir formålet med å jobbe for organisasjonen kun “å vente på lønnsutbetalingen”? I så fall er selskapet på stø kurs mot en ruinerende fremtid». «Av og til kommer gode – ja, kanskje geniale – løsninger “på ei fjøl”, men dette er unntakene. Som regel må vi jobbe hardt for å finne ut hva som kan forbedres og fornyes». Betterways SITAT

3 Lærande nettverk i barnehagen Utvikla frå skulane Finne vår form Rammeplanen er utg.pkt 7 regionale fagnettverk Styrarnettverk Felles planleggingsdag/ først bhg.stemne Studietur Sogn regionråd

4 Konkret organisering - Arbeidsgruppe - Sogn regionråd Ei gruppe på fire - frå ulike nivå i org. Lage prosedyre for hovudvegen Eigd av alle styrarane (42 barnehagar, priv. og komm.) Rapporterar til kommunalsjefane og programstyret Kompetanseplanen – Tilskot frå Fylkesmannen

5  Leiarstudiet, bevisstgjering på leiarrolla  Nettverksamlingar 2-3 gngr/året  Felles satsing på kunnskap og kvalitet i heile barnehagesektoren Samarbeid med Høgskulen Samarbeid med NAV (Partssamarbeid om helsefremmande arbeidsplassar i barnehagen) Samarbeid med fylkeskommunen (Frå realkompetanse til formalkompetanse) Motoren, styrarane

6 Kompetanseplan Samle all aktivitet i èin plan (inkl. FM sine samlingar) Arbeidsgruppe Styrarnettverk Fagnettverk, Rammeplan Ev. felles planleggingsdagar Studietur Eiga nettside - informasjon og læringsarena- Wikispaces http://fagnettverk.wikispaces.com/Heim Omdømmebygging

7

8 Læringsplattform Wikispaces -eiga læringsplattform på nettet -nettverksansvarlege legg ut informasjon, invitasjon, dokument, metodar og verktøy. -størst mogleg grad brukar nettet som felles kommunikasjonsarena. -http://fagnettverk.wikispaces.com/Heim

9 Sogn regionråd

10 Dei vanskelege utfordringane 1.Forstå at det er utviklingsarbeid 2.Akseptere kaosfornemmelse i periodar 3.Å drive kunnskapsutviklande møte 4.Finne struktur på å bli lærande organisasjonar -I skulane/ barnehagane -I nettverka -I styrargruppa 5.Forankringa mot skule-barnehageregion, deira rolle 6.Kommunikasjon er ei utfordring Sogn regionråd

11

12 Dei ”enkle” utfordringane - praktisk gjennomføring- Tidsbruk Sjukdom Vikar Ikkje lovpålagd Førebuing/mellomarbeid Det kostar - sjølv om det er billig Sogn regionråd

13 Også noko ”kjedeleg” arbeid Sogn regionråd Påmelding, avmelding, registrering, deltakarliste Usikkerheitsmoment: deltaking, sjukdom, likar folk programmet, kaos ….. Søknad om midlar, rapportering Hjelp til introduksjon, ”toastmasterfunksjon”, organisering av sjølve dagen, gåver, nok mat, gjere alle til lags Etterarbeid; utsending av materiale, info på nettside, fakturering Tåle frustrasjon, vurdering i ettertid

14 Utfordringar: Sikre kvaliteten -Sikre gode læringsprosessar i eigne barnehagar -Kontinuitet og progresjon -Gi arbeidet i nettverket retning og fokus -Arbeide systematisk med mål, gjennomføring og evaluering av nettverka -”Skal du går fort, gå åleine. Skal du ha folk med deg, må du gå sakte – og ha retning” Sogn regionråd

15 Effekten av regionale fagnettverk ”Det som skjer no er den største utviklinga vi har opplevd i barnehagesektoren sidan 1980”. Gunn Haugen, styrar i Sogndal ”Etter snart 40 år i barnehagen er denne satsinga det største faglege løftet eg har opplevd. Vi er ikkje usynlege lengre”, Kari Gravdal, ped.leiar Vik «Eg sit og skriv rapport frå skulevurderinga på x skule, og det slår meg kor mykje høgare nivå det var på handmotorikk i år enn tidlegare. Har de jobba ekstra godt med det i barnehagen…. Eg har tru på at godt grunnlag frå barnehagen er kjempeviktig, …. …. men arbeidet i barnehagen må også ha vore bra med denne gjengen»! Barnefysioterapeut Sogn regionråd

16


Laste ned ppt "FORMÅL/MÅL Sogn regionråd Barnehagane skal bli lærande barnehagar Alle tilsette skal merke utv.arbeidet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google