Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Frontallappsdemens Overlege Nina Voss Skaane Geriatrisk avd. Ullevål sykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Frontallappsdemens Overlege Nina Voss Skaane Geriatrisk avd. Ullevål sykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Frontallappsdemens Overlege Nina Voss Skaane Geriatrisk avd. Ullevål sykehus

2 2 Frontallappsdemens z10% av alle organiske demenser zÅrsak: Ukjent zTidlig debut zLik kjønnsfordeling

3 3 Frontallappsdemens av non-Alzheimer type zÅrsak ukjent zLangsomt progredierende zDebut: ca. 50-60 års alder zGj.snitt varighet 8 år

4 4 Pick’s sykdom z1-2% av alle demenser zSamme debutalder som FLD zNoe raskere sykdomsforløp, ca. 3-4 år zDiagnose: Pick celler i frontallappene

5 5 Felles karakteristika zNervecelledegenerasjon zNervecelledød zMangel på senile plaques og b-amyloid samt nevrofibrillære tangels

6 6 Det frontale syndrom zInitiativløshet og tilbaketrekking zBortfall av hemninger zSvikt i evne til problemløsning zMotoriske språkutfall

7 7 Kliniske kriterier for ”Frontotemporal demens” zAtferds symptomer ySnikende start og sen progresjon yTidlig svekkelse av oppmerksomhet på egen person (neglekt av personlig hygiene og påkledning) yTidlig tegn på tap av hemninger (seksuell ukritisk, voldelig adferd og upassende ordbruk) yMental rigiditet og liten fleksibilitet yHyperoralitet (endrede spisevaner, overspising, matmani, kontinuerlig røyking eller konsum av alkohol, undersøker gjenstander men munnen) yStereotyp og persevererende adferd yUhemmet plukking på gjenstander i miljøet yLett å avlede, impulsive handlinger og lite utholdene yTidlig tap av innsikt i egen situasjon

8 8 Diagnostikk - tidl. symptomer zFrontotemporal demens yPassivitet yHemningsløshet yRigid adferd yEmosjonell flathet yCT og SPECT yAbnorm frontal/ temporallapp z Alzheimer Demens yRedusert hukommelse yVisuospatial svikt yCT og SPECT yAbnorm parietal/ temporallapp

9 9 Øvrige tilstander som kan føre til ”Det frontale syndrom” zAlzheimers sykdom med frontale innslag zHjerneinfarkt eller blødning zTraumer, svulster zMani zDepresjon zSchizofreni zAlkoholisme zTvangssyndrom z

10 10 Behandling zKontinuerlig oppfølging zInformasjon zIngen kausalbehandling, men symptomatisk (angst, depresjon, rastløshet) zAdferdsproblemer xGrensesetting xTilpasset miljø

11 11 Oppsummering zBetydelig adferdsendringer. Kognitiv svikt mindre uttalt enn ved AD zFlere ulike degenerative sykdommer kan føre til FLD zForekommer vanligvis i 50 - 60 års alder zKompleks sykdom, vanskelig diagnostikk. Pasienter bør henv til spesialist zIngen kausal behandling

12 12 Referanser 1. Engedal K. og Haugen PK. Aldersdemens - fakta og utfordringer. INFO-banken, Sem, 1996. 2. Miller et al. Alzheimer’s Disease and Frontal Lobe Dementias. Coffey & Cummings: The Textbook of Geriatric Neuropsychiatri, American Psychiatric Press, 1994. 3. Jan Marcusson et al. Demenssjukdomar, Liber utbildning 1997. 4. Brun A. Gustafson L. Passant U. Ny degenerativ demenssjukdom. Vid frontallappsdemens är lokal viktigare enn typ. Läkartidningen 1994:91;4751-4757. 5. Brun A. Englund E. Gustafson L. et al. Clinical and neuropathological criteria for frontotemporal dementia. J Neurol Neurosurg Psychiat. 1994:57;416-418.


Laste ned ppt "1 Frontallappsdemens Overlege Nina Voss Skaane Geriatrisk avd. Ullevål sykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google