Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Nye” kognitive tester Peter Wetterberg, overlege Hukommelsesklinikken Ullevål sykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Nye” kognitive tester Peter Wetterberg, overlege Hukommelsesklinikken Ullevål sykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Nye” kognitive tester Peter Wetterberg, overlege Hukommelsesklinikken Ullevål sykehus

2 Intet nytt under solen Hvilke domener av kognitiv funksjon er viktigst å undersøke? –Hukommelse, umiddelbar og utsatt –Visuospatiale evner –Språk –Oppmerksomhet

3 Hukommelse Verbal hukommelse enklest å teste og måle Vanligste metoden er testing med opplest ordliste (auditiv verbal hukommelse) Hukommelse Visuospatiale evner Språk Oppmerksomh et

4 Tiordstest Gir bra informasjon om –Innlæringsevne –Utsatt gjenkalling –Gjenkjenning Hukommelse Visuospatiale evner Språk Oppmerksomh et

5 Utføring av tiordstest Ti ikke relaterte substantiver leses høyt, eller vises på trykte kort slik at pas får lese høyt Etter hver gjennomlesning får pas fritt gjenkalle så mange ord som mulig Etter et tidsintervall (>5 min) får pas prøve å gjenkalle igjen Pas får prøve å kjenne igjen ordene på en liste med 20 ord, hvorav ti er de opprinnelige Hukommelse Visuospatiale evner Språk Oppmerksomh et

6 Normverdier tiordstest 1.Total gjenkalling = summen av ord pasienten har husket ved de tre første forsøkene. I gjennomsnitt husker personer 65-95 år mellom 19 og 21 ord. Mindre enn 18 huskede er uvanlig, og mindre enn 16 klart avvikende. Hukommelse Visuospatiale evner Språk Oppmerksomh et

7 Normverdier tiordstest 2. Delayed recall (utsatt gjenkalling) = Antall ord pasienten husker etter fem minutter. Variasjonsbredden blant normale 65-95 år er 4 til 9 ord. < 80 år som regel mer enn 5 ord.  80 år som regel mer enn 4 ord. Hukommelse Visuospatiale evner Språk Oppmerksomh et

8 Normverdier tiordstest 3.Gjenkjenningspoeng = antall rette svar på gjenkjenningslisten, minus 10. Her er variasjonsbredden meget liten, og man får normalt 9 eller 10 poeng. Alle undersøkelser utført på normale personer 65-95 år viser at det er svært avvikende å få mindre enn 8 poeng Hukommelse Visuospatiale evner Språk Oppmerksomh et

9 Visuell hukommelse Vanskelig å teste ”ren” visuell hukommelse De fleste bilder går å verbalisere Vanligvis brukes sammensatte geometriske figurer Visuospatiale evner influerer resultatet Hukommelse Visuospatiale evner Språk Oppmerksomh et

10 Visuell hukommelse Rey-Osterrieths komplekse figur Hukommelse Visuospatiale evner Språk Oppmerksomh et

11 Visuell hukommelse Hukommelse Visuospatiale evner Språk Oppmerksomh et Figur fra RBANS-batteriet

12 Visuospatiale evner Figurkopiering er ett aspekt Et annet er tolkning av retninger Klokketest tester det sistnevnte Hukommelse Visuospatiale evner Språk Oppmerksomh et

13 Klokketest Det fins en mengde måter å gjennomføre og tolke klokketesten En enkel vurdering: ”Er denne klokken normal eller ikke?” er like bra som kompliserte skåringsystemer Eksekutiv funksjon påvirker resultatet Hukommelse Visuospatiale evner Språk Oppmerksomh et

14 Klokketest Pasienten får et papir med en trykt sirkel –(7-10 cm diameter) Instruksjon: Skriv inn tall slik at det blir til en klokke Fordelen er at sirkelen er ganske stor, planlegging får betydning Hukommelse Visuospatiale evner Språk Oppmerksomh et

15 Klokketest Hukommelse Visuospatiale evner Språk Oppmerksomh et

16 Klokketest Hukommelse Visuospatiale evner Språk Oppmerksomh et

17 Klokketest Hukommelse Visuospatiale evner Språk Oppmerksomh et

18 Klokketest Hukommelse Visuospatiale evner Språk Oppmerksomh et

19 Klokketest Hukommelse Visuospatiale evner Språk Oppmerksomh et

20 Klokketest Hukommelse Visuospatiale evner Språk Oppmerksomh et

21 Klokketest Hukommelse Visuospatiale evner Språk Oppmerksomh et

22 Vurdering av språk To aspekter som lett lar seg måle: 1.Benevning av bilder 2.Ordflyt (fluency) Hukommelse Visuospatiale evner Språk Oppmerksomh et

23 Benevning av bilder Fjerde plansje i Kendricks OLT kan brukes Hukommelse Visuospatiale evner Språk Oppmerksomh et

24 Ordflyt Animal Naming Test Man ber pasienten om å nevne så mange ulike dyr som mulig i løpet av ett minutt. Verdier under 10-12 er å se på som klart unormalt. Høy utdanning gir bedre resultat. Normalverdier med standardavvik innen parentes: 60-69 år70-79 år80-89 år 21,07 (5,08)18,96 (4,67)15,81 (4,51) Hukommelse Visuospatiale evner Språk Oppmerksomh et

25 En ny test ”Alzheimer’s Quick Test”, AQT Bygger på evnen til rask og automatisert benevning Ikke kulturavhengig Spesifikt for parietallappsfunksjon, men også noe temporal aktivering Hukommelse Visuospatiale evner Språk Oppmerksomh et

26 AQT Måler tid for benevning av farver, former og bokstaver 1.Farvede firkanter 2.Former, bokstaver eller tall 3.Farvede former, bokstaver eller tall Den tredje oppgaven skaper interferens Hukommelse Visuospatiale evner Språk Oppmerksomh et

27 AQT Hukommelse Visuospatiale evner Språk Oppmerksomh et

28 AQT Hukommelse Visuospatiale evner Språk Oppmerksomh et

29 AQT Hukommelse Visuospatiale evner Språk Oppmerksomh et

30 AQT Testen kan kjøpes fra Assessio Norge http://www.assessio.com Hukommelse Visuospatiale evner Språk Oppmerksomh et

31 Ren oppmerksomhet måles enklest med tallspenn (Digit span) Resultat på Trailmaking Test influeres også sterkt av oppmerksomhet Hukommelse Visuospatiale evner Språk Oppmerksomh et

32 Tallspenn Meget enkel test Man sier rekker av tilfeldige tall i rolig tempo (ett pr. sekund) Man gir to forsøk på hvert nivå. Når pasienten har klart ett nivå, går man til neste. Langt opp i alder (over 86 år) er normalverdiene de samme: 6 +/- 1 normalt 4 grenseverdi 3 unormalt Hukommelse Visuospatiale evner Språk Oppmerksomh et

33 Trail-making test Del A Hukommelse Visuospatiale evner Språk Oppmerksomh et

34 Trail-making test Del B Hukommelse Visuospatiale evner Språk Oppmerksomh et

35 Normverdier TMT TMT ATMT B GjennomsnittIkke godkjentGjennomsnittIkke godkjent 70 år34-37 sek> 46 sek80-90 sek>136 sek (2 min 16 sek) 80 år40-42 sek> 58 sek101-134 sek>179 sek (2 min 59 sek) Hukommelse Visuospatiale evner Språk Oppmerksomh et

36 Normverdier TMT TMT ATMT B Skal være bedre enn 1 minutt3 minutter Hukommelse Visuospatiale evner Språk Oppmerksomh et

37 Kanskje var det noe nytt? Har du spørsmål eller ønsker mer materiale, send meg en mail! svenpeter.wetterberg@ulleval.no


Laste ned ppt "”Nye” kognitive tester Peter Wetterberg, overlege Hukommelsesklinikken Ullevål sykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google