Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norske dialekter – fire dialektområder:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norske dialekter – fire dialektområder:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norske dialekter – fire dialektområder:
Østnorsk Vestnorsk Trøndsk Nordnorsk

2 Dialekt: Definisjon: Årsak:
Et ensartet talemål innenfor et geografisk område Årsak: I tidligere tider var det flere dialekter pga. lange avstander der fjell, fjorder og dype dalfører skilte folk. Liten kontakt ga ulike talemål Nå blir det færre lokale, og heller noen få regionale dialekter (mer markante skiller mellom større områder beholdes, de mange små skillene blir borte)

3 Hvordan skille på og gjenkjenne en dialekt?
Tonefall «syngemåten» i språket/setningsmelodi Målmerker konkrete kjennetegn: Rulle-r (tunge fram i gane) Skarre-r (tunge bakerst mot gane) Bløte konsonanter (p-t-k blir til b-d-g) Jamvekt (infinitiv) (å komme,komma,kommå, kom.. osv.) Tjukk l (L) (tungespiss opp i gane og ned mot undertenner) Personlige pronomen (jeg – e – i-æ –æg… osv.) Palatalisering (j-lyd) (ll eller nn uttales llj og nnj) Apokope (endinger kuttes) (å spis, ei klåkk osv.)

4 Målmerker for områder:
Østnorsk: Rulle-r, jamvekt/kløyvd infinitiv, tjukk L, je-jæ-jæi (pers.pron) Vestnorsk: Skarre-r, bløte konsonanter (p,t,k blir b,d,g), e(g)-æ(g)-æi(g)(pers.pron), j-lyd for ll og nn i nordre deler av vestnorsk Trøndsk: Rulle-r, jamvekt/kløyvd infinitiv, tjukk L, e- æ-i-ej (pers.pron), palatalisering, apokope Nordnorsk: Rulle-r, e-eg-æg(pers.pron),palatalisering, apokope

5 Sosiolekt Definisjon: Sosiolekt finnes i dialekt
En sosiolekt er en variant av den lokale dialekten Sosiolekten farges av sosial status, alder, kjønn, utdanning eller yrke I dialekter finnes det altså mange sosiolekter

6


Laste ned ppt "Norske dialekter – fire dialektområder:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google