Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

| Munnleg kommunikasjon. Kompetansemål lytte til og vere open for argumentasjonen til andre og bruke relevante og saklege argument i diskusjonar bruke.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "| Munnleg kommunikasjon. Kompetansemål lytte til og vere open for argumentasjonen til andre og bruke relevante og saklege argument i diskusjonar bruke."— Utskrift av presentasjonen:

1 | Munnleg kommunikasjon

2 Kompetansemål lytte til og vere open for argumentasjonen til andre og bruke relevante og saklege argument i diskusjonar bruke norskfaglege kunnskapar og omgrep i samtalar om tekst og språk bruke fagkunnskap og fagterminologi frå eige utdanningsprogram i samtalar, diskusjonar og presentasjonar om skule, samfunn og arbeidsliv kombinere auditive, skriftlege og visuelle uttrykksformer og bruke ulike digitale verktøy i presentasjonar bruke kunnskap om retoriske appellformer i presentasjonar meistre ulike roller i samtalar, diskusjonar, dramatiseringar og presentasjonar

3 Før du les Tenk deg at du skal halde ein presentasjon for klassen. Gruer du deg, eller er det heilt greitt? Dersom du gruer deg, kva trur du ville hjelpe mot nervøsiteten din? Set ned nokre punkt. Ta desse fram når du er ferdig med kapitlet, og sjå om dei tankane du gjorde deg, stemmer med råda du fekk i dette kapitlet.

4 Kommunikasjon communicare – gjere noko felles skriftleg og munnleg verbal og ikkje-verbal

5 Retorikk – læra om talekunsten Dei omgrepa vi bruker, kallar vi retoriske appellformer. Det dreier seg om å appellere til fornufta og kjenslene til tilhøyrarane.

6 Etos truverd, tillit talaren må ha truverd for at tilhøyrarane skal tru på bodskapen kunnskap og erfaring skaper truverd og tillit

7 Logos fornuft gjeld sjølve saksframstillinga du må framstille noko som sant eller sannsynleg gode argument, statistikk, fakta

8 Patos kjensler gjeld mottakaren, tilhøyraren når du skal prøve å påverke nokon og få merksemda deira, er det eit godt råd å spele på kjenslene deira. då kan du få dei til å reagere. negative ord, positive ord, døme som får fram kjensler – til dømes svoltne barn

9 Kairos samanhengen – konteksten det kan vere viktig å vite noko om tidspunktet for presentasjonen eller situasjonen han skal haldast i

10 Framføringa grundig førebuing tydeleg byrjing og slutt snakk høgt og tydeleg hjelpemiddel for å streke under bodskapen hugs kroppsspråket. sjå på tilhøyrarane ver ein god lyttar

11 Diskusjon og debatt demokrati er avhengig av at mange vågar å seie meininga si ver sakleg – ta ballen og ikkje spelaren lytt til argumenta og følg dei opp, du kan vere både einig og ueinig grunngi meiningane, ikkje berre kom med påstandar bruk kunnskapane dine


Laste ned ppt "| Munnleg kommunikasjon. Kompetansemål lytte til og vere open for argumentasjonen til andre og bruke relevante og saklege argument i diskusjonar bruke."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google