Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Likeverd og likestilling. Kva meinar vi med likeverd? Alle er like verdifulle. Uavhengig av kjønn, rase, nasjonalitet, stilling eller status. -døme: svarte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Likeverd og likestilling. Kva meinar vi med likeverd? Alle er like verdifulle. Uavhengig av kjønn, rase, nasjonalitet, stilling eller status. -døme: svarte."— Utskrift av presentasjonen:

1 Likeverd og likestilling

2 Kva meinar vi med likeverd? Alle er like verdifulle. Uavhengig av kjønn, rase, nasjonalitet, stilling eller status. -døme: svarte og kvite er ikkje separerte (apartheid) -mennesker men ulik religion kan bu i same nabolag -verken kvinner eller menn har høgare status enn det andre kjønnet -ein butikkansatt er like mykje verd som ein lærar

3 Kva er likestilling? Kvinner og menn har like rettar, plikter og mogeligheiter på alle områder i samfunnet. -td. kan både jenter og gutar gå på skule -kan kvinner bli ledarar -kan kvinner jobbe på mekaniske verkstadar og gutar jobbe som sjukepleiarar Kvinner og menn kan stemme ved ulike val. Kvinner og menn kan vere i militære Er det andre døme du kan kome på??

4 Religionar og likestilling Kva syn har dei ulike religionane på likestilling? Sjå s. 28 i Under same himmel 2. -diskuter i grupper. Finn vi likestilling i dei fleste verdsreligionane?

5 Vald Alt frå krig til truslar mot enkeltmennesker. Vi delar inn i: Fysisk vald- slå, bruk av kniv og våpen,, ta kvelartak,dytte, lugge, gripe hardt tak i osb. Psykisk vald- negativ bruk av ord, truslar, latterliggjering, taushet, avvisning, osb. Seksuell vald- å ha sex med nokon utan at dei vil/vodtekt. Materiell vald- knuse ting i sinne, sparke til dører ol. for å skremme andre.

6 Vald mot kvinner Størsteparten av voldsepisodene er menn som utøver vold mot partneren, kjærasten eller ektefellen. Ofte alkohol med i bilete. Kvifor er somme menn valdelige? -oppvekst i valdelig heim -lært at vald er ein måte å løyse problem på -vanskar med å vise kjensler -andre?

7 Kva gjer ein om ein blir utsett for vald? -Fortelje det til nokon. -krisesentre: som oppgåve å ta imot kvinner og ungane deira som er utsatte for vald. Hjelpe dei vidare.

8 Etnisk likestilling Etnisk gruppe: - ei gruppe som ser på seg sjølv som ei gruppe i forhold til andre, og som andre også ser på som ei gruppe. I Norge: -eit fleirkulturelt land. -lov mot diskriminering frå 1.jan 2006

9 Ytringsfridom og rasisme Ytring s fridom Ein viktig menneskerett Vi skal få lov til å ytre eigne meiningar Rasisme Det er ikkje lov å ytre rasistiske utsegn. FNs rasediskrimineringskonvensjon/ Diskrimineringslova

10 Døme på diskriminering? Bustadmarknaden Arbeidslivet Bursdagar? -andre?


Laste ned ppt "Likeverd og likestilling. Kva meinar vi med likeverd? Alle er like verdifulle. Uavhengig av kjønn, rase, nasjonalitet, stilling eller status. -døme: svarte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google