Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nyansattopplæring v/ Marit Hofset Læring og mestring og brukermedvirkning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nyansattopplæring v/ Marit Hofset Læring og mestring og brukermedvirkning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nyansattopplæring v/ Marit Hofset Læring og mestring og brukermedvirkning

2 Brukermedvirkning, en ressurs for sykehuset og pasientene Ny og mer aktiv pasientrolle krever opplæring som støtter pasienten til å ta ansvar for eget liv, helse og livskvalitet gjennom hele behandlingsforløpet Hensikt med lærings og mestringssenter At pasienter og pårørende skal få god informasjon og støtte. Arena der pasienter og pårørende kan lære noe om hvordan leve best mulig med langvarige helseutfordringer Sentralt for mange: Møte andre som har lignende erfaring som en selv Lære om sykdommen, og få hjelp til å leve et best mulig liv Menneskelig nær – faglig sterk

3 Helseminister Bent Høie: «Jeg vil satse på rehabilitering»

4 Vellykket rehabilitering: Lappeteppe eller billedvev? Jan Schwencke, rammet av hjerneslag 9. oktober 2009

5

6

7

8 Menneskelig nær – faglig sterk Kunnskapsbasert praksis KBP

9 Læring og mestring på Akershus universitetssykehus Opplæring av pasienter og pårørende er lovpålagt for sykehuset (Lov om Spesialisthelsetjenesten) Oppgaven kan løses på flere måter Ansvar for kurs: Fagavdelinger Kursene planlegges og utarbeides i samarbeid mellom avdelinger og sentral LMS ressurs Viktige stikkord: Brukermedvirkning ved planlegging og gjennomføring. Hjelp til egenmestring. Formidlingsevne hos fagpersoner. Dialog. Menneskelig nær – faglig sterk

10 LMS-kurs på Ahus 18 ulike lærings- og mestringskurs til pasienter og pårørende Varighet: fra 2 til 8 ganger 2-5 timer pr. gang Gjennomføres 2-7 ganger pr år For informasjon og oversikt over kontaktpersoner: www.Ahus.no Læring og mestring: alfabetisk oversikt over alle kurs, og navn på kontaktpersonerwww.Ahus.no

11 Etablering av brukerkontor på Ahus Møtepunktet – for pasienter og pårørende Lov om pasient- og brukerrettigheter (2014) lovfester den enkelte pasients rett til medvirkning og informasjon i forbindelse med sykdomsforløp og behandling, dvs. medvirkning på individnivå En møteplass for pasienter, brukere og deres pårørende med mennesker som selv har levd med en diagnose over tid Supplement til den faglige oppfølgingen på sykehuset Et arbeidsutvalg (AU) koordinerer den daglige driften i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret (LMS) Forankret i sykehusledelsen


Laste ned ppt "Nyansattopplæring v/ Marit Hofset Læring og mestring og brukermedvirkning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google