Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- M.Munch1 NKS Olaviken Alderspsykiatriske Sykehus Undervisningsavdeling –Litt om NKS Olaviken og historikk –Nettverk om aldersdemens –Innføringskurs.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- M.Munch1 NKS Olaviken Alderspsykiatriske Sykehus Undervisningsavdeling –Litt om NKS Olaviken og historikk –Nettverk om aldersdemens –Innføringskurs."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.olaviken.no - M.Munch1 NKS Olaviken Alderspsykiatriske Sykehus Undervisningsavdeling –Litt om NKS Olaviken og historikk –Nettverk om aldersdemens –Innføringskurs –Videoveiledning- prosessundervisning

2 www.olaviken.no - M.Munch2 Oversikt Kort historikk –NKS Alderspsykiatriske sykehus –er et spesialisttjeneste tilbud innen det psykiske helsevern I Helse-Vest RHF –som tilbyr utredning og behandling til memmesker med demenssykdommer og alderspsykiatriske lidelser –Institusjonen er fordelt på følgende avdelinger –hukommelsesklinikk –ambulerende poliklinikk –5 sengeposter hvorav 24 av plassene er utredningsplasser og 6 av plassene er til mennesker med Chorrea Huntington sykdom –undervisningsavdeling

3 www.olaviken.no - M.Munch3 Undervisningsavdeling Startet som 4 - årig prosjekt sommeren 1999 med midler over statsbudsjettet fordelt gjennom Fylkesmannen og Fylkeslegen. Evalueringene er så positive at Fylkesmannen fortsetter å overføre kr 1.500 millioner årlig 5 stillinger fordelt på 4.75 årsverk 1 sekretær og 4 fagkonsulenter –2 sykepleiere-1 ergoterapeut -1 psykolog

4 www.olaviken.no - M.Munch4 Mål - undervisningsavdeling Styrke samarbeide mellom 1. og 2.linjetjenesten Styrke hjelpernes mestring gjennom pasientsentrert undervisning –Videoveiledning- prosessundervisning Kompetanseoppbygging lokalt og utvikling av miljøterapeutiske tiltak –Nettverk om aldersdemens –Innføringskurs Bevisstgjøring av politikere, planleggere og ledere om moderne og hensiktsmessige tiltak –Nettverk om aldersdemens –Temadager/rådgiving Vekke engasjement hos helsefagstudentene på demensfeltet –Undervisning på grunn og videreutdanninger

5 www.olaviken.no - M.Munch5 Nettverk om aldersdemens for kommunene i Hordaland (1) Initiativ fra Fylkeslegen/fylkesmannen over NKS Olaviken i 1998 i forbindelse med handlingsplan for eldre St.meld 50. Planene fra kommunene manglet tiltak til personer med demens. Det var behov for kompetanse om så vel organisering og innhold i tiltak til hjemmeboende og institusjonboende personer med demenssykdom

6 www.olaviken.no - M.Munch6 Nettverk (2) Organisering/metode: 33 av de 34 kommunene i Hordaland har meldt seg på nettverksarbeidet og alle 8 bydelene i Bergen deltar. Hver kommune/bydel har minst en nettverkskontakt. Kontaktene er fordelt på 5 grupper. Gruppene samles 3-5 ganger i løpet av året. NKS Olaviken bidrar med 2 koordinatorer som har ansvaret for innkalling, program og kontakt med de enkelte kommunene. Samlingene foregår ofte i en kommune og den/de aktuell/e nettverkskontakten/e er vertskap for gruppen sammen med ledelsen. Nettverkskontaktene får innsikt i ulike problemstillinger og ulike tiltak vertskommunen presenterer. Erfaringer fra en kommune blir derved tilgjengelig for flere kommuner. Eksempelvis kan nevnes iverksetting av demensteam, ulike miljøtiltak, organisering av dagtilbud, botilbud m.m. Fokus på de ulike tiltakene i omsorgskjeden for personer med demens er også tema i samlingene. Årlige todagers Fylkeskonferanser samler ca 80 deltagere. Nettverkskontaktene har anledning til å ta med nøkkelpersoner. Tema for konferansene varierer fra år til år. I år er f.eks tema : Muligheter-kreativitet og mestring; Det gode liv i demensforløpet, er det mulig? Undervisningsavdelingen subsidierer konferansen. Egenandeler Kommunenes ansvar NKS Olavikens ansvar Evaluering

7 www.olaviken.no - M.Munch7 Innføringskurs i alderspsykiatri Bakgrunn –Behovet for metoder som vektelegger endring i praksis –Lederdeltagelse –Organisering Varighet, antall dager, oppfølging underveis Program Evaluering

8 www.olaviken.no - M.Munch8 Pasientsentrert undervisning Videoveiledning Hvordan styrke hjelpernes kommunikasjonsferdigheter og relasjonskompetanse? Hvorfor får noen hjelpere det til og andre ikke? –Handler det bare om ”god eller dårlig” kjemi mellom hjelper og pasient? Hvorfor har personer med demens gode og dårlige dager? –Handler dette bare om ”demensen”?

9 www.olaviken.no - M.Munch9 Pas.sentrert (2) Kan det tenkes at noen hjelpere har en måte å møte pasienten på som er trygghetsskapende og tillittsvekkende? Ved å filme daglige samspillsituasjoner mellom den demenssyke og hjelper kan vi analysere og reflektere over hvilke behov den demenssyke har i den aktuelle situasjonen og hvordan disse behovene blir imøtekommet. Ved å studere pasientens kroppsspråk, atferd og utsagn, kan vi følge med om hjelpers tilnærming er hensiktmessig. De ”gode” hjelperne, som frambringer samarbeid hos pasienten, bruker ofte ubevisst en del grunnelementer i funksjonstøttende kommunikasjon som Marte Meo metoden setter søkelys på. Ved at flere hjelpere får se filmsnutter hvor samarbeidet mellom pasient og hjelper fungerer, kan flere hjelpere lære hensiktsmessige måter å kommunisere på. Dette er noe av det Marte Meo videoveiledning handler om. Marte Meo, som betyr ” av egen styrke” er knyttet til Maria Aarts i Nederland. På demensfeltet har Marte Meo videoveiledning vært i bruk både i Danmark og Sverige en del år. I Norge er det Olaviken som har lengst erfaring i å bruke metoden. I tillegg har Trondheim kommune noe erfaring på området. Vi bruker Marte Meo videoveiledning internt på olaviken, vi utdanner i Marte Meo veiledere og tilbyr videoveiledning til aldersinstitusjoner. Vi ønsker nå å utvikle egne undervisningsopplegg til sykehjem og hjemmetjenester med utgangspunkt i metoden, som alternativ til mer tradisjonelle undervisningsopplegg. Eksempelvis at undervisning kan ta utgangspunkt i filmsnutter fra egne samspillsituasjoner. Personvern og tillatelse


Laste ned ppt "- M.Munch1 NKS Olaviken Alderspsykiatriske Sykehus Undervisningsavdeling –Litt om NKS Olaviken og historikk –Nettverk om aldersdemens –Innføringskurs."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google