Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Side Hareid kommune © 2007 Side 1 Treffpunkt Hafast Det nye kommunekartet, kva betyr det for regionen? Ulsteinvik 11.05.2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Side Hareid kommune © 2007 Side 1 Treffpunkt Hafast Det nye kommunekartet, kva betyr det for regionen? Ulsteinvik 11.05.2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Side Hareid kommune © 2007 Side 1 Treffpunkt Hafast Det nye kommunekartet, kva betyr det for regionen? Ulsteinvik 11.05.2016

2 Side Hareid kommune © 2007 2 Historie – fleire kommune Formmannskapslovene 1837 Slutten av 1800-talet: –Krav om større lokalpolitisk deltaking –1930: 747 kommuner Samfunnet: –Fjordane/sjøen var ferdselsårer Lite motorbåtar –Få vegar

3 Side Hareid kommune © 2007 3 Historie - etterkrigstida Overgang frå sjø til landevegstransport –Bygging av vegar, bussruter, ferjesamband Fjordane vart kommunegrenser Kortare avstandar/reisevegar Tal kommunar redusert –1960: 750 kommunar –Kommunereform 1964 –1970: 450 kommunar –Nye endringar etter dette –Ålesund – Sula –Aure – Tustna –Kristiansund – Frei - No 428 kommunar

4 Side Hareid kommune © 2007 4 Kommunekart 2015 428 kommunar Svært ulik storleik Svært ulikt folketal Same oppgåver

5 Side Hareid kommune © 2007 SIDE 5 © ULSTEIN KOMMUNE

6 Side Hareid kommune © 2007 6 Kommunane har fått mange oppgåver 1964: Skule, skatt, sosial- og trygdevesen, vei. Plan og bygg i byene 2014; Tiårig grunnskole, beredskap mot forurensing, bosetting av flyktninger, avfallshåndtering og avløp, kommuneleger, helsestasjon, somatiske sykehjem, psykisk utviklingshemmede, miljøvern, undervisning barn i institusjoner, vilt- og naturforvaltning, landbrukskontorene, SFO, musikk- og kulturskoler, LAR, psykisk helse, fastlegeordning, forhandlingsansvar for lærere, klinisk veterinærvakt, lovfestet rett til barnehageplass, krisesentre, kvalifiseringsprogramme t, nasjonalparkstyrer, beredskapsansvar, samhandlingsreforme n, folkehelseansvar

7 Side Hareid kommune © 2007 7 Halvparten av norske kommunar har mindre enn 5000 innbyggjarar

8 Side Hareid kommune © 2007 8 Regjeringen vil gjennomføre en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Regjeringen vil foreta en gjennomgang av oppgavene til fylkeskommunene, fylkesmennene og staten med sikte på å gi meir makt og myndighet til meir robuste kommuner. (Sundvolden-erklæringa) Ny kommunereform

9 Side Hareid kommune © 2007 9 1.Gode og likeverdige tenester til innbyggarane 2.Heilskapleg og samordna samfunnsutvikling 3.Berekraftig og økonomisk robuste kommunar 4.Styrke lokaldemokratiet og gi større kommunar fleire oppgåver Regjeringa sine mål for reforma

10 Side Hareid kommune © 2007 10 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Ansvar for å følgje opp staten sine vedtak Forventningsbrev til kommunane (oktober 2014) 1.Alle kommunar har ei utgreiingsplikt –Alle kommunar må gjennom prosess i eigen kommune og vurdere ulike alternativ 2.Mål om gode og lokalt foranka prosessar 3.Sunnmøre Regionråd er tilrettelegar

11 Side Hareid kommune © 2007 11 Ålesund85 265 Molde56 553 Kristiansund32 898 Ulstein24 459 Ørsta/Volda19 283 Surnadal9 594 Rauma7 421 Sunndal7 205 Norddal/ Stranda6 349 Aure3 570 Vanylven3 336 Smøla2 180 Sandøy1 291 259 404 Kvardagsregionar

12 Side Hareid kommune © 2007 12

13 Side Hareid kommune © 2007 13 Kjelde: SSB Kommunestatistikk 2015 – Hareid kommune Demografi z Demografisk sårbarheit Indikator Møre og Romsd al Hareid kommune Dødelegheitsrate 10 Fødselsrate 10 Netto tilflytting 00 Del befolkning 0-14 år 00 Del befolkning 15-24 år 00 Del befolkning 25-54 år 11 Del befolkning 55-64 år 11 Del befolkning 65 år og eldre 11 Kvinneoverskot 11 Over 95 kvinner per 100 menn, 15-64 år 11 Tal sårbarheiter 75 Forklaring: Verdi 0: Likt eller betre enn landet Verdi 1: Dårlegare enn landet

14 Side Hareid kommune © 2007 14 Kjelde: SSB Kommunestatistikk 2015 – Hareid kommune Demografi Folketalsveksten i Møre og Romsdal siste 10 åra, 2005-2015

15 © ULSTEIN KOMMUNE SIDE 15 © ULSTEIN KOMMUNE Utgreidde alternativ VS.

16 © ULSTEIN KOMMUNE SIDE 16 © ULSTEIN KOMMUNE Basistenestene skal fortsatt ligge nær der folk bor Vi skal sørge for større og meir robuste fagmiljø Vi skal ha ein sunn kommuneøkonomi utan/med eigedomsskatt Vi ynskjer færre interkommunale samarbeid Vi skal frigjere ressursar gjennom tenesteinnovasjon Ingen må slutte, men effektivisere ved naturleg avgang Vi skal styrke lokaldemokratiet ved hjelp av nye metoder. Vi skal ha fokus på attraktivitet og konkurransekraft Kva er vektlagt i avtalen?

17 © ULSTEIN KOMMUNE SIDE 17 © ULSTEIN KOMMUNE utvikle attraktive tettstadar og bustadområder. sikre godt og relevant utval av studieplassar i vidaregåande skule og høgare utdanning i regionen. nytte forsking og sterke fagmiljø i vårt planarbeid legge til rette for eit breidt og mangfaldig arbeidsliv legge til rette for eit rikt kultur- og idrettsliv jobbe for effektive samferdselsløysingar Dette for at Sunnmøre skal kunne konkurrere mot Oslo, Bergen og Trondheim Viktige grep for god samfunnsutvikling:

18 Side Hareid kommune © 2007 18 Vedtak om ein skal gjennomføre kommunesamanslåing eller fortsatt stå åleine. Folkerøysting 19 mai på Sunnmøre Den enkelte kommune skal sende vedtaket til Fylkesmannen i Møre og Romsdal innan 1. jul 2016. Vedtaket skal gjerast av kommunestyret 22 juni 2016


Laste ned ppt "Side Hareid kommune © 2007 Side 1 Treffpunkt Hafast Det nye kommunekartet, kva betyr det for regionen? Ulsteinvik 11.05.2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google