Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Menneskets utvikling Det sosiale utviklingsområdet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Menneskets utvikling Det sosiale utviklingsområdet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Menneskets utvikling Det sosiale utviklingsområdet
Det tankemessige utviklingsområdet Det emosjonelle utviklingsområdet (kap. 5)

2 Det sosiale utviklingsområdet
Forholdet vårt til andre mennesker Hvordan vi utvikler sosial atferd i samspill med andre mennesker

3 Det sosiale utviklingsområdet
Sosial læring: vi lærer hvordan vi skal oppføre oss gjennom kontakt med andre Læringen kan skje gjennom etterlikning av andre personer som er viktige for oss – modellæring Små barn kan imitere det de sanser, og lærer utfra reaksjonene de får på atferden sin

4 Faser i den sosiale utviklingen – Erik H. Eriksons teori

5 Eriksons faser Tillit eller mistillit – fra 0 til 1.5 år
Grunnleggende selvstendighet eller skam og tvil – fra 1, 5 til 3 år Initiativ eller skyldfølelse – fra 3 til 6 år Arbeidsiver eller underlegenhet – fra 6 til 12 år

6 Eriksons faser Identitet eller rollekonflikt – ungdomstida
Nærhet eller isolasjon – tidlig voksenalder Produktivitet eller stillstand – midtveis i livet Jeg-integritet og fortvilelse – mot og i alderdommen

7 Det tankemessige utviklingsområdet (den kognitive utviklingen)
Handler om menneskets tenkning og evnen til å løse problemer Erfaringer og kunnskap blir nyttige redskap i daglige gjøremål

8 Det kognitive kartet Kognitiv – det som har med oppfatning (sansning), tenkning og fornuft å gjøre En modell som viser viktige elementer i den tankemessige utviklingen

9 Perioder i den tankemessige utviklingen (Jean Piagets teori)

10 Den sansemotoriske perioden (0-2 år)
Stor og rask utvikling Barnet begynner med noen få reflekser Lærer å oppfatte ting som virkelige selv om det ikke ser dem Begynnende språk

11

12 Den preoperasjonelle perioden (2-6 år)
Økt evne til abstraksjon Utvikling av språk og begrepsforståelse Egosentrisk tenkning Begrenset evne til reversibel tenkning

13

14 Den konkretoperasjonelle perioden
Tenkningen er fortsatt knyttet til konkrete handlinger med ting Etter hvert lærer barnet seg å knytte tenkning til handlinger andre har gjort Logisk og målbevisst tenkning, og logiske handlinger kan utføres i tankene

15 Den formaloperasjonelle perioden (fra ca. 12 år)
Evnen til å tenke logisk om abstrakte (tenkte) situasjoner utvikles Muligheter og teorier kan tas med i betraktningen når en situasjon skal vurderes Viktig fase for dannelse av personlighet

16


Laste ned ppt "Menneskets utvikling Det sosiale utviklingsområdet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google