Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forstå bruk og brukere INF 1500; introduksjon til design, bruk og interaksjon 5 september 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forstå bruk og brukere INF 1500; introduksjon til design, bruk og interaksjon 5 september 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forstå bruk og brukere INF 1500; introduksjon til design, bruk og interaksjon 5 september 2011

2 Forstå bruk og brukere – kapittel 3 Hvem er brukerne? Hva er bruk? Kognisjon Kognitive rammeverk

3 Hvorfor forstå brukerne? For å informere design For å forstå interaksjon For å gjøre evaluering av systemer og prototyper For å etablere brukernes krav på fremtidige systemer For å forstå brukernes behov For å forstå brukernes aktiviteter For å forstå brukerens kontekst/situasjon/omgivelse Betingelse for mulighet for å lage ”bedre” systemer …….

4 Bruk av datamaskiner Bruke datamaskinen; hva er målet eller hensikten? Lytte til musikk, betale en regning, lage en rapport, skrive et brev, samtale med vennen din

5 Hvem Petter 4 år, som velger musikk Hanne 32 år, som leverer en sluttrapport på et prosjekt på jobben sin. Allan 78 år, som sjekker balanse på kontoen i nettbanken Tim 54 år, som baker kake og følger en matoppskrift på kjøkkenet … Finnes egentlig ”brukeren”?

6 Mennesket - brukeren Planlegge, tenke, lære, huske, forså andre, snakke med andre, lytte, ta beslutninger, løse problemer, hente informasjon, drømme, ljuge… ”i hodet aktiviteter”. Sitte på stol, løpe, gå, sykle, sitte, ligge…”i kroppen aktiviteter”.

7 Kognisjon Oppmerksomhet (attention) Persepsjon og gjenkjenning Minne Lese, snakke og lytte Problemløsne, planlegge, resonere, lære, ta beslutninger

8 Oppmerksomhet Fokus – del og helhet – Forelesningssalen Gjør at vi kan fokusere på det som er ”oppgaven” eller ”interessen vår” Alle sansene; syn (visuelt), hørsel (lyd), taktilt (ting å kjenne på), lukt, smak

9 Design implikasjoner – oppmerksomhet Gjør informasjon tydelig Bruke teknikker for å ”fremheve” – farger, rekkefølge, sekvenser, lyder Unngå ”støy” Unngå å bruke ”effekter” kun fordi det er mulig;)

10 Persepsjon og gjenkjenning Hvordan informasjon blir ”innhentet” fra verden og omgjort til ”erfaringer” Hvordan ”kjenner vi igjen” noe vi har sett og erfart fra før?

11 Implikasjoner for design Ikoner – minne om noe i ”verden” Metaforer - gjenkjennbart Gruppering av informasjon Tydelighet Enkelhet

12 Minne Erfare – så gjenskape Vi husker ikke alt, filtrering og ”prosessering” av det vi opplever Betydningen av situasjon/kontekst/omgivelse Huske bilder/tall/tekst/lukter – forskjeller?

13 Øvelse Dato for besteforeldres fødselsdag? Omslag på siste bok du leste? Overdelen til han som sitter ved siden av deg Ansiktet til en venn

14 Gjenkjenning versus husk Kommando grensesnitt v.s grafiske grensesnitt ”Easier to regonize than recall…” Det er lettere å gjenkjenne enn det er å huske noe

15 7 pluss minus 2 Georg Miller – undersøkelser av minne Kortidsminne Langtidsminne

16 Personal Information Management - PIM Passord, brukernavn, dokumenter Hvor lagres det Navngiving Søking Menneskenes egenskaper – maskinens egenskaper

17 Design implikasjoner Ikke overbelast minne… Design..”recognition is easier than recalling” En måte – mange måter for å gjenfinne; tagging, filstrukturer, farger, tids stempling etc…

18 Mentale modeller Vi utvikler en forståelse av systemet gjennom å lære det – og bruke det Kunnskap er ofte beskrevet som mentale modeller – Hva er neste steg i interaksjonen? – Hva skal en gjøre ved feilssituasjoner? Bevisste og ”ubeviste” prosesser Dype og grunne modeller – hvordan virker termostaten, og hvordan regulerer jeg temperaturen

19 Teori for handling (Norman) Foreslår 7 stegs modell: – Etablere mål – Formulere en intensjon – Spesifisere en aktivitesrekkefølge – Utføre en handling – Oppfatte system status – Tolke system status – Evaluere system status mot mål og intensjoner

20 Ekstern kognisjon Menneske – ting; Kart, diagrammer, kikkerter… Utvidet kognisjon

21 Distribuert kognisjon Mellom mennesker og ting/artefakter Cognintion in the wild (Hutchins, 1995) Ulike media - transformering

22 Distribuert kognisjon Distribuert problemløsning Verbal og ikke verbal kommunikasjon Koordineringsmekanismer Kommunikasjon som foregår – samhandling og samarbeide Dele kunnskaper

23 Oppsummering Oppmerksomhet, minne, persepsjon, læring Oppgaver og aktiviteter som brukere gjør via datamaskiner – I forhold til oppmerksomhet – I forhold til minne – I forhold til persepsjon Teoretiske rammeverkt – mentale modeller


Laste ned ppt "Forstå bruk og brukere INF 1500; introduksjon til design, bruk og interaksjon 5 september 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google