Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helsefagarbeideren En presentasjon. Om helsefagarbeideren Erstatter dagens hjelpepleier- og omsorgsarbeider- utdanning 2+2-modellen "Aksjon helsefagarbeider"

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helsefagarbeideren En presentasjon. Om helsefagarbeideren Erstatter dagens hjelpepleier- og omsorgsarbeider- utdanning 2+2-modellen "Aksjon helsefagarbeider""— Utskrift av presentasjonen:

1 Helsefagarbeideren En presentasjon

2 Om helsefagarbeideren Erstatter dagens hjelpepleier- og omsorgsarbeider- utdanning 2+2-modellen "Aksjon helsefagarbeider" Behov for læreplasser: 1500 høsten 2010 1500 høsten 2011 Oppfordre kommunene og helseforetakene til å opprette flere læreplasser

3 Struktur Helse- og sosialfag VG 1 VG 2 VG 3 Ambulansefag Helse- og sosialfag Ambulansefag Barne- og ungdomsarb. Fotterapi og ortopedi Helsearbeiderfag Hudpleie Helseservicefag Barne- og ungdomsarbeider Ortopediteknikkfaget Helsearbeiderfag Hudpleie Farmasiteknikk Helsesekretær Tannhelsesekretær I skole Opplæring i bedrift 1.år 2.år 3. År 4.år

4 Hvordan nå målet om 4 500 nye årsverk pr. år og 41 000 årsverk innen 2030? Rekruttere ungdom til pleie- og omsorgsyrkene Medvirke til utvikling av gode voksenopplæringsmodeller Sikre fortsatt god rekruttering av voksne til sektoren Program for kvalifisering av personer uten formell kompetanse Skaffe tilstrekkelig antall læreplasser Samarbeid sentralt og lokalt med med eksperter i helsefagarbedierfaget Styrke økonomien i kommuner og helseforetak

5 Målsetting, Y-nemndene: Vårt mål er å ha en representant eller vararepresentant i alle yrkesopplæringsnemdene i fylkene ! Vi kommer til å kalle inn alle representanter/varaer til en konferanse i 2011. Vi trenger navn og adresser/e-postadr til dem. Send til: signe.hananger@fagforbundet.no

6 Hva er et opplæringskontor - og hvilke oppgaver har det? Et opplæringskontor er et samarbeid mellom flere bedrifter som i fellesskap har påtatt seg opplæringsansvar i samarbeid med Yrkesopplæringsnemnda, skoleverket og lærlingene, jfr. lov om fagopplæring i arbeidslivet §4. Lærekontrakten inngås mellom lærlingen og opplæringskontoret. Opplæringen finner sted i en eller flere av medlemsbedriftene.

7 Statsbudsjettet 2010 St. meld. nr. 25; Mestring, muligheter og mening 3000 læreplasser -1500 i 2010 og 1500 i 2011 Rekrutteringskampanje i samabeid med Helsedirektoratet Videreutdanne på fagskolenivå 6000 nye studieplasser Ansatte uten helse –sosialfaglig utdanning – eldreomsorg/psykiatri Gi innvandrere med utdanningen opplæring, fagbrev og mulighet til autorisasjon Kvalifisere 12000 voksne

8 Helsefagarbeideren - mål 1.Læreplanene knyttet til faget har høy faglig kvalitet 2.Det utvikles voksenopplæringsmodeller tilpasset samfunnets og voksne utdanningssøkeres behov 3.Læremidlene til faget har høy kvalitet 4.Lærlingene tilbys høy kvalitet på læretida si 5.Fagforbundet har tilpasset materiell om helsefagarbeideren til bruk ved utdanningsmesser, skolebesøk og på arbeidsplassbesøk 6.Fagforbundet har sterk innflytelse i saker av betydning for utviklingen av det nye faget 7.Planlegge og gjennomføre en tydelig presentasjon av faget i Yrkes-NM, 19. og 20. oktober 2010 på Lillehammer.

9 8. Etablere god kontakt med lærere i helse/sos. i vgs 9. Fagforbundet har en aktiv lobbyvirksomhet relatert til helsefagarbeideren. 10. Fagforbundets organisasjonsledd er godt informert om de ulike utfordringene i tilknytning til helsefagarbeideren 11. Fagforbundet oppfattes som det naturlige valg for de nye helsefagarbeiderne 12.Fagforbundet ivaretar hjelpepleierne og omsorgs- arbeiderne på en god måte 13.Fagforbundet har en organisatorisk struktur som naturlig inkluderer helsefagarbeideren 14. Nasjonalt utvalg for fagskoler for helse/sosial - nestlederverv 15.11 NOKUT godkjente fagskoler, se http://www.fagforbundet.no/shs/ eller www.fagskolen.info

10 Ny kollega Det er bestemt at helsefagarbeideren blir din nye kollega. De første elevene er ferdige i 2010 etter ordinært løp; to år på skole og to år i bedrift. Snart vil de komme på din arbeidsplass i prosjekt fordypning, og seinere som lærlinger. Viktig at elevene blir godt mottatt i prosjekt fordypning.

11 DU den største ressursen Som hjelpepleier eller omsorgsarbeider er du en viktig ressurs som rollemodell og kompetansebygger. Det er din kunnskap som skal overføres og det er din yrkesstolthet som skal gi de unge lyst til å arbeide som helsefagarbeider. Det er du som er i yrket som er den beste ambassadøren og den beste instruktør og veileder.

12 Lærlingen også en ressurs Å ha lærlinger på arbeidsplassen er berikende. De er unge og initiativrike og bidrar til verdiskaping. Helse- og omsorgssektoren trenger flere dyktige helsearbeidere og det får den med lærlingene – både på kort og lang sikt.

13 Trenger gode instruktører For å bli dyktige helsefagarbeider trenger lærlingene gode rollemodeller. Du som er hjelpepleier eller Omsorgsarbeider kan bli nettopp det. Ta instruktørutdanning og bli en dyktig kunnskapsleverandør for de unge. Det vil gi både deg selv og din arbeidsplass økt kompetanse.


Laste ned ppt "Helsefagarbeideren En presentasjon. Om helsefagarbeideren Erstatter dagens hjelpepleier- og omsorgsarbeider- utdanning 2+2-modellen "Aksjon helsefagarbeider""

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google