Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Budsjettfordeling og budsjettering 2016 Økonomiforum 25.september 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Budsjettfordeling og budsjettering 2016 Økonomiforum 25.september 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Budsjettfordeling og budsjettering 2016 Økonomiforum 25.september 2015

2 Hva skal vi bruke den neste timen til? Frister Budsjettramme Selve budsjettfordelingen / budsjettfordelingsmodellen Budsjetteringsverktøy Hvordan budsjettere

3 Instituttene skal levere budsjett 30.oktober 30.sept Bestilling sendes til enhetene 16.oktober Leveransefrist seksjoner 30.oktober Leveransefrist institutt 1.Desember Budsjettfordeling i FS 05.Februar Foreløpig leveransefrist Agresso budsjett

4 Budsjettrammen til Helsefak har økt med 12 mill. kr fra 2015 Økning knyttet til nye studieplasser, rekrutteringsstillinger, økt uttelling studiepoengproduksjon, pris- og lønnskompensasjon. Utgangspunkt i tildeling fra UiT, korrigert for flere rekrutteringsstillinger og nye studieplasser fysioterapi og klinisk ernæringsfysiologi. Til FS sak i desember vil man forsøke å ha avklart finansiering klinisk ernæringsfysiologi, Tromsø 7 og Hel-Ped, samt oppdatere grunnlaget for avbyråkratiseringskutt. UiT varsler revidert budsjettfordeling basert på statsbudsjett, fusjonen med Harstad og Narvik, samt generelle korrigeringer i foreløpig budsjettfordeling.

5 Budsjettfordelingsmodell for Helsefak

6 Komponent 1: strategisk avtak

7 Disponering av strategisk avtak 2016 DISPONERING STRATEGISK AVTAKTOTALT Tromsø 7 - fakultetets andel SKDE - Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering 850 000 Miljøstøtte 5 920 000 Forskningsprosjekt Interproffesjonell samarbeidslæring IHO 555 598 Welcome Trust ISM 400 000 FoU termin IHO 211 338 Delfinansiering professor 1 i barne- og ungdomspsyk. IKM 394 655 HEL-PED 1 500 000 Bidrag til engasjement av bilog til preklinisk PET IKM/IMB 300 000 Prodekan utdanning-PM 2 500 000 ERC POC ISM 500 000 Sommerskole i ledelse 110 000 Medlemskap CHRN 43 000 Post Doc Elvevåg IKM 400 000 Bokprosjekt narrativ teori og metode - IHO 52 000 Senter for arbeidshelse i Nord - ISM 457 000 Utstyrsinvesteringer 270 000 Belønning evaluator EU, frikjøp og nettverksmidler 1 000 000 Totale strategiske forpliktelser 15 463 591 Udisponerte strategiske midler 2 372 643 Felt merket gult er foreløpige og kan endres. Disponeringene vil dog ikke overgå samlet strategisk pott på 17,8 mill. kr Oversikten oppdateres månedlig og sendes fakultetsledelse, instituttledere og kontorsjefer.

8 Komponent 2: generell basis

9 Generell basis til fordeling i 2016 består av: Basis 2015 + pris- og lønnskompensasjon = generell basis til fordeling (fordeles etter prosentvis nøkkel) + nye studieplasser + kompensasjon HiF +/-endret kostnadssted -omdisponering tl strategisk pott +/-innfasing Hel-Ped -avbyråkratisering

10 Komponent 3: spesielle tildelinger i basis

11 Komponent 4: basis kjernefasilitet

12 Komponent 5: forskningskomponent

13 IndikatorEstimert nasjonal satsAvtak UiT Avtak Helsefak Strategisk avtak Avlagt doktorgradKr 381 223 pr. disputas5%15%*2% EU-midlerKr 1055 pr. 1000 kr fra EU 50%15% NFR/RF-midlerKr 165 pr. 1000 kr15% Vit. publiseringKr 36 929 pr. publ.poeng25%5% Øvrig BOA (UiT indikator) Kr 30 per 1000 kr (UiT sats) 15% *18% avtak i tillegg for forskerlinjestipendiater

14 Komponent 6: differanse forskningskomponent

15 Komponent 7: undervisningskomponent

16 Utvekslingsstudenterkr 8 000,- pr. inn- eller utreisende student Avlagte studiepoengkr 144 200,- pr. 60 studiepoeng i kategori A kr 36 050,- pr. 60 studiepoeng i kategori F IndikatorEstimert nasjonal satsAvtak UiT Avtak Helsefak Strategisk avtak UtvekslingsstudentKr 80005%20% Avlagte studiepoengKat. A kr 149 00025%5% Kat. F kr 37 00025%5%

17 Komponent 8: rekrutteringsstillinger

18 Komponent 9: formidlingskomponent

19 Komponent 10: øremerkede midler

20 Budsjettfordeling 2016

21 Enhetene får sin ramme til uken – hva nå?  Instituttene skal budsjettere i tråd med tildelt ramme. Det gis ikke anledning til å overbudsjettere på protype 10 på dette tidspunktet. På protype 12-15 kan det overbudsjetteres mot avsetninger.  Seksjonene skal budsjettere i tråd med reelt behov. Budsjettene for seksjonene sammenstilles før rammen for hver enkelt seksjon fastsettes. Dette kan medføre justeringer i budsjettet i etterkant.

22 Alle verktøy ligger i verktøykasse økonomi VERKTØYKASSE ØKONOMI

23 Bestilling på budsjett sendes enhetene neste uke Ta kontakt dersom noe er uklart!

24


Laste ned ppt "Budsjettfordeling og budsjettering 2016 Økonomiforum 25.september 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google