Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regionalt brukerutvalg opplæringsdag Januar 2016 Stig A. Slørdahl.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regionalt brukerutvalg opplæringsdag Januar 2016 Stig A. Slørdahl."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regionalt brukerutvalg opplæringsdag Januar 2016 Stig A. Slørdahl

2 Sceneskifter Torbjørn Aas (45) – ny adm.dir. for Helse Nord- Trøndelag HF

3 Nytt sykehus JULI: Kontrakt med Nordic Office of Arcitecture (arkiktekt) i samarbeid med Aart architects og Asplan Viak og COWI (rådgivande ingeniør) i samarbeid med Dr. Ing Aas Jakobsen og NGI.

4 Stevning

5

6 Alle de fire sykehusene i Møre og Romsdal scorer svært dårlig på en statistikk over når hjerteinfarktpasienter får røntgenundersøkelser etter akutt infarkt. Nasjonale retningslinjer anbefaler røntgenundersøkelse innen 72 timer for pasienter med akutt hjerteinfarkt. Statistikken setter sykehusene i Møre og Romsdal i et dårlig lys.

7 TrygghetRespektKvalitet

8 Bare spør God dialog er første trinn for å gi god behandling Hver fjerde pasient har spørsmål dei ikkje stiller fordi dei er redde for å vere til bry.

9 Tillit

10 Kunnskap - Helseutfordringer… HUNT 1 1984-1986 Kristian Midthjell Jostein Holmen Steinar Krokstad 2010 HUNT NTNU Obesity (BMI >30), Males (30-69 år) in Nord-Trøndelag HUNT 2 1995-1997 HUNT 3 2006-2008

11

12 SINTEF 1 Dot = 3000 innbyggere rapport 2011

13 En vanlig dag i Helse-Norge 15.000 pasienter på sykehus (Somatikk, psykisk helsevern, rusbehandling) Over 2000 pasienter på midtnorske sykehus 45.000 konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten Over 4000 konsultasjoner i Helse Midt-Norge 60.000 pasienter hos fastlege eller legevakt 8500 pasienter til lege i Midt-Norge

14 En vanlig dag 2002-2014 2500 færre pasienter på sykehus (Somatikk, psykisk helsevern, rusbehandling) 350 færre pasienter på midtnorske sykehus Antallet polikliniske konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten er fordoblet

15 Helsesektorens viktigste ressurs Helse Midt-Norge: 21.237 ansatte (des. 2013) 2.327 leger (10 %) 7.712 sykepleiere (33 %) 6.353 annet behandl.- og pleie personell (29 %) 2.290 service personell (10 %) 3.720 adm. og kontor * (16 %) (* inkl. kliniske ledere) Kjønnsfordeling 76 % 24 %

16 SE I BAKSPEILET!

17 Felles journal gir tryggere pasientbehandling Fra 5. oktober av: journalopplysninger for pasienter som behandles ved sykehus i Midt-Norge er tilgjengelig for helsepersonell ved disse sykehusene. (inkl. rus og psykiatri) «All tilgang til journal logges slik at vi også har mulighet for å se hvem og når noen har åpnet journalen din.» Inntil videre vil imidlertid ikke fastlegen, sykehjem, private behandlingsinstitusjoner ha tilgang til journalen din fra sykehusene i Midt-Norge og omvendt. Dokumentasjon på pasientbehandlingen din må derfor fremdeles sendes mellom disse aktørene. § Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (Pasientjournalloven)

18 Nasjonale resultater: Bedre pasient-opplevelse Topp score: 100

19 (Helse Midt-Norge er fortsatt…) Best – sier pasientene Inkl. private sykehus Topp score: 100

20 Korridorpasienter – før og nå (andel - midtnorske sykehus) 20082010 2014: 1,1 %

21 Ventetid – før og nå

22 Fristbrudd – før og nå Januar 2015 Desember

23 Økonomisk resultat i forhold til krav fra eier

24

25 Økt produktivitet – og vekst

26 Fortsatt produktivitetsforbedring gjennom vekst?

27 Er geografiske forskjeller i bruken av somatiske spesialisthelsetjenester i Norge et resultat av forskjeller i befolkningens behov eller andre forhold? Datakilde: NPR, tilpasninger/analyser: Helse Midt-Norge

28 Er geografiske forskjeller i bruken av somatiske spesialisthelsetjenester i Helse Midt-Norge et resultat av forskjeller i befolkningens behov eller andre forhold? Datakilde: NPR, tilpasninger/analyser: Helse Midt-Norge

29 Hvordan ser det ut i Helse Midt-Norge? Psykisk helsevern for voksne Datakilde: SAMDATA tilpasninger/analyser: Helse Midt-Norge Polikliniske tjenester rett under landsgjennomsnittet – døgnbehandlingsrate lavere

30 Hvordan ser det ut i Helse Midt-Norge? Psykisk helsevern for barn og unge Datakilde: SAMDATA tilpasninger/analyser: Helse Midt-Norge Oppholdsdøgn relativ liten del av tilbudet – høyest på polikliniske konsultasjoner

31 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling – hvordan er bildet i Helse Midt-Norge? Datakilde: SAMDATA tilpasninger/analyser: Helse Midt-Norge Oppholdsdøgn på landsgjennomsnittet – poliklinikk lavere sammen med HN

32

33 Forbedring på tvers

34 Bruker vi ressursene på de rette tingene? Stor forskjell i omfang av behandlinger Ikke alt kan være riktig Er det overforbruk av noen behandlinger? Bør ressursene omfordeles internt i sykehusene? Kilde: Olav Helge Førde

35 Hvordan kan vi bedre pasientforløpet for disse pasientene?

36 Storforbrukere av somatiske helsetjenester Et mindretall pasienter står for majoriteten av ressursbruken En liten andel av pasientene stod for en stor andel av ressursforbruket målt i DRG-poeng. Øvre 1 % forbrukte 20 % av ressursene, mens Øvre 10 % forbrukte 66 %. Den minst ressurskrevende halvdelen av pasientpopulasjonene stod til sammenligning for 23 % av alle sykehusepisoder, men bare 3 % av ressursforbruket.

37 Takk for meg


Laste ned ppt "Regionalt brukerutvalg opplæringsdag Januar 2016 Stig A. Slørdahl."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google