Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samfunnsdagen 2012 Forskerjam Barnehagen som forebyggende arena for barn som utsettes for omsorgssvikt Åse Bratterud og Kari Emilsen Barnevernets utviklingssenter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samfunnsdagen 2012 Forskerjam Barnehagen som forebyggende arena for barn som utsettes for omsorgssvikt Åse Bratterud og Kari Emilsen Barnevernets utviklingssenter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samfunnsdagen 2012 Forskerjam Barnehagen som forebyggende arena for barn som utsettes for omsorgssvikt Åse Bratterud og Kari Emilsen Barnevernets utviklingssenter og DMMH 23. August 2012

2 SMÅ BARNS RETT TIL BESKYTTELSE Utvikling av barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Åse Bratterud Barnevernets utviklingssenter NTNU Samfunnsforskning Kari Emilsen Dronning Mauds Minne Høgskolen for førskolelærerutdanning Bodil Mørland DMMH Elisabeth Walsø Lehn Styrer/Mastergrad 2

3 3 Åse Bratterud Barnevernets utviklingssenter NTNU Samfunnsforskning Kari Emilsen Dronning Mauds Minne Høgskolen for førskolelærerutdanning Brita Halvorsen og Ellen Jektvik Masterstudenter NTNU/DMMH BARNEHAGEN SOM BARNEVERNTILTAK

4 Konsekvenser for framtida Omsorgssvikt kan få store negative konsekvenser for barn Også for deres framtidige liv Det er en stor overvekt av barn og voksne som har opplevd omsorgssvikt i psykiatri, rusomsorg og fengsler Kan barnehagen bidra til å stoppe en slik utvikling?

5 Vårt fokus Hvordan barnehagen kan bidra til at barn kan få det bedre Hvordan vi som kompetansemiljø kan bidra til en slik framtidig utvikling Hva skal til?

6 Hovedmål med prosjektene Å forbedre praksis! Kartlagt endringsbehov gjennom å innhente nye data fra barnehageansatte og barnevernledere i hele Midt-Norge Satt i gang ulike typer aktivitet for å bidra til kunnskaps- og tiltaksutvikling Barnehager, barneverntjenester og høgskoler Å forbedre praksis! Kartlagt endringsbehov gjennom å innhente nye data fra barnehageansatte og barnevernledere i hele Midt-Norge Satt i gang ulike typer aktivitet for å bidra til kunnskaps- og tiltaksutvikling Barnehager, barneverntjenester og høgskoler

7 Barnehagens mulighet De fleste barn er i barnehage Oppdage omsorgssvikt Gjøre noe med det Barnehage som tiltak fra barnevernet De fleste barn er i barnehage Oppdage omsorgssvikt Gjøre noe med det Barnehage som tiltak fra barnevernet

8  Over 60 % har vært alvorlig bekymret for et barns omsorgssituasjon  41 % bekymret for om et barn utsettes for fysisk vold  44 % har vært bekymret for om barn i barnehagen utsettes for psykisk vold  63 % har vært bekymret for at barn i barnehagen hadde foreldre med psykiske lidelser og rusproblem  25 % har vært bekymret for om barn i barnehagen utsettes for seksuelle overgrep Barnehageansatte er bekymret

9 Rundt 75 % opplever at de ikke har tilstrekkelig kompetanse på området 92 % synes ikke grunnutdanningen har gitt dem nok kompetanse om omsorgsvikt, vold og overgrep mot førskolebarn 9 Barnehageansatte sin vurdering av egen kompetanse om omsorgsvikt, vold og overgrep

10 Endringsbehov - kompetanse Å snakke med barn og foreldre om bekymringer Å overkomme redsel for å ta feil Mer spesifikk kunnskap om omsorgssvikt Stole på egen kompetanse Bli trygg på når og hvordan en bekymring skal meldes til barneverntjenesten Å snakke med barn og foreldre om bekymringer Å overkomme redsel for å ta feil Mer spesifikk kunnskap om omsorgssvikt Stole på egen kompetanse Bli trygg på når og hvordan en bekymring skal meldes til barneverntjenesten

11 Endringsbehov - samarbeid Å få til et godt samarbeid mellom barnehage og barneverntjeneste: Tydelige forventinger og to-veis kommunikasjon Gjensidig tillit til hverandres kompetanse Spesifikk tilbakemelding Felles fokus på barns beste

12 Etterpåklok ”Vi ser ikke alt som vi burde ha sett. I ettertid ….. når barnet har sluttet i barnehagen, kan vi tenke at vi skulle ha sendt ei melding til barnevernet”.

13 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Samfunnsdagen 2012 Forskerjam Barnehagen som forebyggende arena for barn som utsettes for omsorgssvikt Åse Bratterud og Kari Emilsen Barnevernets utviklingssenter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google