Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barneverntjenesten Tjenesten har 39 årsverk. Består av 36 fagstillinger- to merkantile og barnevernleder Fra 01.09.15 er barnevernet omorganisert internt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barneverntjenesten Tjenesten har 39 årsverk. Består av 36 fagstillinger- to merkantile og barnevernleder Fra 01.09.15 er barnevernet omorganisert internt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barneverntjenesten Tjenesten har 39 årsverk. Består av 36 fagstillinger- to merkantile og barnevernleder Fra 01.09.15 er barnevernet omorganisert internt. Presentasjon av tjenesten følger her.

2 Meldingslaget- avklaring av meldinger. Leder av meldingslaget – Kjell Fjermedal 2 faste medlemmer fra barneverntjenesten og 2 fra barnevernvakten I 2015 mottok og håndterte barneverntjenesten 524 meldinger. I tillegg mottok vi 4 meldinger vedr. ufødte barn+ 248 meldinger i aktiv sak. 34 saker (barn) ble oversendt politiet for etterforskning/anmeldelse ifht vold og/eller seksuelle overgrep. Pr 31.12.15 hadde barnevernet 484 aktive saker I løpet av 2015 har barneverntjenesten jobbet med i alt 850 barn og unge. Avvik fra Fylkesmannen

3 Undersøkelsesgruppen 8 fagstillinger Fagleder Øyvind Henriksen En undersøkelse pågår i tre måneder. En undersøkelse kan utvides fra tre-seks måneder. To utfall- henleggelse eller videre tiltak. Fristoversittelser- landsomfattende tilsyn 2012 ga avvik Stod fortsatt åpent da u.t ble ansatt som barnevernleder i august 2014. F.o.m 01.05.15 ingen fristoversittelser- avviket formelt lukket av FM 10.09.15 I 2015 har barneverntjenesten avsluttet 427 undersøkelsessaker. Pr 31.12.15 jobbet US-gruppen med 101 barn Overgang tiltak- FIA

4 Tiltaksgruppen 12 fagstillinger Fagleder Sara Therese Eskeland Strindhaug Tiltaksgruppen jobber med endringsarbeid i form av ulike hjelpetiltak i hjemmet til barn, unge og deres familier. Avdelingen jobber med 288 barn som er i frivillige hjelpetiltak og hvor foreldrene har takket ja til å motta bistand fra barneverntjenesten. Orienterer seg både mot US og FIA (fosterhjem og institusjons avd)

5 Fosterhjem og institusjonsavdelingen (FIA) 8 fagstillinger Fagleder Ann-Rita Løkvoll FIA jobber med barn og unge som av ulike grunner ikke kan bo sammen med sine foreldre/foresatte. Det er ca 95 barn og unge som følges opp av ansatte i denne avdelingen. Av disse er 45 under kommunens omsorg, mens 47 er plassert i hjelpetiltak med samtykke fra foreldrene. FIA har også ansvaret for oppfølging av 16 enslige mindreårige flyktninger som bor i omsorgsboliger (under 15 år)

6 Barnevernvakta- oppstart 01.09.15 6 fagstillinger Fagleder Heidi Eline Waaland Konnestad Barnevernvaktas primæroppgave er å ha akuttberedskap slik at de kan bistå barn, unge og deres familier på svært kort varsel. Barnevernvakta er barneverntjenesten sin «forlengede arm» etter kontortid, i helger og på høytidsdager 01.09.15-31.12. 2015- Mottatt 102 henvendelser, hatt 8 plasseringer og kontrolloppdrag i 10 saker som har medført 80 besøk. Innledet samarbeid med Froland kommune- oppstart 01.01.16 I samtale med Østre Agder- antatt oppstart 01.04.16 (ca 20 000 innbyggere) I samtale med Bygland, Valle og Bykle (ca 3500 innbyggere)


Laste ned ppt "Barneverntjenesten Tjenesten har 39 årsverk. Består av 36 fagstillinger- to merkantile og barnevernleder Fra 01.09.15 er barnevernet omorganisert internt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google