Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rett hjelp tidlig – Kvello Stavanger kommune har startet et treårig prosjekt (2010-2012)for å kvalitetssikre barnehagen og bedre samarbeidet mellom det.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rett hjelp tidlig – Kvello Stavanger kommune har startet et treårig prosjekt (2010-2012)for å kvalitetssikre barnehagen og bedre samarbeidet mellom det."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rett hjelp tidlig – Kvello Stavanger kommune har startet et treårig prosjekt (2010-2012)for å kvalitetssikre barnehagen og bedre samarbeidet mellom det kommunale hjelpeapparatet seg imellom og overfor barnehagene. Pr i dag deltar 13 barnehager i prosjektet (5 barnehager deltok fra våren 2010)

2 Organisering av prosjektet Styringsgruppe: direktørens ledergruppe som bl.a. består av barnehagesjef, skolesjef, levekårsjef, helsesjef, fagsjef barn og unge. Prosjektgruppe: som består av bl. a. ledere for barnehage, helsestasjon, PPT, fysio- og ergoterapi og barnevern.

3 Mål for prosjektet Rett hjelp tidlig i Stavanger Mål Barn i Stavanger kommune med vansker, eller som lever under vanskelige oppvekstvilkår, får rett hjelp, tidlig

4 Hva ønsker vi å oppnå God tilrettelegging for barn i barnehagen Tidlig identifisering av barn i barnehage Henvisning til rett instans for videre oppfølging

5 Metode Barna og ansatte i barnehagen observeres for senere drøftinger. Barna er anonyme for de fra det kommunale hjelpeapparatet som observerer barna. Dette er i tråd med taushetspliktreguleringen.

6 Hovedmålet med metoden Flerfaglige blikk for å drøfte gode barnehagetilbud og vurdere om barn kan ha nytte av eller rett til tjenester ut over det barnehagen kan gi.

7 Hva skal gjøres Tverrfaglige korps bestående av ansatte fra PPT, barnevern, fysio- og ergo og helsestasjon skal i samarbeid med barnehagen observere barn i barnehagen for å finne barn i gråsonen med fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale vansker, og kunne tilby barna adekvat hjelp Det skal også observeres på system

8 Modell Modellen vi har valgt å prøve ut (Rett hjelp tidlig), er benyttet i flere kommuner med positive resultater. Helsestasjon, PPT, fysio - og ergoterapitjenesten og barnevernet avtaler tid med styrer for besøk i barnehagen.

9 Observasjoner og tiltak 7-8.november blir det observasjoner i Huskestua 21-22. november vurderes resultatet av observasjonene i Stormøte Barnehagen kontakter foreldrene til de barna som blir vurdert til å ha nytte av videre utredning eller tiltak Det blir ikke satt i gang individuelle tiltak uten at disse er drøftet med foreldrene i forkant

10 Opplæring Deltakere i prosjektet har fått opplæring i observasjon Metoden ”Tidlig innsats i barnehage” – Kvello modellen Barns utvikling, risiko- og beskyttelsesfaktorer (forelesninger v/Øyvind Kvello)


Laste ned ppt "Rett hjelp tidlig – Kvello Stavanger kommune har startet et treårig prosjekt (2010-2012)for å kvalitetssikre barnehagen og bedre samarbeidet mellom det."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google