Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Lokalaviser © TNS Oktober 2015 Dokumentasjon om lokalavisas.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Lokalaviser © TNS Oktober 2015 Dokumentasjon om lokalavisas."— Utskrift av presentasjonen:

1 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Lokalaviser © TNS Oktober 2015 Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet Kortversjon, november 2015, for bruk frem til 2017.

2 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Lokalaviser © TNS Oktober 2015 Derfor er lokalavisa en nyttig mediekanal for annonsørene: Lokalavisene oppleves som nyttige for å planlegge kjøp – og for å finne informasjon om varer og tjenester Lokalavisene oppleves som troverdige og er en viktig kanal for nyheter fra lokalmiljøet Lokalaviser, både på papir og nett, er viktige for å finne ut om tilbud på varer og tjenester. Dette gjelder spesielt for lokale forretninger Lokale papiraviser står langt sterkere enn Facebook når folk vil bli informert om tilbud fra lokale bedrifter i nærmiljøet. Lokalavisene leses hele døgnet og er dominerende i forhold til andre kanaler ”Alle” leser lokalavisa, men ledere lesere enda flere aviser og har et høyere papiraviskonsum enn befolkningen generelt.

3 Lokalaviser © TNS Oktober 2015 Lokalavisa leses hele døgnet og er dominerende i forhold til andre kanaler. Ofte leses lokalavisa i fred og ro, da får annonsene stor oppmerksomhet… Kilde: Mediedagboken 24 fra 2014. Dekning per 1/2time. (Statistics: Reach % daily, split by 1/2 hour). Lesing av papiraviser på hverdager

4 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Lokalaviser © TNS Oktober 2015 Lokalavisa, på papir og nett, er viktigste mediekanal for lokale nyheter – og for informasjon fra lokale butikker Kilde: Social media tracker, juni 2015 Med lokalaviser menes både større og mindre lokalaviser Hvilke medier er viktigst for å få informasjon om hendelser og nyheter i ditt lokalsamfunn/ nærmiljø? Hvilke medier er viktigst for å få informasjon om kjøp og salg fra lokale bedrifter i ditt lokalsamfunn/nærmiljø? 19

5 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Lokalaviser © TNS Oktober 2015 ”Tenk deg at du bare fikk beholde ett av de mediene du i dag benytter for å holde deg oppdatert på hva som skjer i ditt lokalsamfunn/nærmiljø. Hvilket ville du valgt?” SOURCE : Socaial Media Tracker Q2 2015 Den lokale- og regionale papiravisa står fortsatt sterkt i lokalsamfunnet 16

6 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Lokalaviser © TNS Oktober 2015 Lokalavis sammenlignet med løssalgsavis: Lokalavisa er nyttig for å planlegge innkjøp % Base: n=1594 Kilde: Kanalvalg, 2013 20

7 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Lokalaviser © TNS Oktober 2015 Lokalavis sammenlignet med løssalgsavis: Lokalavisa er troverdig og det har også annonsørene stor glede og nytte av Base: n=1594 % Kilde: Kanalvalg, 2013 22

8 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Lokalaviser © TNS Oktober 2015 I lokalavisa søker folk etter gode tilbud Base: LLA avislesere, n= 2809 Kilde: Forbruker og media, MGI 15/2 32

9 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Lokalaviser © TNS Oktober 2015 Ledere har et høyere papiraviskonsum enn mange andre Et grovt og overordnet bilde av hvordan målgruppen konsumerer mediene sammenlignet med befolkningen Befolkningen 18+ Univers 3.984.262/ Utvalg 13.991 Forbruker & Media 15/1 MGI Ledere: Univers 723.312/ Utvalg: 2.267 Toppledere Univers 113.006 / Utvalg: 377 42

10 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Lokalaviser © TNS Oktober 2015 Denne rapporten fra TNS Gallup og LLA har utdrag fra følgende undersøkelser: Kanalvalg 2013 Alle medier har unike funksjoner som kjennetegner akkurat disse mediene. Dette gjør at brukerne benytter seg av ulike medier til ulike formål og på ulik måte. Har til hensikt å forstå hvorfor og hvordan folk aktivt oppsøker ulike medier for å tilfredsstille spesifikke behov. Forbruker og media (15/2) Forbruker & Media (F&M) er den eneste fullverdige multimedie-undersøkelsen i Norge. Den inneholder blant annet dekningstall for norske aviser, radiostasjoner, TV-kanaler, tekst-TV, Internett, mobilt medieinnhold, magasiner, fagblader, direkte reklame og kino. F&M gir også mulighet til å sammenligne medier med hverandre, og å relatere mediedata direkte til folks forbruk, interesser og holdninger. InterBuss, Q2 2015 InterBuss er en kvartalsvis måling av bruk av Internett og teknologi blant norske privathusholdninger og privatpersoner og er trolig den lengstlevende rapporten i Norge på nordmenns internettvaner. InterBuss består av fem moduler: Tilgang og oppkobling, sosiale medier, streaming, e-handel og søk og mobil. Social media tracker, juni 2015 Social Media Tracker kartlegger de sosiale medienes posisjon i folks hverdag; hvordan og hvorfor de brukes og hvordan samspillet og konkurransen er mellom sosiale medier og tradisjonelle nyhetsmedier på nett/papir. 3

11 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Lokalaviser © TNS Oktober 2015 Norsk beslutningstakerindeksen 2015 I Forbruker og media finnes det en rekke spørsmål som belyser det norske arbeidslivet (beslutningstakerindeksen). Denne rapporten tar utgangspunkt i disse og gir innsikt i sentrale spørsmål om arbeidslivet som sysselsetting, arbeidsledighet, stillingstype, sektor for ansettelse, samt en analyse av norske ledere og deres medievaner. Mediebarn 2015 Mediebarn er TNS Gallups årlige undersøkelse av barns medievaner. Undersøkelsen har til hensikt å kartlegge hvilke medier barn mellom 3-11 år bruker, og til hvilket formål. 24 timer, 2014 24 timer er den største tidsbruksundersøkelsen av nordmenns mediebruk gjennom døgnet og gjennom uken. Undersøkelsen kartlegger blant annet tid brukt på forskjellige medier, når på døgnet man bruker mediene og hvordan den daglige mediebruken har endret seg de siste 10 årene. Denne presentasjonen er altså er utdrag fra forskjellige undersøkelser gjort av TNS Gallup. Utdragene er laget for Landslaget for lokalaviser (LLA) i november 2015 og brukes gjerne av lokalavisene frem til 2017. For spørsmål eller behov for ytterligere informasjon om lokalavisene, kan du ta kontakt med markeds- og informasjonssjef Geir K. Hus i LLA: geir@lla.no eller dir. tlf. 452 89 333.geir@lla.no 4

12 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Lokalaviser © TNS Oktober 2015 For mer informasjon og hjelp med lokale annonser: Ta kontakt med lokalavisa di i dag. Gode annonser i avisa betyr trafikk og kunder inn i butikken. 12


Laste ned ppt "3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Lokalaviser © TNS Oktober 2015 Dokumentasjon om lokalavisas."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google