Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nøkkeltall for den maritime næringen på Vestlandet i 2012 - Utarbeidet av ideas2evidence på oppdrag fra Vestlandsrådet Asle Høgestøl Øivind Skjervheim.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nøkkeltall for den maritime næringen på Vestlandet i 2012 - Utarbeidet av ideas2evidence på oppdrag fra Vestlandsrådet Asle Høgestøl Øivind Skjervheim."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nøkkeltall for den maritime næringen på Vestlandet i 2012 - Utarbeidet av ideas2evidence på oppdrag fra Vestlandsrådet Asle Høgestøl Øivind Skjervheim Pelle Engesæter

2 Målsettinger for arbeidet Utvikle autorative nøkkeltall basert på anerkjente og grundig dokumenterte data og metoder Presisjon – utvikle tall som gir mening og er nøyaktige i en regional kontekst Sammenlignbarhet – mellom næringer og geografiske områder/nivåer Reproduserbarhet – utvikle tall som forholdsvis enkelt lar seg oppdatere med nye årganger

3 Nøkkeltall - datatilfang ansatte, omsetning, resultat, verdiskapning (driftsresultat + lønnskostnader) eksport, antall nyetablerte virksomheter de siste fem år Alle nøkkeltall utenom eksport og nyeetableringer er hentet fra Foretaks- og bedriftsregisteret. Dette er detaljerte bakgrunnsdata om bedrifter, inkludert årsregnskapsdata (datauttrekk fra Ravninfo.no) På bakgrunn av disse dataene på foretaksnivå, har vi beregnet nøkkeltall med aggregert informasjon for alle relevante geografiske nivå Nyetableringer: spesialuttrekk fra Statistisk Sentralbyrå Eksport: Statistisk Sentralbyrå

4 Utfordringer Klynge versus næring: Bedrifter er registrert på næringskoder (NACE) basert på bransjetenkning – dette samsvarer ikke alltid med en klyngeperspektiv hvor alle bedrifter med en naturlig plass i klyngens verdikjede bør være med Hovedkontorproblemet: Alle økonomiske tall registrert på foretakets hovedkontor selv om de har betydelige aktiviteter i lokalavdelinger andre steder i landet. Enkeltpersonforetak: Leverer ikke regnskapstall Eksport: SSBs statistikkgrunnlag mangelfullt og ikke direkte relaterbart til næringskoder.

5 To sett av nøkkeltall Sammenligningstall basert på data fra foretak aggregert opp fra hele næringskoder (NACE) fordelt geografisk etter foretakets juridiske adresse (dvs. hovedkontorets beliggenhet) Presisjonstall tilføring av selskap fra andre næringskoder (NACE) som i en vesentlig grad er en del av den maritime nærings verdikjede (eksempel: IT-selskap, finansielle og juridiske tjenester etc.) fordeling av økonomiske nøkkeltall mellom hovedkontor og avdelinger i andre deler av landet

6 Manuell identifikasjon av selskap frå andre næringskoder Nødvendig for å gi en helt korrekt fremstilling av næringen på Vestlandet Bygger på næringskodene Kilder for manuell identifikasjon: Proff bedriftsdatabase, Nortrade – Eksportportal, Piscus-register, Lloyds Maritime Encyclopedia Store endringer i forhold til nøkkeltall basert utelukkende på næringskoder Identifisert over 500 foretak på Vestlandet Kun gjennomført for vestlandsfylkene Presisjonstallene er derfor ikke direkte sammenlignbare med tall fra resten av landet.

7 Løsning på hovedkontor- problematikken En rekke foretak har hovedkontor utenfor Vestlandet, men en betydelig næringsaktivitet i regionen Problematikken går begge veier – vestlandsfirma med stor aktivitet i andre deler av landet Løsning: Ved hjelp av tall over ansatte på bedriftsnivå (fra SSB), har vi beregnet vekter for hvor stor del av et konserns aktivitet som er lokalisert på ulike steder. De økonomiske nøkkeltallene for hvert konsern (som omsetning, verdiskaping o.l.) er deretter fordelt geografisk med utgangspunkt i disse vektene Identifisert og estimert nøkkeltall for 420 foretak med hovedkontorproblematikk For å kontrollere for omvendt hovedkontorproblematikk, har vi gjennomgått de 20 største foretakene i hvert av vestlandsfylkene innenfor hver klynge med samme metode.

8 Bruksområder for tallsettene Sammenligningstall Gir en objektiv sammenligning mellom geografiske områder Brukes dersom Vestlandsrådet selv vil fremstille næringene i forhold til andre regioner Nøkkeltall med kvalitative justeringer – Presisjonstall Bedre egnet til klyngebeskrivelse, men kvalitative justeringer gjør tallene mer subjektive Gir en presis beskrivelse av næringsklyngen på Vestlandet Kan benyttes til sammenligninger på tvers av fylke eller andre geografier internt på Vestlandet Kan ikke brukes dersom Vestlandsrådet selv vil fremstille næringene i forhold til andre regioner, men…… Kan i noen grad sammenlignes med andre undersøkelser basert på tilsvarende metodikk

9 Næring, klynger og undergrupper Maritim næring Maritim klynge (inkl maritim virksomhet i petroliumssektoren) Marin klynge Rederi Verft Tjesteleverandører Utstyrsprodusenter Foredling Salg Tjesteleverandører Utstyrsprodusenter Fiske Oppdrett

10 Hva vi har levert Rapport Verktøy for beregning og visualisering Alle grunndata i Excel-format

11 Den maritime næringen - sammenligningstall Vestlandet% av Norge Ansatte65 73855,2 % Omsetning268 948 40956,4 % Verdiskaping67 864 34859,6 % Driftsresultat17 154 344 Årsresultat19 084 762 Foretak7 01135,2 %

12 Maritim næring – sammenligningstall fordelt på fylke Rogaland% av Norge Ansatte24 05520,2 % Omsetning71 918 43215,1 % Verdiskaping26 478 81923,2 % Driftsresultat5 285 996 Årsresultat4 980 580 Foretak1 5567,8 % Hordaland% av Norge Ansatte19 40616,3 % Omsetning101 420 71921,3 % Verdiskaping19 288 60216,9 % Driftsresultat5 387 069 Årsresultat9 658 040 Foretak2 31311,6 % Sogn og Fjordane% av Norge Ansatte4 5823,8 % Omsetning16 621 5553,5 % Verdiskaping3 109 4942,7 % Driftsresultat453 894 Årsresultat363 002 Foretak8714,4 % Møre og Romsdal% av Norge Ansatte17 69514,9 % Omsetning78 987 70316,6 % Verdiskaping18 987 43316,7 % Driftsresultat6 027 385 Årsresultat4 083 140 Foretak2 27111,4 %

13 Maritime næringen - presisjonstall Vestlandet Ansatte77 863 Omsetning314 097 937 Verdiskaping76 918 624 Driftsresultat18 849 097 Årsresultat20 153 419 Foretak7 776

14 Maritim næring – presisjonstall fordelt på fylke Rogaland Ansatte23 813 Omsetning78 320 753 Verdiskaping25 472 573 Driftsresultat5 324 170 Årsresultat4 642 968 Foretak1 734 Hordaland Ansatte28 018 Omsetning125 374 604 Verdiskaping26 571 598 Driftsresultat6 363 152 Årsresultat10 508 578 Foretak2 615 Sogn og Fjordane Ansatte5 471 Omsetning23 060 267 Verdiskaping3 843 895 Driftsresultat708 971 Årsresultat537 132 Foretak936 Møre og Romsdal Ansatte20 561 Omsetning87 342 312 Verdiskaping21 030 557 Driftsresultat6 452 804 Årsresultat4 464 741 Foretak2 491

15 Maritim næring – verdiskaping og lønn per ansatt

16 Nyetableringer – Maritim næring 2005- 2012 NorgeVestlandetRogalandHordalandS&F 20059283938015243 20069053697713041 20079183969914947 2008693299869926 2009594226468223 2010635252429124 20116382594511919 2012 6682395710221 VestlandetRogalandHordalandS&F 200542 %9 %16 %5 % 200641 %9 %14 %5 % 200743 %11 %16 %5 % 200843 %12 %14 %4 % 200938 %8 %14 %4 % 201040 %7 %14 %4 % 201141 %7 %19 %3 % 2012 36 %9 %15 %3 %

17 Maritim klynge Vestlandet% av Norge Ansatte54 91957,5 % Omsetning191 621 89157,0 % Verdiskaping57 314 30961,0 % Driftsresultat13 913 436 Årsresultat13 181 918 Foretak3 13742,7 % Sammenligningstall Vestlandet Ansatte 65 534 Omsetning 227 339 002 Verdiskaping 64 964 321 Driftsresultat 15 122 220 Årsresultat 14 092 307 Foretak 3 637 Presisjonstall

18 Maritim klynge - presisjonstall Rogaland Ansatte 21 735 Omsetning 67 684 222 Verdiskaping 23 476 014 Driftsresultat 4 605 829 Årsresultat 4 078 950 Foretak 1 024 Hordaland Ansatte 24 315 Omsetning 96 750 142 Verdiskaping 22 920 782 Driftsresultat 5 333 895 Årsresultat 6 226 835 Foretak 1 486 Sogn og Fjordane Ansatte 3 935 Omsetning 8 090 479 Verdiskaping 2 185 762 Driftsresultat 63 953 Årsresultat 93 307 Foretak 269 Møre og Romsdal Ansatte 15 549 Omsetning 54 814 159 Verdiskaping 16 381 763 Driftsresultat 5 118 543 Årsresultat 3 693 215 Foretak 858

19 Omsetning maritim klynge

20 Verdiskaping maritim klynge

21 Marin klynge Vestlandet% av Norge Ansatte11 51445,2 % Omsetning79 679 77053,9 % Verdiskaping11 141 03051,6 % Driftsresultat3 421 019 Årsresultat6 029 544 Foretak3 99331,0 % Sammenligningstall Vestlandet Ansatte13 634 Omsetning90 871 801 Verdiskaping13 009 583 Driftsresultat4 062 560 Årsresultat6 331 385 Foretak4 295 Presisjonstall

22 Marin klynge - presisjonstall Rogaland Ansatte2 235 Omsetning11 153 622 Verdiskaping2 169 177 Driftsresultat802 498 Årsresultat640 100 Foretak736 Hordaland Ansatte4 175 Omsetning30 619 433 Verdiskaping4 067 544 Driftsresultat1 123 578 Årsresultat4 352 452 Foretak1 189 Sogn og Fjordane Ansatte1 883 Omsetning15 291 224 Verdiskaping1 787 532 Driftsresultat655 669 Årsresultat455 166 Foretak684 Møre og Romsdal Ansatte5 273 Omsetning33 998 413 Verdiskaping6 255 631 Driftsresultat2 639 078 Årsresultat1 721 531 Foretak1 761

23 Omsetning maritim klynge

24 Verdiskaping maritim klynge

25 Eksportverdi fisk og fiskervarer 2005- 2012, alle tall i millioner


Laste ned ppt "Nøkkeltall for den maritime næringen på Vestlandet i 2012 - Utarbeidet av ideas2evidence på oppdrag fra Vestlandsrådet Asle Høgestøl Øivind Skjervheim."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google