Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Rælingen vgs Møte med foresatte torsdag 27.08.2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Rælingen vgs Møte med foresatte torsdag 27.08.2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Rælingen vgs Møte med foresatte torsdag 27.08.2015

2 Agenda Fellesmøte i gymsalen med rektor Presentasjon av skolen og ressurspersoner Skolens satsingsområder Elevens rettigheter og plikter Kontakt hjem - skole Fravær - tilstedeværelse Helsesøster, miljøarbeider og rådgivere Klassevise møter med kontaktlærer

3 assisterende rektor, Hanne Fostvedt avdelingsleder for ST, Hanne Angell avdelingsleder for IF, Frank Sæther rådgivere: Hildegunn Skarelven Pål Are Strandvik helsesøster Sigrid Rønning miljøarbeider Gaute Stensby rektor, Astrid Sandve

4 Rælingen vgs: Ca. 640 elever, 100 ansatte 3 paralleller IF 3 paralleller ST 2 klasser SOS vg1, 5 klasser SOS vg2 1 klasse tilrettelagt undervisning for elever med spesielle behov

5 Skolens mål er at alle elevene skal ta ut sitt potensial, og vokse både sosialt og faglig. Vi arbeider for å fremme trivsel med fokus på læring i møte med elevene. Nødvendig med et samarbeid mellom lærer og elev/foresatte for å skape gode relasjoner. Vg2 er krevende år – selvvalgte programfag i tillegg til fremmedspråk og matematikk

6 Beståttprosenten 2013 - 14 Obligatorisk matematikk og fremmedspråk er fag som mange sliter med. De «ødelegger» beståttprosenten. Tilstedeværelse og arbeidsro er viktige medspillere for å lykkes! startVg1 STVg2Vg1 IFvg2 2013 - 1479,3 %74,1 %84,5 %74,6 % 2014 - 1582,0 %?95,2 %?

7 Tilstedeværelse - sammenheng med fullført og bestått er entydig! mer enn 6 dager og 10 timer regnes som høyt fravær. Skoleåret 2016/17 innføres 10% - fraværsgrense Grensen vil gjelde fravær fra timer i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær. Elever som har mer enn 10 prosent fravær i ett fag, vil ikke få karakter i faget. Elevene vil likevel kunne få karakter hvis han/hun kan dokumentere at fraværsgrensen er overskredet pga. helse- og velferdsgrunner, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå m.m. (jf. § 3-47 femte ledd). Forutsetningen er hele tiden at læreren har vurderingsgrunnlag.

8 Elevens rettigheter Beskrevet i Opplæringsloven og Forskrift til OL + læreplaner i fagene Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring hos elevene Skolen skal gi tilpasset opplæring Elevene har rett til vurdering for læring og sluttvurdering Skolen skal legge til rette for elevmedvirkning

9 Ordensreglementet for AFK - elevenes plikter Medvirke til et godt læringsmiljø, bidra til arbeidsro Opptre hensynsfullt og høflig Rette seg etter lover og regler som gjelder Delta aktivt i opplæringen Møte presis og forberedt – egne regler på RVS

10

11 Delta aktivt - bidrar til læring og gir grunnlag for lærer til å tilpasse opplæringen gir læreren mulighet for å gi eleven gode faglige råd og vurderingsgrunnlag Manglende deltakelse kan føre til IV – selv om eleven er fysisk til stede ganske ofte

12 Fravær – dokumentert/udokumentert 10 dager kan trekkes fra ved årets slutt «Permisjoner» gis ikke Udokumentert fravær kan føre til nedsatt atferdskarakter Varslingsrutiner – side 18 i Infoheftet Egne regler for myndige elever - side 17

13 Foresattes rettigheter, § 20 – 4 i forskrift til OL: Fram til eleven er myndig, 18 år, et samarbeid med skolen om elevens faglige og sosiale utvikling, fravær, varsler og orden og atferd. Når eleven blir 18 år, myndig, kan ikke skolen kontakte hjemmet uten elevens samtykke. Skaff oss det før de fyller 18!

14 Trygt og inkluderende skolemiljø Nulltoleranse for mobbing Undersøkelser viser at RVS har tilfredsstillende tall i forhold til mobbing Aktivt elevråd Rusforebyggende arbeid – politi med hund i offentlige rom på skolen. Nytt av året! Helsesøster/ miljøarbeider/rådgiver

15 RÅDGIVNINGSTJENESTEN VED RVS Gi rettledning og råd ved valg av programområde eller fag. Formidle studie- og yrkesveiledning i grupper og individuelt. Søke å hjelpe elever som måtte ha personlige og sosiale vansker i samarbeid med miljøarbeider og helsesøster.

16 KARRIEREVEILEDNING Samtaler med elever på Vg2, grupper eller individuelt. Januar 16, start søkeprosess for neste skoleår.

17 SKOLENS NETTSIDE www.raelingen.vgs.no Tjenester for elever.

18 Ta kontakt med oss hvis det er noe, heller en gang for mye enn en gang for lite! Mailadressene finner dere på hjemmesiden vår: www.raelingen.vgs.nowww.raelingen.vgs.no Telefonnummeret til skolen er 63835300 Rektors mobil: 92206654

19 www.raelingen.vgs.no www.udir.no http://lovdata.no http://old.akershus-fk.no/tema/Utdanning/Arkiv/?article_id=62177 http://www.udir.no/Vurdering/Vitnemal-og- kompetansebevis/Artikler_vitnemal/Foring-av-vitnemal-og- kompetansebevis-for-videregaende-opplaring-2015/8-Fravar/82-Fratrekk- av-fravar / http://www.udir.no/Vurdering/Vitnemal-og- kompetansebevis/Artikler_vitnemal/Foring-av-vitnemal-og- kompetansebevis-for-videregaende-opplaring-2015/8-Fravar/82-Fratrekk- av-fravar / http://www.akershus.no/ansvarsomrader/opplering/akershusoppleringen / http://www.akershus.no/ansvarsomrader/opplering/akershusoppleringen /


Laste ned ppt "Velkommen til Rælingen vgs Møte med foresatte torsdag 27.08.2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google