Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Startside ALTERNATIV A Tips for engelsk mal velg KMD mal ENG under ”oppsett”. Fornye, forenkle og forbedre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Startside ALTERNATIV A Tips for engelsk mal velg KMD mal ENG under ”oppsett”. Fornye, forenkle og forbedre."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Startside ALTERNATIV A Tips for engelsk mal velg KMD mal ENG under ”oppsett”. Fornye, forenkle og forbedre - og hvordan gode digitale løsninger bidrar Statssekretær Paul Chaffey IKT Orkidé strategiseminar, Kristiansund 12. september 2014

2 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk”  Konkurransekraft for arbeidsplasser  Bygge landet  Velferdsløft for eldre og syke  Trygghet i hverdagen, styrket beredskap  Styrket sosialt sikkerhetsnett  Kunnskap gir mulighet for alle  Levende lokaldemokrati  Enklere hverdag for folk flest 2

3 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Hvorfor fornye, forenkle og forbedre? Langsiktig bærekraft Frigjøre kompetanse – smartere prosesser Mindre byråkratisk byråkrati Forvaltning vokser – behov for kritisk blikk. Effektiv pengebruk Økt gjennomføringskraft 3

4 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Bedre ledelse og styring i staten Tillitsbasert ledelse Resultatstyring, ikke detaljstyring. Handlingsrom for ledelse Strategisk teknologiforståelse Bedre samhandling på tvers av sektorer Bedre beslutnings- grunnlag 4

5 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Fjerne tidstyver Identifisere egne og andres Forenkle regelverk Enklere rapportering Klart språk Innovasjon Medvirkning

6 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Enklere plan- og byggprosesser 6 Forenkle byggeforskriftene Begrense, samordne innsigelser Raskere planprosesser Bygge rundt kollektivpunkter Utnytte IKT, digitale søknader

7 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Kommunereform 7 1964: Skole, skatt, sosial- trygdevesen, vei. Plan og bygg i byene. 1969-2014: Niårig grunnskole, beredskap mot forurensing, bosetting av flyktninger, avfall og avløp, kommuneleger, helsestasjon, sykehjem, psykisk utviklingshemmede, miljøvern, undervisning barn i institusjoner, vilt- og naturforvaltning, landbrukskontor, lovfestet rett til 10-årig grunnskole, SFO, musikk- og kulturskoler, LAR, psykisk helse, fastlegeordning, forhandlingsansvar for lærere, veterinærvakt, lovfestet rett til barnehageplass, krisesentre, kvalifiseringsprogrammet, nasjonalparkstyrer, beredskapsansvar, samhandlingsreformen, folkehelseansvar.

8 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V  Bedre tjenester  Mer makt og myndighet til større og sterkere kommuner  Struktur og oppgaver 8

9 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Digitalisering i offentlig sektor - Mye bra som er besluttet, og gjennomført

10 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning IKT-problemstillinger Felles spilleregler som følges av sektorene Prioritering av IT-prosjekter Finansiering av felleskomponenter Finne gevinster, hente dem ut Tilgjengeliggjøring av offentlige data

11 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk”

12 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Forenkling i praksis – eDag Samkjøre myndighetenes krav En rapportering Digital rapportering, integrerte løsninger 12

13 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning E-faktura Krav om eFaktura fra leverandører siden 2012 Nytt i digitaliseringsrundskrivet nå er krav om bruken av ”Elektronisk handelsformat” (EHF). 13

14 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” 14

15 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Samarbeid med KommIT 15

16 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Sluttside ALTERNATIV A Tips for engelsk mal velg KMD mal ENG under ”oppsett”. Tips bildekreditering: Alle bilder brukt i presentasjonen må krediteres for eksempel slik: Slide nr. X: Fotograf, Bildebyrå Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Startside ALTERNATIV A Tips for engelsk mal velg KMD mal ENG under ”oppsett”. Fornye, forenkle og forbedre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google