Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORELDREMØTE 8. TRINN Rådgiver –Thomas Kvalvik & Siri Myhren Petersen Emne: Nye fag på 8. trinn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORELDREMØTE 8. TRINN Rådgiver –Thomas Kvalvik & Siri Myhren Petersen Emne: Nye fag på 8. trinn."— Utskrift av presentasjonen:

1 FORELDREMØTE 8. TRINN Rådgiver –Thomas Kvalvik & Siri Myhren Petersen Emne: Nye fag på 8. trinn

2 NYE FAG PÅ 8. TRINN: Språkfag: 2. fremmedspråk: tysk, fransk eller spansk Fordypning: norsk eller engelsk UTV = Utdanningsvalg Valgfag

3 FREMMEDSPRÅK

4 VALG AV 2. FREMMEDSPRÅK 2 timer per uke (60 min). Velges for 3 år. Tysk Fransk Spansk

5 INNHOLD: På 8. trinn lærer elevene blant annet: Tall og alfabetet, klokka, ukedager, måneder, farger Å snakke med enkle setninger, lese tekster Etter 10. trinn skal elevene blant annet kunne: Forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner Skrive tekster som forteller, beskriver og informerer Samtale om dagligliv, personer, aktuelle hendelser i språkområdet og i Norge Sammenlikne noen sider ved tradisjoner, skikker, og levemåter i språkområdet og i Norge Trekkfag for muntlig eksamen (K06)

6 Usikker på hvilket 2.fremmedspråk man eventuelt skal velge? http://sprakvalg.no/

7 ØNSKER ELEVEN IKKE ET NYTT FREMMEDSPRÅK? For de elevene som ikke ønsker å ha et nytt fremmedspråk kan man kan også velge: Norsk fordypning Engelsk fordypning

8 INNHOLD: NORSK OG ENGELSK FORDYPNING: Lese og skrive tekster – mengdetrening Jobbe med ulike teksttyper (gjerne relatert til elevenes interesser) Muntlige presentasjoner Noen praktiske oppgaver Trekkfag til muntlig eksamen

9 HVA BØR MAN TA HENSYN TIL VED VALG AV SPRÅK? At man er motivert for et fag som krever hardt arbeid og stor innsatsvilje. Alle studieforberedende utdanningsprogram har fremmedspråk på timeplanen. Man fortsetter med nivå 2 i språket på videregående dersom man har hatt det på ungdomsskolen. Studiespesialisering Idrettsfag Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Dersom eleven ikke ønsker å velge 2. fremmedspråk i ungdomsskolen, kan han/hun begynne på nivå 1 i videregående skole (som regel tysk). Man må da ha språket i 3 år.

10 Y RKESRETTA UTDANNINGSPROGRAM Dersom eleven ønsker en yrkesretta utdanning (fagbrev), kan han/hun gjerne velge engelsk eller norsk fordypning. Eks: frisør, kokk, elektriker, tømrer, selger, resepsjonist, mekaniker, helsefagarbeider… På de yrkesretta utdanningsprogrammene har man ikke 2. fremmedspråk, kun norsk og engelsk.

11 UTV = UTDANNINGSVALG

12 HVA SKAL ELEVENE LÆRE? Hvilke interesser, evner og ferdigheter eleven har. Hvordan videregående skole er organisert med 13 ulike utdanningsprogram (eks: idrettsfag, musikk, dans og drama, medier og kommunikasjon osv.) Hvilke yrker utdanningen fører frem til. Hvordan arbeidslivet fungerer.

13 8. trinn: Skyggedag (1 arbeidsdag). 9. og 10. trinn: Noen teoritimer på skolen Hospitering (besøk) på videregående skole: 1 dag på valgt utdanningsprogram. 5 dagers arbeidsuke inkludert for- og etterarbeid. Yrkesmesser. Besøk fra bedrifter og videregående skoler. Karrieresamtale med rådgiver og innsøking til vgs. ORGANISERING:

14 VALGFAG

15 2 timer per uke Praktisk rettet Velges for ett år om gangen 3 valg i prioritert rekkefølge Hefte – les om de ulike alternativene Fysisk aktivitet og helse Natur og miljø Design og redesign Sal og scene Teknologi i praksis Produksjon av varer og tjenester Medier og informasjon Skjema/tabell for valg (se bakerst i heftet) Vurdering med karakter

16 DERSOM DERE LURER PÅ NOE Ta kontakt : siri.myhren.petersen@sandnes.kommune.no 51 33 79 29 dag.thomas.kvalvik@sandnes.kommune.no 51 33 79 15


Laste ned ppt "FORELDREMØTE 8. TRINN Rådgiver –Thomas Kvalvik & Siri Myhren Petersen Emne: Nye fag på 8. trinn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google