Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN TIL ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE Ås videregående skole – et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN TIL ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE Ås videregående skole – et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode."— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN TIL ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE Ås videregående skole – et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode

2 Foreldresamarbeid i videregående skole Foreldremøte Samtale med kontaktlærer Varsling om fravær Varsling om fare for ikke å få karakter i fag Varsling om fare for karakteren Ng eller Lg i orden og/eller atferd informasjon om elevens og de foresattes rettigheter etter opplæringslov og forskrift

3 IKO-rutiner for elevoppfølging Identifisering Kartlegging Oppfølging

4 Kartleggingsprøver I uke 35, 36, 37 Lesing Matematikk Engelsk Bekymringsgrenser Oppfølging

5 Bokutlån og pc’er Bøker gratis til utlån Pc 870 kr i egenandel Utstyrsstipend

6 Elevenes sitt skolemiljø Kapittel 9a ”Alle elever i grunnskoler og videregående skole har krav på et godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring”. ”Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova.”

7 Vurdering Undervegsvurdring. Halvårsvurdering med karakter Sluttvurdering IV – ikke vurdert Varsel om fare for IV Karakter i orden og atferd

8 Fravær Alt fravær skal førast på vitnemålet og kompetansebeviset. For inntil samanlagt 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan ein elev krevje at følgjande ikkje blir ført på vitnemålet dersom det kan dokumenterast at fråværet skyldast: a) helse- og velferdsgrunnar (legeerklæring- frå og med fjerde dagen) b)arbeid som tillitsvald c)politisk arbeid d) hjelpearbeid

9 Fravær Fravær kan føre til at eleven ikke blir vurdert i faget. Dette skal varsles skriftlig.

10 Standpunktkarakterer YF Vg1- elevene får sluttvurdering i følgende fag: Matematikk Naturfag Programfag

11 Halvårsvurdering med karakter terminkarakterer Gjennomgående fag: Norsk Kroppsøving Engelsk(avsluttende for SSP)

12 Eksamen ca 20% i Vg1 Sentralgitt eksamen i engelsk og matematikk (SSP) Lokalgitt eksamen i matematikk og naturfag Alle på YF skal ha en tverrfaglig eksamen i Vg2

13 Stryk eller IV i fag Karakteren 1 er en strykkarakter IV betyr at eleven ikke er vurdert 1 i standpunkt – ny prøve høst IV i standpunkt – privatist Prosjekt til fordypning har ingen privatistordning

14 Klagerett Det kan klages på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Det kan også klages på vedtak om ikke å sette standpunktkarakter. 10 dager fra offentliggjøring (på Skolearena) Terminkarakterer er det ikke klagerett på

15 Veien videre? Karriereveileder Studieinspektør Kontaktlærer


Laste ned ppt "VELKOMMEN TIL ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE Ås videregående skole – et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google