Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagforbundets stipendordning Et Kaffekurs fra Seksjon Kontor og administrasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagforbundets stipendordning Et Kaffekurs fra Seksjon Kontor og administrasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagforbundets stipendordning Et Kaffekurs fra Seksjon Kontor og administrasjon

2 2 Fagforbundets stipendordning Stipendordningen har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer. Søknaden må fremmes før utdanningen er avsluttet. Det kan kun søkes om stipend en gang pr. år.

3 3 Det gis ikke støtte til egne utgifter under kr 1.500,-. Søknadene behandles fortløpende. Inntil 3 ukers behandlingstid. Klagefrist: 4 uker etter at Fagforbundet har behandlet søknaden.

4 4 Hvem kan søke?  Yrkesaktivt medlem  Ikke lærlinger, elev- og studentmedlem  Har du vært yrkesaktivt medlem, men går inn i en studiesituasjon, kan du søke  Ingen grense på hvor lenge du har vært medlem

5 5 Kan søke om støtte til:  Utdanninger ved universiteter og høgskoler  Utdanninger i videregående skole og grunnskole (ny sjanse)  Etter- og videreutdanninger på ulike utdanningsnivåer  Praksiskandidatopplæring  Yrkesfaglig kurs

6 6 Kan søke om støtte til følgende utgifter:  Kursutgifter  Eksamensutgifter  Merutgifter til opphold utenfor hjemmet - ikke reise/diett  Påkrevd materiell/utstyr (pc 25% av kjøpesummen - maks kr 2.500,-)  Tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke.

7 7 Kategori 1 Alle typer grunn-, etter- og videreutdanninger som er formelt kompetansegivende (f.eks. gir studiepoeng) eller har en varighet på 80 timer eller mer. Her utbetales halvparten av egne dokumenterte utgifter på inntil kr 12.000,-.

8 8 Kategori 2 Yrkesfaglige kurs på mindre enn 80 timer. Her utbetales halvparten av egne dokumenterte utgifter på inntil kr 3.000,- pr. år.

9 9 Det må legges ved bekreftelse fra arbeidsgiver eller andre instanser om de dekker/ikke dekker noen av utgiftene. Det de får fra arbeidsgiver/andre instanser blir trukket fra. Med dokumentasjon forstås ORIGINAL- KVITTERINGER OG ORIGINALFAKTURA


Laste ned ppt "Fagforbundets stipendordning Et Kaffekurs fra Seksjon Kontor og administrasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google