Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VIRKELIGHETSOPPFATNING: Den annen verdenskrig dreide seg om at fascismen, en totalitær variant av kapitalismen, prøvde å knuse kommunismen og ta over resten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VIRKELIGHETSOPPFATNING: Den annen verdenskrig dreide seg om at fascismen, en totalitær variant av kapitalismen, prøvde å knuse kommunismen og ta over resten."— Utskrift av presentasjonen:

1 VIRKELIGHETSOPPFATNING: Den annen verdenskrig dreide seg om at fascismen, en totalitær variant av kapitalismen, prøvde å knuse kommunismen og ta over resten av verden. Sovjetunionen reddet Europa fra fascismen. Dette er tredje gang på 30 år* at Sovjetunionen er blitt angrepet av et vestlig, kapitalistisk land. Kapitalistiske land kommer til å forsøke å gjøre det igjen. FRYKT: Enda en invasjon fra kapitalistiske land. At Sovjetunionen og kommunismen blir knust for godt. ØNSKE/ HÅP: Sikre at en invasjon av Sovjetunionen ALDRI kan skje igjen. POLITIKK: En «buffersone» av vennligstilte land mellom Sovjetunionen og mulige fiender. Tvangsinnføre kommunistisk styre i land hvor Sovjetunionen har militær kontroll. Inngå Warsawa-pakten – en militær allianse rettet mot NATO. True med å invadere og om nødvendig faktisk invadere østeuropeiske land hvis de forsøker å bryte med kommunismen (jfr. Ungarn 1953, Tsjekkoslovakia 1968) *Første verdenskrig i 1914, vestlig innblanding i den russiske borgerkrigen 1917-1922

2 VIRKELIGHETSOPPFATNING: Sovjetunionen og Øst- Europa er mye dårligere stilt økonomisk og materielt enn Vest-Europa og USA. Høyere levestandard i Vest- Europa utgjør en farlig fristelse for folk i kommunistiske land. FRYKT: At folk mister troen på kommunismen og begynner å jobbe mot den. Et opprør eller kupp mot kommunismen som system. At mange flykter til Vest- Europa. ØNSKE/ HÅP: At folk i Sovjetunionen og Øst-Europa fortsetter å tro på og arbeide for kommunismen. At økonomien og levestandarden på sikt når vesteuropeisk nivå. POLITIKK: Sørge for at folk i Sovjetunionen og Øst-Europa ikke får vite om velstanden i vest. Sensur. Bruke propaganda til å gi inntrykk av at ting er bedre i Øst enn det er. Få krigsskadeerstatninger fra Tyskland og Tysklands tidligere allierte. Bruke KGB til massiv politisk undertrykkelse. Sende folk i fangeleir for alt som ligner på kritikk mot regimet og politiske ledere. Jernteppet: Innføre ekstremt streng grensekontroll mot vestlige land.

3 VIRKELIGHETSOPPFATNING: USA og kapitalistiske land prøver å få land i Latin- Amerika, Afrika og Asia på sin side, og slik vinne over Sovjetunionen og kommunismen på sikt. FRYKT: At hele resten av verden rotter seg sammen mot kommunismen og knuser den. ØNSKE/ HÅP: At land i Latin-Amerika, Afrika og Asia blir kommunistiske, eller i det minste alliert med Sovjetunionen. POLITIKK: Støtte politikere og politiske bevegelser i Latin-Amerika, Afrika og Asia som er vennlig innstilt til Sovjetunionen. Blande seg inn i kriger og borgerkriger. Inngå allianser med land i Latin-Amerika, Afrika og Asia

4 POLITIKK: Kreve frie valg i Europa etter krigen. Støtte demokratisk valgte regjeringer, selv om de er ganske sosialistiske, så lenge de ikke er vennligstilte overfor Sovjetunionen. VIRKELIGHETSOPPFATNING: Den annen verdenskrig dreide seg om at USA hadde reddet verden fra to redselsfulle diktaturer (riktignok ved hjelp av Storbritannia og Sovjetunionen). FRYKT: At flere og flere land blir diktaturer, noe som vil gi mer krig ØNSKE/ HÅP: En demokratisk verden

5 VIRKELIGHETSOPPFATNING: Den annen verdenskrig dreide seg om at USA nok en gang hadde vært nødt til å redde Europa fra seg selv. Europa greier ikke å beskytte frihet og demokrati på egen hånd. FRYKT: At Europa, overlatt til seg selv, igjen blir dominert av diktaturer, krig og kommunisme. Opprettelse av NATO Opprettelse av NATO-militærbaser i Europa Utplassering av atomvåpen i Europa ØNSKE/ HÅP: Frihet og demokrati blir sikret i Europa ved at USA dominerer militært og politisk i Europa

6 VIRKELIGHETSOPPFATNING: Sovjetunionen er enda et redselsfullt diktatur med ambisjoner om å ta over hele verden. Kommunismen utgjør en dødelig trussel mot kapitalismen og amerikanske verdier. Kommunistiske ideer har en viss støtte i vestlige land FRYKT: Dominoteorien: At land etter land blir kommunistiske, og til slutt hele verden. At kommunister i vestlige land, inkl. USA, gradvis undergraver samfunnet og på sikt bidrar til å gjøre vestlige land kommunistiske POLITIKK (forts.) Massive retaliation: trussel om bruk av atomvåpen hvis Sovjetunionen prøver seg på selv et begrenset militært angrep McCarthyisme: Forfølgelse av kommunister i USA, frata kommunister viktige jobber i staten og underholdnings-industrien (Hollywood) ØNSKE/ HÅP: En verden hvor kapitalismen dominerer POLITIKK Containment: Sørge for at kommunismen ikke sprer seg Truman-doktrinen: Støtt land som kjemper mot kommunistisk maktovertakelse Militær opprustning

7 VIRKELIGHETSOPPFATNING: Den store depresjonen, med arbeidsløshet og fattigdom, gjorde at folk ble tiltrukket av fascisme og kommunisme. Dette er fremdeles en fare. USA trenger Europa som marked for sine produkter for selv å unngå depresjon. FRYKT: At en ny depresjon, mer arbeidsløshet og fattigdom gjør at folk blir tilhengere av kommunismen. POLITIKK: Marshall-hjelpen: Vest-europeiske land får/låner penger og materiell til å få økonomien i gang, mot at de godtar en viss frihandel. Tillate innføring av velferdsstater, som vil gjøre at folk er beskyttet mot nød og fattigdom ØNSKE/ HÅP: En kapitalistisk verden med sterk økonomisk vekst, som gjør at folk blir overbevist om at kapitalismen er best.

8 VIRKELIGHETSOPPFATNING: Sovjetunionen og kommunistiske land prøver å få land i Latin-Amerika, Afrika og Asia på sin side, og slik vinne over USA og kapitalismen på sikt. FRYKT: Dominoteorien: At land etter land blir kommunistiske, og til slutt hele verden. POLITIKK: Truman-doktrinen: Støtte politikere og politiske bevegelser i Latin-Amerika, Afrika og Asia som er mot kommunismen (ikke så nøye om de er demokratiske). Støtte kupp mot regimer som er kommunistiske eller Sovjet-vennlige. Blande seg inn i kriger og borgerkriger mot kommunistene, for eksempel i Korea og Vietnam Inngå allianser med land Latin-Amerika, Afrika og Asia ØNSKE/ HÅP: At land i Latin-Amerika, Afrika og Asia ikke blir kommunistiske, og er alliert med USA.


Laste ned ppt "VIRKELIGHETSOPPFATNING: Den annen verdenskrig dreide seg om at fascismen, en totalitær variant av kapitalismen, prøvde å knuse kommunismen og ta over resten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google