Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erasmus + EUs program for utdanning, ungdom og sport 2014-2020 Hva er nytt? Line Helene Nilsen Internasjonal rådgiver, Østfold fylkeskommune Møte i Internasjonalt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erasmus + EUs program for utdanning, ungdom og sport 2014-2020 Hva er nytt? Line Helene Nilsen Internasjonal rådgiver, Østfold fylkeskommune Møte i Internasjonalt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erasmus + EUs program for utdanning, ungdom og sport 2014-2020 Hva er nytt? Line Helene Nilsen Internasjonal rådgiver, Østfold fylkeskommune Møte i Internasjonalt Opplæringsnettverk 7.3.2014

2

3 EU-programmene 2014-2020: Hvordan få Europa ut av krisen?

4 EU 2020 Education targets: –Reducing school drop-out rates below 10% –At least 40% of 30-34–year-olds have completed third level education

5 Presentasjoner av Erasmus + EU-kommisjonens video: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I 083255&sitelang=en Senter for Internasjonalisering av Utdanning (SIU) sin presentasjon: http://prezi.com/mhkboahmtzju/erasmus-med- kommentarer/

6 Utvekslingsprosjekter («mobility») Søknadsfrist én gang i året. 2014: 17. mars - Yrkesfag: Utveksling for elever og lærlinger (2 uker – 12 mnd), utplassering/etterutdanning for lærere (2 uker – 2 mnd) -Andre: Etterutdanning for lærere/ansatte, utplassering/hospitering (2 uker – 2 mnd) -Må involvere minst to programland (se neste side)

7 Utvekslingsprosjekter («mobility»)

8 Hva kan man få støtte til? Reisestøtte: Faste satser basert på avstand:

9 Utvekslingsprosjekter («mobility») Administrativ støtte: fast engangssum: € 350 per deltaker Støtte til deltakere med spesielle behov: 100 % av faktiske kostnader For lærlinger/elever på yrkesfag samt ansatte på utveksling: Støtte til kost og losji etter faste satser, basert på hvilket land og varighet (se s. 52-53 i programguiden) Støtte til språkkurs (varighet > 1 mnd): € 150 per deltaker

10 Utvekslingsprosjekter («mobility») NB. Individer kan ikke søke om støtte, skolen/institusjonen søker på vegne av sine ansatte/elever/læringer. Prosjektene varer 1-2 år og kan inkludere flere typer utveksling.

11 Strategiske partnerskap Søknadsfrister 2014: 30. april og 1. oktober Hvem kan man samarbeide med? (programguiden s. 24)

12 Strategiske partnerskap Hvem kan man samarbeide med? Forts.

13 Strategiske partnerskap Hvem kan være partner? Enhver privat eller offentlig organisasjon i de nevnte landene. F.eks.: -Skole/utdanningsinstitusjon, fra barnehage til voksenopplæring -Høgskoler og universiteter -Frivillige organisasjoner, stiftelser -Bedrifter (små, mellomstore og store) -Offentlige virksomheter på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå -Fagforeninger, fagorganisasjoner -Forskningsinstitutter -Kompetansesentere, karrieresentere -Kulturorganisasjoner, bibliotek, museer

14 Strategiske partnerskap Hvor mange partnere? -Minst tre partnere fra tre ulike land Unntak: -Strategiske partnerskap som kun involverer skoler: Minst to skoler fra to ulike land -Strategiske partnerskap mellom lokale/regionale skolemyndigheter: Minst to land, men minst én skole og én annen lokal organisasjon involvert i utdanning eller arbeidsmarkedstiltak i tillegg i hvert land

15 Strategiske partnerskap Hva kan prosjektene inneholde? -Samarbeid mellom organisasjoner/skoler/institusjoner for å utveksle praksis -Utvikling, testing og/eller implementering av innovative metoder i utdanning/opplæring -Samarbeid mellom regionale myndigheter for å styrke utvikling av utdanning/opplæring og integrering av utdanning i lokal/regional politikk -Transnasjonale prosjekter som promoterer aktivt medborgerskap og entreprenørskap

16 Strategiske partnerskap Hva kan prosjektene inneholde? Opplærings-/utvekslingsaktiviteter: -Utveksling av grupper/klasser, intensive studieprogrammer: 5 dager – 2 mnd -Langvarig utveksling/utplassering av elever, lærere, ansatte: 2-12mnd -Kortvarige kurs for ansatte: 5 dager-2mnd

17 Strategiske partnerskap Hva kan man få i støtte? Prosjektdriftstøtte (dekking av kostnader knyttet til prosjektplanlegging, kommunikasjon mellom partnerne, mindre typer læringsmateriell o.l., samt støtte til informasjonsarbeid om prosjektet og spredning av resultater): Fast sum på € 500 i måneden for koordinerende organisasjon, € 250 i måneden for andre partnere NB. Arbeidstid som legges inn i prosjektet forventes å dekkes av denne posten.

18 Strategiske partnerskap Hva kan man få i støtte? Reisestøtte ifm transnasjonale møter (ikke selve utvekslingen av ungdommer, men f.eks. planleggingsmøter): For reiseavstander mellom 100 og 1999 km (én vei): € 575 per deltaker per møte For reiseavstander over 2000 km (én vei): € 760 per deltaker per møte

19 Strategiske partnerskap Produksjon av materiell (f.eks. pensum, pedagogisk materiell, IT-verktøy, analyser, studier, læringsmetoder etc: Faste summer per ansatt per dag, basert på type ansatt (leder, lærer, teknisk, administrativt etc.) samt hvilket land aktiviteten finner sted. Eks. en norsk lærer får € 241 per dag. (Se s. 105 i programguiden)

20 Linker www.siu.no https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgram me?fref=tshttps://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgram me?fref=ts http://ec.europa.eu/programmes/erasmus- plus/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/programmes/erasmus- plus/index_en.htm Kontakt Østfold fylkeskommune: Line Helene Nilsen linnil15@ostfoldfk.nolinnil15@ostfoldfk.no 97166764

21 Strategiske partnerskap Reisestøtte ifm utvekslingene (støtte til reise og opphold): Faste summer per person avhengig av hvilket land utvekslingen finner sted. Det gis også støtte til konferanser/seminarer som har til formål å spre resultater fra prosjektet, delvis dekking av kostnader til evt. innleide konsulenter, samt evt. ekstra støtte til deltakere med spesielle behov. (Se s. 103-104 i programguiden)


Laste ned ppt "Erasmus + EUs program for utdanning, ungdom og sport 2014-2020 Hva er nytt? Line Helene Nilsen Internasjonal rådgiver, Østfold fylkeskommune Møte i Internasjonalt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google