Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samer – et urfolk i nord Vi er samer - Intro - YouTube

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samer – et urfolk i nord Vi er samer - Intro - YouTube"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samer – et urfolk i nord Vi er samer - Intro - YouTube
6.februar Samefolkets dag

2 Samer – en folkegruppe som lever i fire land
i Norge i Sverige 7 500 i Finland 2 000 i Russland

3 Hvem er samene? Ei folkegruppe som kom til områdene i nord lenge før nordmenn og svensker kom dit, kanskje fra øst Ei folkegruppe som har levd av reindrift og fiske, de flytter over store områder sammen med reinen De har sitt eget språk, sin egen kultur og sine egne tradisjoner

4 Leveområder Nå bor det flest samer i Troms og Finnmark, men de kan også bo på svensk eller finsk side av grensa De drar dit de kan finne mat til reinen

5 Tradisjonelt samisk liv
En samisk familie for 100 år siden Klær av reinskinn Soveposer av reinskinn Mat – kjøtt av rein og fisk Telt (lavvo) som lett kan flyttes

6 Fortsatt driver en del samer med reindrift

7 Tradisjonelt transportmiddel
Kjørerein, i dag brukes dette mest for å vise turistene og under festivaler og konkurranser

8 Moderne transportmiddel -snøscooter

9 Samekofte Tradisjonelle klær, hvert område har sitt mønster

10 Samebarn i kofter

11 Skaller – sko av reinskinn

12 Samisk kultur

13 Samisk håndverk

14 Tradisjonell religion Shaman og runebomme

15 Samisk språk Hører til ei uralsk språkgruppe
I Europa er det bare finsk, estisk og ungarsk som hører til denne språkgruppa Finsk-ugrisk språk

16 Samisk musikk - joik Mari Boine er den mest kjente samiske sangeren
Saami Musical Tribute – YouTube

17 Sametinget – inspirert av sameteltet

18 Sametinget Sametinget kan bestemme i saker som gjelder samene i Norge
Valg til Sametinget foregår samtidig som valg til Stortinget

19 Det samiske flagget

20 Storsamfunn mot minoritetssamfunn 1
For 1000 år siden ble samene respektert av de som bestemte i Norge (vikingene) – fordi de hadde kunnskaper som storsamfunnet trengte De kunne bygge raske båter De var flinke bueskyttere De hadde kunnskap om magi De hadde kunnskap om naturen

21 Storsamfunn mot minoritetssamfunn 2
For 100 år siden ville myndighetene i Norge gjøre alle samene til nordmenn (fornorskingsprosess) Barna skulle lære norsk språk på skolen, de skulle ikke bruke samisk språk Tradisjonell samisk religion ble ikke godtatt Samene ble en del av den kristne kirka Den gamle religionen levde videre – assimilert i kristendommen Mange ville skjule at de var samer

22 Storsamfunn mot minoritetssamfunn 3
Et arktisk naturspråk - Det samiske språket – YouTube For 50 år siden begynte storsamfunnet å se at de hadde gjort mange feil mot minoritetssamfunnet Samisk språk ble skolespråk for de som ønsket det, mange kommuner fikk to offisielle språk Samisk kultur ble anerkjent – Sameloven (1986) Sametinget skulle bestemme over interne spørsmål Storsamfunnet betalte erstatning Samene kunne igjen være stolt av å være samer!

23 Samene – en synlig minoritet i Norge
Mari Boine - Mitt Hjerte Alltid Vanker (Mu Váibmu Vádjul Doppe) - YouTube


Laste ned ppt "Samer – et urfolk i nord Vi er samer - Intro - YouTube"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google